Koronavirus - Informace pro dárce krve

Vážení dárci, 

od 20.4.2020 se budeme postupně vracet k normálnímu provozu, budeme opět odebírat plazmu. Pokud chcete darovat, neváhejte se telefonicky obrátit na evidenci dárců.

Odběry plné krve budeme dále provádět v upraveném režimu.
Budeme Vás kontaktovat telefonicky a domlouvat se s Vámi na konkrétní hodinu, abychom minimalizovali kontakt s ostatními osobami a snížili tak možnost přenosu infekce mezi dárci. 

Třídění (triáž) určené pro pacienty se netýká dárců krve. Vchod pro dárce krve zůstává stále stejný. Před vstupem na oddělení Vám bude změřena teplota a vyplníte kratičký dotazník týkající se rizika nákazy koronavirem.

Děkujeme za pochopení. 

 

V případě dotazů se obracejte na evidenci dárců.
Evidence dárců:  +420 474 447 647
E-mail:
katerina.jelinkova@kzcr.eu


Informace pro dárce krve - Nemocnice Chomutov, o.z.

Transfuzní stanice je umístěna v budově B - polikliniky, sekce A a L, 3.NP
Vchod pro dárce se nachází na poliklinice vedle vchodu do (bývalé) lékárny.
Parkování v areálu nemocnice: v den odběru je pro dárce zdarma, vjezd do areálu je z ulice Beethovenova (od hřbitova), nezapomeňte si vzít parkovací lístek s sebou, v evidenci Vám ho odblokujeme.

Aktuální info najdete i na našem facebooku.
Dárcovství a cestování – info o blocích po vycestování (i po Evropě a ČR) najdete v "Informačních materiálech" v pravém sloupci stránky ("Darování krve a cestování")

Odběry:
- dárců krve se obvykle provádí v Po a St v době od 7:00 do 10:00 hod
- autotransfuze dle dohody – většinou Út a St v 10:30 hod
- plazmaferézy – Po až Pá jsou dárci zváni na konkrétní hodinu
- trombocytaferézy – nepravidelně dle potřeb klinických pracovišť

Dárce zveme s ohledem na krevní skupiny, které jsou v dané době potřeba pro zásobování nemocnice koncentráty červených krvinek tak, aby pokud možno nedocházelo k nedostatku v dané krevní skupině nebo naopak k nevyužitelnému nadbytku.

Prosíme proto o pochopení, že dárci s některou krevní skupinou jsou zváni častěji (především dárci tzv. RhD negativní).

Noví dárci krve získají informace v evidenci dárců krve přímo na místě nebo na tel. +420 474 447 647, Po – Pá od 7:00 do 14:30 hod.

Kontakty:
Evidence dárců:  +420 474 447 647
E-mail: katerina.jelinkova@kzcr.eu

Primář
MUDr. Vladimíra Kašková, tel.: +420 474 447 652, e-mail: 
vladimira.kaskova@kzcr.eu

Vedoucí laborantka:
Olga Täuberová, Dis., tel.: +420 474 447 605, e-mail:
olga.tauberova@kzcr.eu

Relevantní odkazy:
Společnost pro transfuzní lékařství ČLS JEP
Český červený kříž

Příprava na odběr (doma)

strava
- 12 hod. před odběrem žádný alkohol ani tučná strava (čokoláda, ořechy, sýry, tvaroh, tučná masa…)
- ráno v den odběru lehká netučná snídaně 
- na odběr v žádném případě nechodit nalačno

tekutiny
- den před odběrem hodně pít – minimálně 2 až 3 l tekutin
- ráno před odběrem vypít min. 0,5 l tekutin (voda, čaj, ne mléko)

fyzická zátěž
- 24 hod. před odběrem žádná zvýšená fyzická zátěž (cvičení ve fitness, běh…) – zkreslení výsledku testů, vetší riziko nevolností po odběru

co vzít s sebou
- občanský průkaz, kartičku pojišťovny
- zprávu ošetřujícího lékaře v případě sledování v některé odborné ambulanci

Průběh odběru

1)Příchod na transfuzní stanici

- odložení věcí v šatně

- zaevidování v Evidenci dárců: kontrola osobních údajů dle OP (či jiného průkazu s fotografií), obdržení dotazníku pro dárce krve, poučení pro dárce krve

2) Vyšetření před odběrem

- odběr vzorku krve ze žíly – vyšetření krevního obrazu

- vyšetření lékařem  (vyšetření krevního tlaku, pohovor o zdravotním stavu)

- v případě nepropuštění k odběru sdělení důvodu a doporučení dalšího postupu

3) Odběr

- důkladné omytí loketní jamky mýdlem a vodou

- usazení se na odběrové křeslo

- dezinfekce místa odběru

- odběr do jednorázového vaku: plná krev cca 450 ml krve (5-10 minut), plazma cca 700ml plazmy (60 minut), trombocyty (1 – 2 hodiny)

- komprese a překrytí místa vpichu

4) Po odběru

- poodběrové občerstvení

- výdej omluvenky do zaměstnání a zápis odběru do legitimace  dobrovolného dárce krve

- vyzvednutí věcí v šatně, odchod z TS minimálně 30 minut po odběru

V den odběru vynechat náročný fyzický trénink, neprovádět rizikové činnosti (práce ve výškách, potápění, horolezectví, pilot, řidič z povolání, apod.).


Jakékoliv potíže nebo změnu zdravotního stavu během nebo po odběru okamžitě nahlásit pracovníkům TS

Čas strávený na TS minimálně 60 minut (dle počtu dárců, prvodárců a dalších okolností)

Možné příčiny zdržení na TS, v těchto případech prosíme o pochopení a trpělivost: 
a)    kumulace většího počtu dárců v krátkém časovém intervalu
b)    větší počet prvodárců (delší evidence, laboratorní vyšetření, lékařská prohlídka i odběr)
c)    opakování patologických nálezů předodběrového vyšetření
d)    řešení zdravotních komplikací jiných dárců u lékaře či po odběru
 


Prosím, čekejte