31.5.2019

Avízo – Přístavba pavilonu pro magnetickou rezonanci v děčínské nemocnici omezí provoz části zdravotnických pracovišť sídlících v přilehlém pavilonu „I“

Krajská zdravotní, a. s., - Nemocnice Děčín, o. z., z důvodu pokračujících prací na přístavbě pavilonu pro magnetickou rezonanci a provedení rekonstrukce některých pracovišť v pavilonu „I“ omezí provoz na některých zdravotnických pracovištích. Návštěvníci děčínské nemocnice musí počítat i s dvoudenní výlukou městské hromadné dopravy v areálu.

Omezení: 

 • Ve dnech 4. a 5. června nebude areálem nemocnice projíždět autobusová linka číslo 207.

 • Dětské a dorostové oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., v pavilonu „I“ přesune ambulantní provoz od 10. do 30. června 2019 na lůžkovou stanici zdravotnického pracoviště, které se nachází ve 2. nadzemním podlaží. Provoz poraden bude zachován a provozován v příjmové ambulanci oddělení sídlícího v přízemí (zadní vchod do pavilonu „I“). Omezení se nedotkne ambulantní pohotovostní péče pro děti a dorost.

 • Od 10. června do 31. srpna dojde k uzavření rehabilitační ambulantní části v pavilonu „I“. Část ambulantního provozu rehabilitace bude přesunuta do budovy „E“ (chirurgie), do I. patra, kdy zahájení provozu se předpokládá v měsíci červenci. V provizorních prostorách není možné poskytovat vodoléčbu. Ostatní rehabilitační výkony (parafín, lymfodrenáže, elektroléčba, cvičení, masáže) budou prováděny. Ambulance prim. MUDr. Petry Straussové bude k dispozici v lůžkové části rehabilitačního oddělení – budova „I“ (6. podlaží), v ordinačních hodinách: úterý a čtvrtek: 8:30 - 11:30 h a středa: 12:30 - 14:30 h. Pacienti s aplikací parafínu a následné terapie budou též ošetřeni na lůžkové části rehabilitace, a to již od 10. června 2019.

 Zdroj: info@kzcr.eu


29.5.2019

Kardiochirurgové Krajské zdravotní se školili implantovat bezstehovou srdeční chlopeň

Specialisté Kardiochirurgického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., se v pondělí 20. května 2019 pod vedením certifikovaného proktora školili na nový druh operace. Nově tak do portfolia kardiochirurgických operací v ústecké nemocnici přibyla bezstehová implantace srdeční chlopně.

Certifikovaným proktorem byl doc. MUDr. Aleš Mokráček, CSc., primář Oddělení kardiochirurgie a hrudní chirurgie Nemocnice České Budějovice, a. s. „Bezstehová implantace srdeční chlopně je miniinvazivní metoda v kardiochirurgii. Chlopeň již nemusíme přišívat, ale ona se sama v srdci fixuje pomocí své konstrukce. Jde o výkon, který není od ostatních ničím zvlášť výjimečným, jen má svá pravidla. Hodně záleží na předoperačním vyšetření a pooperační péči. Tím, že chlopeň není fixovaná stehem, musí být přesně zvolena její velikost, aby co nejlépe pasovala,“ řekl doc. MUDr. Aleš Mokráček, CSc.

Kardiochirurgické oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., vzniklo 1. ledna 2018 vedle ústecké kardiologické kliniky. „Na našem kardiochirurgickém oddělení implantujeme tyto bezstentové chlopně ve specifických případech. Jedná se o indikace, kdy použití klasické našívací chlopně by bylo obtížné. V těchto případech nám použití této chlopně dovoluje operovat i pacienty, které bychom při použití klasické chlopně operovat nemohli, nebo bychom museli zvolit jiný, komplikovanější typ zákroku. Další indikací implantace těchto chlopní jsou méně invazivní kardiochirurgické přístupy na aortální chlopeň, které jsou na našem pracovišti standardem. I v tomto případě provádíme operaci srdce standardně s použitím mimotělního oběhu, ale z malého řezu. Výsledkem je pouze 9 až 10 centimetrů dlouhá pooperační jizva. Implantace této aortální biologické chlopně je prováděna pomocí zaváděcího zařízení, do kterého je tato chlopeň během přípravy inkorporována. Výhodou implantace těchto bezstehových chlopní je jak zkrácení doby srdeční zástavy a mimotělního oběhu, tak i celkové doby operace. Výsledkem méně invazivního chirurgického přístupu je menší operační rána, rychlejší rekonvalescence pacienta s celkovým zkrácením doby hospitalizace a jeho brzkým návratem do běžného života," dodal primář Kardiochirurgického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Miroslav Kolesár.

Krajská zdravotní, a. s., uspěla ve výběrovém řízení na poskytování akutní lůžkové péče v oboru kardiochirurgie, které se uskutečnilo 19. února 2019 na Ministerstvu zdravotnictví České republiky. V návaznosti na výsledek tohoto výběrového řízení již probíhají kontraktační jednání se zdravotními pojišťovnami (uzavírání smluv o poskytování a úhradě akutní lůžkové péče v oboru kardiochirurgie), přičemž právě zdravotní pojišťovny v hlasování při výběrovém řízení vyjádřily ústecké kardiochirurgii podporu.

Fotografie naleznete na http://www.kzcr.eu/

Zdroj: info@kzcr.eu


27.5.2019

Zdravotníci z ústecké Masarykovy nemocnice převzali ocenění za výsledky v oblasti vědy a výzkumu

Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., uspořádala ve středu 22. května 2019 Výroční vědeckou konferenci spojenou s oslavou 125. výročí nemocnice a předáním ocenění za nejlepší výsledky v oblasti vědy a výzkumu za rok 2018 nejúspěšnějším jednotlivcům a kolektivům z řad lékařů a zdravotních sester. Akce se uskutečnila již podeváté, tentokrát v Severočeském divadle v Ústí nad Labem. Záštitu nad letošní vědeckou konferencí měli Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje a Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

„Masarykova nemocnice patří již dnes ke špičce zdravotnictví v České republice, v některých oborech i v zahraničním srovnání. Jedenáct klinik a špičková péče i na odděleních o tom mluví jasně. Řada našich lékařů přednáší i na mnoha vědeckých kongresech, sympoziích a konferencích na celém světě. Svědčí o tom ale i vysoká úroveň vědecké a publikační činnosti, která bude dnes oceněna. Mezi nimi je i řada republikových prvenství. Toto vše se promítá i do vysoké úrovně péče o zdraví občanů našeho kraje. A za to vám všem, lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům Masarykovy nemocnice upřímně děkuji nejen jménem svým, ale i jménem vedení Ústeckého kraje,“ řekl RSDr. Stanislav Rybák, náměstek hejtmana Ústeckého kraje, který Oldřicha Bubeníčka na slavnostním večeru zastoupil.

„Vážím si přístupu zkušených lékařů v Masarykově nemocnici, kteří dlouhodobě pomáhají mladším kolegům orientovat se a posouvat se dál na poli vědecko-výzkumné činnosti. Ti zase touží ve svých lékařských oborech po nových poznatcích, aby je mohli i dál předávat. Krajská zdravotní je v interních grantech doposud podpořila částkou 15 milionů korun. Děkuji všem, kdo svými vědeckými pracemi a odbornou publikační činností šíří dobré jméno Krajské zdravotní,“ uvedl při hodnocení letošní výroční vědecké konference předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák.

„Výroční vědecká konference pravidelně představuje to nejlepší, co se na půdě největší nemocnice Krajské zdravotní v předchozím roce podařilo. Vědecká a publikační činnost zde dlouhodobě dosahuje skutečně vynikající úrovně, která snese srovnání s těmi nejlepšími fakultními nemocnicemi. Za to se sluší poděkovat,“ dodal Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

„Děkuji nejen těm, kteří získali ocenění, ale všem, kdo vědeckou, výzkumnou a publikační činnost berou jako nedílnou součást svého povolání a přispívají k prestiži největší a nejvýznamnější nemocnice Krajské zdravotní. Jejich činnosti si cením o to více, že mnozí pracují v podmínkách personálního oslabení. Přesto na poli vědy a výzkumu dosahujeme trvale úspěchy. Děkuji  vedení Krajské zdravotní, představenstvu společnosti v čele s jeho předsedou Ing. Jiřím Novákem a Ústeckému kraji za jejich dosavadní velkou  podporu prostřednictvím  interních grantů. Můj velký dík patří i za spolupráci Fakultě zdravotnických studií v čele s děkanem docentem Havlem,“ řekl MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Hodnocení vědecké, výzkumné a publikační činnosti v ústecké Masarykově nemocnici prezentovali MUDr. Josef Liehne a prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., předseda Vědecké rady Krajské zdravotní, a. s. Celkem bylo vyhlášeno 19 cen spojených s finanční odměnou, a to v pěti kategoriích.

První oceněnou byla kategorie „Vědecké a odborné aktivity oddělení“. Na první pozici se umístila neurochirurgická klinika, dále klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny a kardiologická klinika. Ceny vítězům předali Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., a prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., který se podílel na předávání cen ve všech následujících kategoriích.

V kategorii „Republiková prvenství“ diplomy získali: MUDr. Ivan Humhej, Ph.D., z neurochirurgické kliniky, MUDr. Lubomír Kopp, Ph.D., a MUDr. Roman Mišičko, oba z kliniky úrazové chirurgie a kolektiv komplexního cerebrovaskulárního centra vedený MUDr. Ing. Davidem Černíkem, MBA, ve spolupráci s radiologickou klinikou vedenou přednostou MUDr. Filipem Cihlářem, Ph.D. Cenu oceněným lékařům předali RSDr. Stanislav Rybák, náměstek hejtmana Ústeckého kraje a prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.

Další oceněnou kategorií byla „Příkladná reprezentace Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem“. Cenu z rukou Ing. Petra Fialy, generálního ředitele Krajské zdravotní, a. s., získali: Mgr. Vlasta Čejnová z oddělení lékařské genetiky, prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., přednosta neurochirurgické kliniky, MUDr. Jan Schraml, Ph.D., přednosta kliniky urologie a robotické chirurgie, a MUDr. Roman Škulec z kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny.

Ve čtvrté vyhlášené kategorii „Publikace, články, mezinárodní přednášková činnost“ ocenění obdrželi: prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI, přednosta kardiologické kliniky, MUDr. Aleš Hejčl, Ph.D., z neurochirurgické kliniky a kolektiv autorů MUDr. Jaroslav Škvor, CSc., MUDr. Renata Přibíková, MUDr. Kateřina Kobrová. Cenu předali MUDr. Josef Liehne a prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.

Poslední kategorie, ve které se udílely ceny při příležitosti Vědecké konference Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, nesla název „Sesterské prezentace“. Ocenění získaly: Jana Šubrtová z oddělení dětské chirurgie, Andrea Poláková a Markéta Limrová z oddělení centrálních operačních sálů, Jaroslava Rokošová a Renata Kunová, rovněž z oddělení centrálních operačních sálů, Bc. Michaela Capková, DiS., z dětské kliniky, Andrea Sujová, Lucie Lippertová, z neurochirurgické kliniky. Cenu předali prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., a Mgr. Markéta Svobodová, hlavní sestra Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice, o. z., MUDr. Josef Liehne udělil zvláštní cenu MUDr. Danielu Nalosovi, dlouholetému  primáři anesteziologického oddělení v ústecké nemocnici, za jeho celoživotní práci pro toto oddělení a zásluhy o rozvoj nemocnice, kde působí již 46 let. Primář Nalos se významně zapojil i do vědecké a publikační činnosti, získal  řadu prestižních ocenění odborných společností.

Součástí doprovodného programu konference, kterou provázela moderátorka Iva Kubelková, bylo i vystoupení zpěvačky Hany Zagorové s kapelou, dámského smyčcového tria Inflagranti a zpěváka Josefa Vojtka.

Fotografie z akce naleznete na www.kzcr.eu

Zdroj: info@kzcr.eu

 


24.5.2019

Krajská zdravotní bude v oboru kardiochirurgie spolupracovat s IKEM

S Institutem klinické a experimentální medicíny, s. p. o. (IKEM) se dohodla Krajská zdravotní, a. s. (KZ) na spolupráci v oblasti kardiovaskulární chirurgie pro svou Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem. Memorandum o spolupráci v minulých dnech podepsali za KZ předseda představenstva Ing. Jiří Novák, místopředseda představenstva Mgr. Radek Scherfer a generální ředitel Ing. Petr Fiala a za IKEM ředitel organizace Ing. Michal Stiborek, MBA.

Podle memoranda bude v dohodnutých případech IKEM poskytovat pacientům KZ specializovanou akutní a elektivní péči v oboru kardiovaskulární chirurgie. Po provedení výkonu na pracovišti IKEM bude takto ošetřený pacient, při respektování jeho zdravotního stavu, zpět přeložen do KZ. Obě zdravotnická zařízení si přejí spolupracovat také v kardiovaskulárním výzkumu, v prvé řadě v oblasti specializovaného školení umožňujícího funkční propojení obou pracovišť. Dále se spolupráce může týkat společných výzkumných programů a programových a grantových projektů, výměny postgraduálních studentů a vzdělávací činnosti.

„Spolupráci na poli kardiovaskulární chirurgie se špičkovým zdravotnickým pracovištěm jako je IKEM považujeme za další významný krok na naší cestě k získání statutu centra vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče pro Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem. Jsem přesvědčen, že jde zároveň o důležitý signál směrem k veřejnosti, našim pacientům, že Krajská zdravotní bere svůj hlavní úkol – zajistit pro obyvatele Ústeckého kraje kvalitní a nejlepší dostupnou zdravotní péči – skutečně zodpovědně,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

Kardiochirurgické pracoviště v Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., vzniklo vedle kardiologické kliniky 1. ledna 2018 a první operaci, kterou bylo provedení aortokoronárního bypassu,  jeho tým uskutečnil 22. května 2018. Díky podpoře Ústeckého kraje zde proběhly již desítky úspěšných kardiochirurgických výkonů. Od 1. 11. 2018 funguje v rámci ústeckého kardiocentra také kardioanesteziologické oddělení.

Krajská zdravotní, a. s., uspěla ve výběrovém řízení na poskytování akutní lůžkové péče v oboru kardiochirurgie, které se uskutečnilo na Ministerstvu zdravotnictví ČR 19. února 2019. V návaznosti na výsledek tohoto výběrového řízení již probíhají kontraktační jednání se zdravotními pojišťovnami (uzavírání smluv o poskytování a úhradě akutní lůžkové péče v oboru kardiochirurgie), přičemž právě zdravotní pojišťovny v hlasování při výběrovém řízení vyjádřily ústecké kardiochirurgii podporu.

Zdroj: info@kzcr.eu


24.5.2019

Avízo – V Krajské zdravotní dochází k postupnému uzavření provozu ústecké porodnice a neonatologické kliniky

V Krajské zdravotní, a. s. - Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., vzhledem k nezbytnému malování prostor v rámci probíhající revitalizace pavilonu „D2“, dochází k postupnému uzavření provozu na porodním sále a stanici šestinedělí (standard/nadstandard), neonatologické klinice (stanici fyziologických novorozenců, jednotce intenzivní péče, intermediární péče). Příjem předčasných porodů byl ukončen 24. května 2019 v 6:00 hodin, konec příjmu všech porodů je naplánován na 30. května 2019 v 6:00 hodin. Opětovné zahájení provozu porodního sálu, stanic šestinedělí a zdravotnických pracovišť neonatologické kliniky je předpokládán 17. června 2019. Během uzavírky jsou rodičky i s novorozenci směrovány do okolních nemocnic spadajících pod Krajskou zdravotní, a. s., v Děčíně, Teplicích, Mostě a Chomutově.

Krajská zdravotní, a. s., využila k malování na zdravotnických pracovištích sídlících v pavilonu „D2“ už měsíce května, to z důvodu probíhající revitalizace stanice větších dětí v 5. podlaží, kdy stavební práce provází zvýšená hlučnost a prašnost. Výhodou pro budoucí maminky s termínem porodu na podzim je skutečnost, že v tento čas bude již porodnice v plném provozu - tedy bez omezení. Během této uzavírky dojde mimo jiné i k částečné rekonstrukci sociálních zařízení.

V revitalizovaných prostorách pavilonu „D1 a D2“ Gynekologicko-porodnické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., v provozu pro pacientky nadále zůstávají:

 • Feto-maternální ambulance vč. porodnických odborných ambulancí

 • Pohotovostní služba na porodnické ambulanci a porodním sále

Náhradní provoz  ultrazvukového pracoviště v pavilonu „D1“, ve 2. podlaží, č. dveří 218, 219 – dříve 3D, bude probíhat ve dnech 4. 6. - 5. 6. 2019 v prostorách bývalé porodnické ambulance, v pavilonu „D1“, v 4. podlaží (tel. 477113627). Náhradní provoz feto-maternálního centra ve dnech 6. 6. - 7. 6. 2019 („D1“, 3. podlaží) bude probíhat též v prostorách bývalé porodnické ambulance, v pavilonu „D1“, 4. podlaží (tel. 477113627). Pohotovostní služba zůstává beze změn – v pavilonu „D1“ - 4. podlaží.

Po celou dobu uzavírky porodnické části bude  pro urgentní stavy k dispozici operační sál a jeden porodní box.

Dne 7. května 2019 došlo vzhledem k stavebním pracím na stanici větších dětí v pavilonu „D2“ k přerušení provozu o patro níže sídlící stanici šestinedělí (standard) Gynekologicko-porodnické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Stavební práce začaly na konci měsíce dubna a podle smlouvy o dílo se jejich konec předpokládá 19. srpna 2019. Po ukončení revitalizace stanice větších dětí nově nabídne komfortnější uspořádání prostor odpovídajících potřebám moderní medicíny, devět pokojů pro nemocné děti, pokoj pro maminky doprovázející svého potomka při hospitalizaci. Řemeslníci pokládají nové podlahové krytiny, obnovují rozvody energií včetně medicínských plynů a provádí další nezbytné úpravy a opravy. Cena zakázky je téměř 14 milionů Kč bez DPH. Pacienti stanice větších dětí jsou během revitalizace pavilonu „D2“ hospitalizováni v prostorách oční kliniky v pavilonu „G“ ústecké Masarykovy nemocnice. 

 

Zdroj: info@kzcr.eu


23.5.2019

Krajská zdravotní uspořádala na ústecké Větruši 38. severočeskou transfuziologickou konferenci

Transfuzní oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., uspořádalo ve čtvrtek 16. května 2019 v prostorách výletního zámečku Větruše 38. severočeskou transfuziologickou konferenci. Záštitu nad konferencí převzali hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Josef Liehne.

„Velmi rád bych poděkoval přítomným lékařům za jejich práci, která zachraňuje lidské životy. Transfuzní oddělení jsou důležitými zdravotnickými pracovišti. Zároveň chci pořadatele konference pozdravit u příležitosti 70. výročí transfuzního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a 125. výročí založení této nemocnice,“ uvedl Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, který má sám za sebou 123 dárcovských odběrů krve.

„Všechny vás co nejsrdečněji vítám na dnešní konferenci, která kromě zajímavého odborného programu přináší i pohled do sedmdesátileté historie oddělení v Masarykově nemocnici. Toto výročí si připomínáme v roce 125. výročí vzniku nemocnice v areálu Pasteurova. Jsem rád, že mohu pracovníkům našeho transfuzního oddělení v čele s primářem Masopustem poděkovat za jejich zodpovědnou a náročnou práci i v podmínkách personálního oslabení,“ řekl ředitel zdravotní péče ústecké Masarykovy nemocnice MUDr. Josef Liehne.

Primář MUDr. Jiří Masopust, který byl odborným garantem konference, kromě historie transfuzního oddělení v Ústí nad Labem hovořil také o budoucnosti oboru transfuzního lékařství a přiblížil témata krevního dopingu a stravování podle krevních skupin. Na konferenci dále přednášeli odborníci ze špičkových pracovišť, např. z Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze, z Thomayerovy nemocnice v Praze, Fakultní nemocnice v Plzni, Krajské nemocnice v Liberci či Technické univerzity Liberec.

„Vyzvaní řečníci posluchače zavedli, mimo jiné, do oblastí dalšího vývoje imunohematologie, transplantací kostní dřeně, vakcín pro léčbu zhoubných nádorů a nanotechnologií. Podělili se o své praktické zkušenosti v transfuzním lékařství a v léčbě pacientů imunoglobuliny. Odborná úroveň přednášek a velká účast naplnila, doufám, nejen má očekávání,“ zhodnotil akci, které se zúčastnilo 120 specialistů z celé ČR, primář MUDr. Jiří Masopust.

Transfuzní oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., (MNUL) zajišťuje odběry krve ve spádové oblasti Ústí nad Labem, Teplice, Litoměřice, Lovosice a Roudnice nad Labem. Z krve, odebrané ve výše uvedených spádových oblastech a také v odběrovém středisku v Děčíně, vyrábí transfuzní přípravky. Transfuzní oddělení MNUL provádí předoperační autologní odběry a výrobu autologních transfuzních přípravků. Dále provádí odběry plazmy, tzv. plazmaferézy a krevních destiček, tzv. trombocytaferézy. Skladuje a vydává transfuzní přípravky pro velkou spádovou oblast – zásobuje 7 nemocnic, dodává plazmu k průmyslovému zpracování na krevní deriváty (hlavně pro výrobu albuminu, imunoglobulinů, koncentrátů faktoru VIII a antitrombinu III), provádí imunohematologická vyšetření příjemců transfuzních přípravků a testy slučitelnosti krve příjemců s transfuzními přípravky.


Fotografie z kardiochirurgické operace naleznete na http://www.kzcr.eu/


Zdroj: info@kzcr.eu


 


20.5.2019

Představitelé Krajské zdravotní se sešli se zástupci litoměřické nemocnice

Představitelé vedení Krajské zdravotní, a. s., (KZ) předseda představenstva Ing. Jiří Novák a generální ředitel Ing. Petr Fiala, se na půdě ředitelství KZ v pondělí 20. května 2019 sešli se starostou města Litoměřice Mgr. Ladislavem Chlupáčem a předsedou představenstva a výkonným ředitelem Nemocnice Litoměřice, a. s., Ing. Radkem Lončákem, MBA.

„Cílem schůzky bylo vzájemně se informovat o našich postojích v souvislosti se záměrem města Litoměřice prodat akcie Nemocnice Litoměřice, a. s. Ze setkání vyplynulo, že jsme připraveni k dalšímu jednání. Bavili jsme se také o možnostech budoucí standardní spolupráce mezi oběma zdravotnickými zařízeními,“ řekl k výsledku schůzky Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ.

Představenstvo Krajské zdravotní, a. s., na svém jednání 30. března 2019 pověřilo předsedu představenstva a generálního ředitele Ing. Petra Fialu k vedení dalších jednání o projevení zájmu k převodu Nemocnice Litoměřice, a. s., na Krajskou zdravotní, a. s. Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček v dopise členům Rady města Litoměřice již 23. ledna 2019 deklaroval zájem Ústeckého kraje o převedení Nemocnice Litoměřice, a. s., na Ústecký kraj, potažmo Krajskou zdravotní, a. s. Město Litoměřice dosud podmínky pro převod nemocnice nestanovilo, tudíž nyní nelze dále reagovat.


Zdroj: info@kzcr.eu

 


17.5.2019

Krajskou zdravotní navštívili při své pracovní cestě po Ústeckém kraji zástupci Evropské komise

Ústeckou Masarykovu nemocnici, největší a nejvýznamnější z pěti nemocnic, které sdružuje společnost Krajská zdravotní, a. s. (KZ), navštívili ve čtvrtek 16. května 2019 v rámci pracovní cesty po Ústeckém kraji zástupci Evropské komise (EK) a zástupci resortů včetně manažerů programu RE:START. Doprovodili je představitelé Ústeckého kraje v čele s hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem. Akce se zúčastnil také náměstek primátora statutárního města Ústí nad Labem Ing. Pavel Tošovský a prorektor pro vědu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) doc. Ing. Martin Novák, Ph.D. Hosty přivítali za vedení KZ předseda představenstva Ing. Jiří Novák, generální ředitel Ing. Petr Fiala a ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Josef Liehne. 

Návštěva zástupců EK v Ústeckém kraji se konala v souvislosti s iniciativou „Uhelné regiony v transformaci”. Představitelé krajské samosprávy během ní představili projekty, které by chtěli realizovat pomocí finančních prostředků z Evropské unie. V Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., prezentoval projekty zaměřené na rozvoj zdravotnické infrastruktury realizované díky realokacím KZ generální ředitel společnosti Ing. Petr Fiala. Projekt UJEP - stavbu Fakulty zdravotnických studií v areálu nemocnice – představil prorektor pro vědu UJEP doc. Ing. Martin Novák, Ph.D.

„Více než deset procent území Ústeckého kraje bylo v minulosti postiženo těžbou uhlí. Občané, kteří v drtivé většině dávali teplo a elektrickou energii republice, si proto zaslouží, aby se jim dostávalo kvalitní zdravotní péče, kterou se snažíme pro ně - hlavně prostřednictvím Krajské zdravotní, a. s. - zajistit. Masarykova nemocnice, v níž se nyní nacházíme, je výkladní skříní zdravotnictví Ústeckého kraje, což dokládá i moderní přístrojové vybavení, které jste viděli. Na další zlepšování jsou potřeba finanční prostředky a oblast zdravotnictví je pro nás jednou z priorit," zdůraznil Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje.

Předseda představenstva KZ Ing. Jiří Novák představil akciovou společnost s plánovaným obratem 7 750 000 000 Kč a s více než 7000 pracovníky jako největšího zaměstnavatele v Ústeckém kraji. „Velmi si vážíme pomoci Evropských fondů, z nichž jsme od roku 2013 vyčerpali více než jednu miliardu korun. Bez této podpory bychom nedosáhli současné úrovně revitalizace nemocnic a modernizace zdravotnické techniky. Na případnou pomoc z programu RE:START jsme připraveni, máme zpracované projekty. Budeme rádi, když je podpoříte,“ uvedl Ing. Jiří Novák.

Návrh financování projektů pro následující programové období 2021 – 2027 z programu RE:START

 • Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., ve výši cca 720 mil. Kč

 • Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem G, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o. z., ve výši cca 400 mil. Kč

 • Revitalizace Lužické nemocnice

 • Nový léčebný pavilon, Oddělení následné péče Krajské zdravotní,
  a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. (ONP Ryjice

  Čerpání finančních prostředků ESIF (ERDF) v programovém období 2007 - 2013 - IOP
  V programovém období 2007 – 2013 čerpala Krajská zdravotní, a. s., finanční prostředky prostřednictvím Integrovaného operačního programu Ministerstva zdravotnictví (IOP) ve výši více než 521 mil. Kč. V rámci IOP bylo realizováno 10 projektů na modernizaci přístrojového vybavení specializovaných center (kardiologické, onkologické, traumatologické, iktové a cerebrovaskulární). Mezi nejvýznamnější realizované položky patří  2 lineární urychlovače (134 mil. Kč), PET/CT (68,5 mil. Kč), angiografická linka s flat detektorem  (18 mil. Kč), multidetektorový CT přístroj (14 mil. Kč).

 • Čerpání finančních prostředků ESIF (ERDF) v programovém období 2007 - 2013 – ROP SZ
  V programovém období 2007 – 2013 čerpala Krajská zdravotní, a. s., finanční prostředky prostřednictvím Regionálního operačního programu Severozápad (ROP SZ) ve výši téměř 485 mil. Kč. V rámci ROP SZ bylo realizováno 16 projektů na doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů, modernizaci zdravotnických technologií i na rekonstrukce budov a zařízení. Mezi nejvýznamnější realizované položky patří  rekonstrukce pavilónů Nemocnice Most (150 mil. Kč), rekonstrukce dětské kliniky Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem (22 mil. Kč), robotický systém da Vinci (78 mil. Kč), NMR 3 Tesla (40 mil. Kč), lineární urychlovač (86 mil. Kč), endoskopické věže (22 mil. Kč), 2 hybridní systémy SPECT/CT (28 mil. Kč).

  Čerpání finančních prostředků ESIF (ESF) v programovém období 2007 – 2013
  V programovém období 2007 – 2013 čerpala Krajská zdravotní, a. s., finanční prostředky prostřednictvím Evropského sociálního fondu (ESF) ve výši téměř 12 mil. Kč. V rámci ESF bylo realizováno 5 projektů z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost zaměřených na vzdělávací a výzkumné aktivity lékařů, zdravotních sester a dalších odborných pracovníků ve zdravotnictví a 1 projekt z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na podporu znevýhodněných skupin zaměstnanců ve zdravotnictví (rodičů s dětmi předškolního věku).

  Čerpání finančních prostředků ESIF (ERDF) v programovém období 2014 – 2020 – IROP
  V programovém období 2014 – 2020 čerpá Krajská zdravotní, a. s., finanční prostředky prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Dosud byla poskytnuta dotace a 2 dokončené projekty ve výši více než 90 mil. Kč. V současné době jsou realizovány 3 projekty v předpokládané výši

  200 mil. Kč v rámci 5. výzvy IROP na zvýšení kvality specializované péče v onkogynekologii a perinatologii. Po doplnění finanční alokace IROP v rámci programu RESTART bude realizováno dalších 5 projektů v předpokládané výši přesahující 410 mil. Kč. Jedná se převážně o zvýšení kvality návazné péče v rámci 31. výzvy IROP.

 

Fotografie z akce naleznete na http://www.kzcr.eu/

Zdroj: info@kzcr.eu

 


16.5.2019

Krajská zdravotní se v chomutovské nemocnici připojila k Evropskému dni melanomu v České republice

Kožní oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z., se zapojilo v pondělí 13. května 2019 do 19. ročníku Evropského dne melanomu v České republice. Cílem akce je každoročně upozornit širokou veřejnost na rizika kožních nádorů a umožňuje bezplatné vyšetření pigmentových znamének.

Do ambulancí chomutovského kožního oddělení zavítalo 144 návštěvníků. „Plánujeme u 14 pacientů excize podezřelých změn. Definitivní výsledky budeme znát až po chirurgickém a následném histologickém vyšetření,“ uvedla primářka Kožního oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z., MUDr. Radka Neumannová.

Zdravotníci při vyšetřeních pacientům radili, jak se správně chránit před slunečním zářením. Často totiž lidé nevědí, jaký fototyp pleti mají, jak ho poznají. „Záleží na reakci pleti při kontaktu se sluníčkem, zda pigmentuje nebo nikoliv. Nejsvětlejší typy vůbec nepigmentují a jdou hned dočervena. Tmavší typy nejdříve zarudnou nebo vůbec nezarudnou, a jdou okamžitě dohněda. Tmavší fototypy mají lepší prognózu proti nádorovým onemocněním a lepší ochranu. Fototyp se dá také poznat podle barvy očí. Čím světlejší barva očí, tím světlejší typ pleti, tím větší by měla být ochrana při opalování,“ poradila MUDr. Radka Neumannová.

Zdroj: info@kzcr.eu

Krajská zdravotní se v chomutovské nemocnici připojila k Evropskému dni melanomu v České republice. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

16.5.2019

Krajská zdravotní prodlužuje omezení provozu porodnice ústecké Masarykovy nemocnice

Z důvodu pokračujících stavebních prací při revitalizaci prostor pavilonu „D2“ Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., a s tím spojené vysoké hlučnosti a prašnosti, dochází k prodloužení omezení provozu části ústecké gynekologicko-porodnické kliniky do 27. května 2019. V provozu po dobu omezení zůstává porodní sál pro předčasné porody a akutní pacientky. Budoucí maminky se i nadále dostaví na příjem k porodu v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, kde na základě vstupního vyšetření lékař rozhoduje o dalším postupu.

V revitalizovaných prostorách pavilonu „D2“ Gynekologicko-porodnické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., v provozu pro pacientky nadále zůstávají:

 • Feto-maternální ambulance vč. porodnických odborných ambulancí

 • Porodnice nadstandard

 • Pohotovostní služba na porodnické ambulanci

 • Rizikové těhotenství

 • Porodnické odborné ambulance

Důvodem omezení provozu části ústecké gynekologicko-porodnické kliniky v pavilonu „D2“ je revitalizace o patro výše se nacházející stanice větších dětí Dětské kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Pacienti spadající na stanici větších dětí jsou hospitalizováni v prostorách oční kliniky v pavilonu „G“ ústecké Masarykovy nemocnice.

Zdroj: info@kzcr.eu

Ilustrační snímek. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení – Středisko komunikace

Základní informace:
Organizační oddělení zajišťuje služby pěti nemocnicím Krajské zdravotní, a.s. Pod toto oddělení spadá Středisko komunikace, které obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře, organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s., vydává odborný časopis Infolisty určený pro laickou a odbornou veřejnost. 

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení, Středisko komunikace, budova ředitelství R, 6. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Vedoucí oddělení:
Ing. Eva Urbanová
+420 477 114 145
eva.urbanova@kzcr.eu

Vedoucí Střediska komunikace, tiskový mluvčí:
Mgr. Ivo Chrástecký
+420 477 114 147
ivo.chrastecky@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:

Ing. Zuzana Babická
+420 477 114 104
zuzana.babicka@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:

Petr Sochůrek
+420 477 114 107
petr.sochurek@kzcr.eu

Redakce Infolistů:
Redaktor
Martin Klimeš
+420 477 114 101

martin.klimes@kzcr.eu

Koordinátor
Jiřina Suchá
+420 477 112 030
jirina.sucha@kzcr.eu