Aktuality

26. října 2016

Avízo – Krajská zdravotní pořádá konferenci informačních zdrojů a knihovnictví

Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s., pořádá ve spolupráci s Profesní a odborovou unií zdravotnických pracovníků „1. Krajskou konferenci informačních zdrojů a knihovnictví“. Záštitu nad akcí převzal 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák.

Avízo – Krajská zdravotní pořádá konferenci informačních zdrojů a knihovnictví
vytvořil: tiskové a organizační odd.
25. října 2016

Díky studentům budou mít pacienti teplického interního oddělení komfortnější pobyt na lůžku

Podpořit teplickou nemocnici se po čtvrté rozhodli studenti a pedagogové Biskupského gymnázia, Základní školy a Mateřské školy Bohosudov ve spolupráci s dobrovolníky Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z. V sobotu 24. září 2016 uspořádali již čtvrtý ročník „Charitativního běhu Krupkou aneb Pomáháme teplické nemocnici“. Letos se povedlo organizátorům na startovném a dobrovolných příspěvcích vybrat částku 27 120 Kč.

Díky studentům budou mít pacienti teplického interního oddělení komfortnější pobyt na lůžku
vytvořil: tiskové a organizační odd.
21. října 2016

Čeští kardiologové se sešli v Ústí nad Labem potřinácté na tradiční konferenci

Kardiologická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., uspořádala pod záštitou generálního ředitele Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petra Fialy ve čtvrtek 20. října 2016 „13. Ústecký kardiologický den“ v prostorách Clarion Congress Hotelu v Ústí nad Labem. Mezi tématy letošního ročníku tradiční konference bylo například srdeční selhávání z pohledu ESC doporučení, zkušenosti s bezelektrodovými stimulátory či novinky v léčbě rezistentní hypertenze. Účastníci konference měli možnost zhlédnout také dva přímé přenosy z katetrizačního sálu, konkrétně náhrady chlopní MitraClip a TAVI perkutánní cestou.

Čeští kardiologové se sešli v Ústí nad Labem potřinácté na tradiční konferenci
vytvořil: tiskové a organizační odd.
18. října 2016

Avízo – Kardiologická klinika ústecké Masarykovy nemocnice pořádá 13. Kardiologický den

Kardiologická klinika Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., pořádá pod záštitou generálního ředitele Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petra Fialy 13. ročník tradiční odborné konference Kardiologický den s doprovodnou výstavou zdravotnických firem.

Avízo – Kardiologická klinika ústecké Masarykovy nemocnice pořádá 13. Kardiologický den
vytvořil: tiskové a organizační odd.
18. října 2016

Konference pořádaná Krajskou zdravotní přilákala na děčínský zámek zdravotníky internistických oborů

Zámek Děčín hostil ve čtvrtek 13. října odbornou konferenci „4. Děčínský den komplexní interní péče“ pořádanou Krajskou zdravotní, a. s. – Nemocnicí Děčín, o. z., ve spolupráci s Okresním sdružením České lékařské komory (ČLK) a Profesní a odborovou unií zdravotnických pracovníků (POUZP). Akce se zúčastnilo na dvě stě zdravotníků z celé České republiky.

 Konference pořádaná Krajskou zdravotní přilákala na děčínský zámek zdravotníky internistických oborů
vytvořil: tiskové a organizační odd.
12. října 2016

Krajská zdravotní nabízí stipendia studentům medicíny a dalších zdravotnických oborů

Krajská zdravotní, a. s., nabízí studentům medicínských oborů možnost zapojení do stipendijního programu prostřednictvím svého nadačního fondu. V rámci stipendia mohou studenti získat 7 000 Kč měsíčně na úhradu nákladů, spojených se studiem na vysoké škole. Ve spojení se stipendiem ve výši 5 000 Kč od Ústeckého kraje tak studenti mohou získat celkem 12 000 Kč měsíčně, resp. 120 tisíc na akademický rok.

vytvořil: tiskové a organizační odd.
10. října 2016

Krajská zdravotní pořádá „4. Děčínský den komplexní interní péče“

Krajská zdravotní, a.s., Děčín

Interní oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Děčín, o. z., ve spolupráci s Okresním sdružením České lékařské komory (ČLK) a Profesní a odborovou unií (POUZP) pořádá na děčínském zámku „4. Děčínský den komplexní interní péče“. Záštitu nad akcí převzal 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák. Odbornou konferenci finančně podpořilo statutární město Děčín a Ústecký kraj. Odbornými garanty „4. Děčínského dne komplexní interní péče“ jsou MUDr. Daniela Kallmünzerová zmocněná k zastupování primáře děčínského interního oddělení a lékař MUDr. Antonín Novák.

Krajská zdravotní pořádá „4. Děčínský den komplexní interní péče“
5. října 2016

Vědecká rada Krajské zdravotní udělila ceny za rok 2015

Krajská zdravotní, a. s., uspořádala pod záštitou RSDr. Stanislava Rybáka, 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje, Výroční vědeckou konferenci Krajské zdavotní, a. s., spojenou se slavnostním udílením cen Vědecké rady Krajské zdravotní, a. s., za nejlepší vědeckou práci za rok 2015 nejúspěšnějším jednotlivcům a kolektivům z řad zdravotníků a nelékařských zdravotnických pracovníků ze spolupracujících profesí. Akce se uskutečnila za účasti hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka v úterý 4. října 2016 v konferenčním sále Krajského úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem.

Vědecká rada Krajské zdravotní udělila ceny za rok 2015
vytvořil: tiskové a organizační odd.
4. října 2016

Zaměstnanci Krajské zdravotní si polepší o 10 %

Představenstvo Krajské zdravotní, a. s., deklaruje záměr připojit se k navýšení objemu osobních nákladů pro rok 2017 o částku odpovídající nárůstu mzdových tarifů o 10 % a souvisejícího příslušenství, tedy zákonných příplatků, přesčasové práce a jiné. Záměr schválilo představenstvo společnosti na svém jednání, které se uskutečnilo 30. září 2016, i přesto, že Krajská zdravotní, a. s., není usnesením vlády a příslušným nařízením vázána.

vytvořil: tiskové a organizační odd.
4. října 2016

Krajská zdravotní zrekonstruovala prostory v chomutovské nemocnici

Krajská zdravotní, a. s., pokračuje v opravách a rekonstrukcích svých pěti nemocnic. Další dvě oddělení se podařilo Krajské zdravotní, a. s., v roce 2016 zrekonstruovat v Nemocnici Chomutov, o. z. Modernizace se týkala části radiodiagnostického oddělení a lůžkové části neurologického oddělení.

Krajská zdravotní zrekonstruovala prostory v chomutovské nemocnici
vytvořil: tiskové a organizační odd.
Mapy areálů
Nabídka zaměstnaní
Stipendijní program
Přístup k emailové poště
Pacientský ombudsman
Zaměstnanci - objednávky jídel
Mateřská školka U Borovice
Kontakty, spojovatelky

Informace k platbě regulačních poplatků

Krajská zdravotní, a.s., Děčín, Chomutov, Most, Teplice, Ústí nad Labem

Klienti, kteří si nejsou jisti uhrazením regulačních poplatků Krajská zdravotní, a. s. nabízí možnost jak případný dluh ověřit, a to na platebních místech jednotlivých nemocnic nebo na níže uvedených kontaktech.


Nemocnice Děčín, o. z. - tel.: 412705251

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. - tel.: 477111111

Nemocnice Teplice, o. z. - tel.: 417519605, e-mail: iva.stuchlikova@kzcr.eu

Nemocnice Most, o. z. - tel.: 478032477 nebo 478032479, e-mail: lucie.ortmannova@kzcr.eu, katerina.vostra@kzcr.eu

Nemocnice Chomutov, o. z. - tel.: 474447509, 474447470, 474447755, e-mail: lubica.svacinova@kzcr.eu

Krajská zdravotní, a. s. - tel.: 477114165

Přehled písemných souhlasů v Krajské zdravotní, a.s.

Projekty s podporou ESF

Krajská zdravotní, a.s., Děčín, Chomutov, Most, Teplice, Ústí nad Labem

Vzdělávání zdravotníků

 

Ke stažení:

Ocenění Masarykovy nemocnice v Ústí n. L.

Krajská zdravotní, a.s., Ústí nad Labem

Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. získala 1. místo v Ústeckém kraji v hodnocení nemocnic

1. místo v kraji

tiskové a organizační odd. (27. ledna 2011)

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016