16.12.2019

V Krajské zdravotní se školili robotičtí operatéři z plzeňské fakultní nemocnice

Ve Školicím centru robotické chirurgie Krajské zdravotní, a. s., v ústecké Masarykově nemocnici, se v těchto týdnech školí tým z Chirurgického oddělení Fakultní nemocnice Plzeň. Výcvik robotických operatérů je veden zejména na operace rekta.

Jedním ze školených operatérů je MUDr. Václav Karnos, primář Chirurgického oddělení Fakultní nemocnice Plzeň. „V příštím roce plánují v naší nemocnici zakoupení robotického systému. Vzhledem k tomu, že jsme chirurgické oddělení, školíme se hlavně na operace rekta. Centrum robotické chirurgie v Ústí nad Labem je bezesporu nejšpičkovějším pracovištěm v České republice, proto jsme se přijeli učit od těch nejlepších. Zatím jsme operacím jen přihlíželi, zdejší tým je milý, vstřícný a perfektně svou práci zvládá. Už se těšíme, až nám předají své zkušenosti,“ uvedl MUDr. Václav Karnos.

Ve Školicím centru robotické chirurgie v ústecké Masarykově nemocnici se letos školili lékaři nejen z České republiky, ale také ze sousedního Polska. „V první polovině letošního roku se u nás školili na urologické a chirurgické robotické operace lékaři a sestry z českobudějovické nemocnice. Ze zahraničí to byli dva lékaři z nemocnice Wieliszew v Polsku. V těchto týdnech školíme urologické a chirurgické týmy z plzeňské fakultní nemocnice,“ uvedl MUDr. Jan Schraml, Ph.D., hlavní školitel a přednosta Kliniky urologie a robotické chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Výhodou současného školicího centra robotické chirurgie Krajské zdravotní, a. s., v ústecké Masarykově nemocnici je, že se robotičtí operatéři školí na nejnovějším typu robota da Vinci Xi, který disponuje dvěma konzolemi. V praxi to znamená, že na jedné konzoli operuje zkušený operatér a vedle toho se na druhé konzoli operace účastní školený operatér. Školicí centrum rovněž disponuje tréninkovým modulem, na kterém se operatéři zdokonalují ve vedení robotického systému, aniž by zatížili pacienta.

Zdroj: info@kzcr.eu

V Krajské zdravotní se školili robotičtí operatéři z plzeňské fakultní nemocnice. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

Krajská zdravotní uspořádala Mostecké Oftalmologické Setkání tradiční MOSt2019

Oční oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., uspořádalo regionální konferenci nazvanou Mostecké Oftalmologické Setkání tradiční (MOSt). Akce proběhla počátkem prosince v prostorách hotelu Cascade v Mostě.

V úvodu všechny přítomné pozdravila členka představenstva Krajské zdravotní, a. s., paní Jitka Hanousková, která na akci zastoupila předsedu představenstva společnosti Ing. Jiřího Nováka. „Cílem představenstva a managementu společnosti Krajská zdravotní je rozvoj všech pěti nemocnic, tedy i mostecké. To znamená velké investice, které realizujeme díky významné investiční finanční podpoře Ústeckého kraje, našeho jediného akcionáře, a důslednému využívaní dotačních titulů. Musím vyzdvihnout, že ve všech pěti nemocnicích v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově se nám podařilo získat na všech zdravotnických pracovištích akreditaci na základě splnění akreditačních standardů Spojené akreditační komise. Nemocnice v Mostě ji získala letos v květnu, za což patří velké poděkování vám všem zaměstnancům, kteří jste se na dosažení nelehkého cíle podíleli. Rovněž děkuji panu primáři mosteckého očního oddělení MUDr. Radomíru Machovi za pravidelné pořádání této konference, během které si oftalmologové z regionu vyměňují své zkušenosti,“ uvedla Jitka Hanousková před zaplněným sálem.

„Deset ročníků konference Mostecké Oftalmologické Setkání tradiční se konalo v prostorách mostecké nemocnice, letos je to poprvé na půdě hotelu Cascade. Těší mě, že jste na akci dorazili v hojném počtu a zastavili se v tomto adventním čase plném shonu,“ pozdravil všechny přítomné MUDr. Petr Najman, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z.

Odborným garantem konference byl MUDr. Radomír Mach, primář mosteckého očního oddělení. Poděkoval představenstvu společnosti Krajská zdravotní, které rozhoduje o nákupu nových přístrojů na jednotlivá zdravotnická pracoviště, za plánovaný nákup nového přístroje pro oční oddělení. „Moderní laserový přístroj ocení především naši diabetičtí pacienti,“ uvedl MUDr. Radomír Mach.

Mosteckému Oftalmologickému Setkání 2019 předcházelo doškolovací setkání pro mladé oftalmology před atestací MOdoMo. Lékaři vyslechli osm podrobných přednášek, jež jim pomohly s teoretickou přípravou k specializační atestaci. Následující den v prostorách hotelu Cascade proběhl maraton osmnácti přednášek věnující se přednímu i zadnímu segmentu oka, zároveň i dětským pacientům. Velkého ohlasu dosáhly přednášky vzácných hostů – prof. MUDr. Milana Izáka, PhD. FEBO ze Slovenska, prim. MUDr. Pavla Stodůlky, Ph.D., FEBOS-CR, prim. MUDr. Jiřího Cendelína, CSc. a doškolovací přednáška prim. MUDr. Michala Janeka. Byla uvedena videoprezentace prof. Izáka z operace atypického šedého zákalu u šestiměsíční pacientky, postup zjednodušující manipulaci s pacientem při operaci šedého zákalu pomocí Femtomatrix - ultrarychlého laseru prim. Stodůlky. Stejný autor ve své videosekvenci umožnil nahlédnout na jeho léčbu vysokého astigmatismu rotací intrastromální lentikuly, úspěšnou operaci, jíž provedl jako první na světě na živém pacientovi (první teoretické práce publikoval letos v létě prof. Hjortdal z Dánska). Po sérii mosteckých přednášek byla „třešničkou na dortu“ přednáška mostecké MUDr. Lucie Hartmannové o druhotných kataraktách, kterou před měsícem excelentně obhájila svou atestaci. Součástí Mosteckého Oftalmologického Setkání byla i výstava firem, jenž dodávají přístroje umožňující lépe a efektivněji vyšetřovat a ošetřovat oční pacienty.

                

Zdroj: info@kzcr.eu


13.12.2019

Krajská zdravotní pořádá semináře k péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou v akutní fázi

Komplexní cerebrovaskulární centrum (KCC) při Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., pořádá pro zdravotníky semináře k péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou (CMP) v akutní fázi. První seminář, který se konal v rámci osvětové činnosti ústeckého Komplexního cerebrovaskulárního centra o důležitosti včasného rozpoznání a řešení CMP, se uskutečnil na počátku listopadu v mostecké nemocnici.

Garanty akce byli z Komplexního cerebrovaskulárního centra při Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., zdravotnická záchranářka Bc. Kateřina Bělinová a vedoucí lékař KCC MUDr. Ing. David Černík, Ph.D., MBA. „Čas je rozhodující pro zdraví či dokonce přežití pacienta a bezpochyby tedy platí motto - Čas je mozek. Velmi nás potěšila hojná účast. Dorazilo 42 posluchačů a to z  oddělení napříč mosteckou nemocnicí. Děkujeme vrchní sestře Mgr. Haně Nedělkové za zajištění zázemí pro seminář,“ uvedla  Bc. Kateřina Bělinová, garant vzdělávacích seminářů k péči o pacienty s CMP v akutní fázi z KCC.  

„Velmi děkuji celému přednášejícímu týmu KCC  za přínosné, podnětné přednášky. Účastníci kurzu si uvědomili, jak důležitou roli zaujímá v léčbě CMP čas, a proto záleží na každém z nás,“ doplnila za pořadatele Mgr. Hana Nedělková, vrchní sestra I. Interního oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z.

„V Ústeckém kraji je velmi dobře nastavena spolupráce mezi jednotlivými nemocnicemi společnosti Krajská zdravotní a posádkami Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje. V akutní péči o pacienty s CMP dosahujeme výborných výsledků jak v České republice, tak i v mezinárodním srovnání. Nadále se však snažíme zlepšovat naši práci a zvýšit kvalitu a dostupnost péče. I proto oceňuji zájem projevený ze strany mosteckého neurologického oddělení a celé mostecké nemocnice,“ dodal vedoucí lékař KCC MUDr. Ing. David Černík, Ph.D., MBA.

Komplexní cerebrovaskulární centrum při Krajské zdravotní, a. s. - Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., je jedním z 15 center v České republice, které poskytuje nejvýše specializovanou péči u pacientů s cévním onemocněním mozku, a to jak v oblasti primární, tak v oblasti sekundárně preventivní. Provoz centra zajišťuje velmi dobře fungující spolupráce Neurologického oddělení, Radiologické kliniky, Neurochirurgické kliniky, Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Rehabilitačním oddělením a v neposlední řadě Emergency v ústecké Masarykově nemocnici.

V Nemocnici Děčín, Nemocnici Teplice a Nemocnici Chomutov pak fungují vlastní iktová centra. Iktové centrum Nemocnice Most je  přípravě, jeho zřízení projednalo představenstvo Krajské zdravotní, a. s., v září letošního roku.


Zdroj: info@kzcr.eu


11.12.2019

Krajská zdravotní podpořila první ročník Běhu s čelovkou Teplicemi

Krajská zdravotní, a. s., podpořila první ročník Běhu s čelovkou Teplicemi. Na akci dorazilo přes tři sta účastníků. Podařilo se jim vybrat 42 279 Kč na nákup skútru pro handicapované. Tuto kompenzační pomůcku, kterou zdravotní pojišťovna nehradí, potřebuje Monika Schmidtová z Ústí nad Labem, pacientka Centra vysoce specializované péče pro roztroušenou sklerózu a neuromyelitis optica při Neurologickém oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., (RS centra). Záštitu nad akcí převzali generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala a primátor statutárního města Teplice Bc. Hynek Hanza.

 „Neurologické oddělení teplické nemocnice včetně RS centra prošlo v minulém roce rozsáhlou revitalizací a splňuje podmínky statutu centra vysoce specializované péče stanovené Ministerstvem zdravotnictví České republiky. Je třeba zdůraznit, že veškeré náklady byly hrazeny z prostředků zdravotnického pracoviště, které nově disponuje prostory pro monitorování nemocných, prostory pro podávání několikahodinových infuzí a ambulantního provádění lumbálních punkcí, chodbou pro vyšetření chůze, prostory pro práci psychologa, psychoterapeuta a sociálního pracovníka. Došlo také k rozšíření pracoviště fyzioterapie. V uplynulých letech byl ukončen projekt „Modernizace a obnova přístrojového vybavení iktového centra KZ v Teplicích“.  Zdravotnické pracoviště je tak vybaveno nejmodernějšími přístroji, které odpovídají evropským standardům. Tímto bych chtěl poděkovat paní primářce MUDr. Martě Vachové za péčí a úsilí s jakými si odvádí svou práci a vede teplické neurologické oddělení včetně RS centra,“ řekl Ing. Petr Fiala.

 „Roztroušená skleróza mozkomíšní je nejčastější příčinou invalidity mladých lidí. Jde o autoimunitní chorobu, jejímž cílovým antigenem je nejen centrální myelin, ale i axony neuronů v mozku a míše. První projevy nemoci nejčastěji přicházejí mezi dvacátým a čtyřicátým rokem věku. Medián počátku choroby je 31 let. Přesto je 10 % diagnostikovaných před osmnáctým rokem věku. Výjimečně je nemoc diagnostikována i u dětí pod deset let. V současné době však narůstá i výskyt prvních příznaků nemoci ve skupině žen starších čtyřiceti let, takto ale začíná jen 5 % případů. Obecně jsou více postiženy ženy než muži. Většina nemocných, včas diagnostikovaných a časně léčených, má šanci prožít zcela normální život bez rozvoje těžké invalidity,“ uvedla k zákeřné nemoci MUDr. Marta Vachová, primářka Neurologického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z.

„Běh s čelovkou nebyl klasickým závodem. Jednalo se o dobročinnou akci, při které se účastníci vedle běhu prošli s rodinou či jen s pejskem. Jeden z účastníků trať projel na invalidním vozíku. Jsem přesvědčena, že jsme spolu se spolkem Pomáhej srdcem založili v Teplicích novou tradici,“ uvedla hlavní pořadatelka akce Ing. Jaroslava Brhlíková, DiS., sociální pracovnice teplického neurologického oddělení.

Při předávání šeku pacientka RS centra při Neurologickém oddělení teplické nemocnice Monika Schmidtová se slzami štěstí v očích jen řekla nahlas: „Děkuji“.

Fotografie z akce najdete na www.kzcr.eu

 

Zdroj: info@kzcr.eu

 

 


6.12.2019

Konference Ošetřovatelská péče v geriatrii se v Ryjicích konala již potřetí

Oddělení následné péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., uspořádalo v listopadu 2019 odbornou konferenci „Ošetřovatelská péče v geriatrii“. Třetího ročníku akce, která se uskutečnila ve společenském sále obce Ryjice, se zúčastnilo na osm desítek zdravotníků.

„Pořádání této odborné konference se stalo již tradicí a to je dobře, protože vyměňovat si zkušenosti a prezentovat výsledky práce v jednom z nejnáročnějších oborů lidské medicíny je nanejvýš potřebné. Pro mne je toto setkání také ideální příležitostí poděkovat paní primářce MUDr. Petře Kozmové a jejímu kolektivu za vynikající práci, kterou v personálním oslabení odvádějí,“ pozdravil v úvodu konference její účastníky MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

„Potvrzuje se, že forma konference, kterou jsme v úvodním ročníku zvolili, je správnou cestou. Svědčí o tom především velký zájem z řad zdravotníků z celého Ústeckého kraje. Děkuji všem za účast, zajímavé příspěvky do programu a za podporu,“ řekla ke třetímu ročníku konference MUDr. Petra Kozmová, primářka Oddělení následné péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., která byla odborným garantem akce.

Letošní konference se nesla v duchu oslav 85. narozenin emeritního primáře a ředitele Nemocnice následné péče Ryjice MUDr. Jaroslava Müllnera, který „vytvořil mapu a průvodce k problematice spokojeného pacienta“. Ocenění v podobě skřítka Zlatoryje od vědeckého týmu oddělení následné péče u příležitosti svého významného životního jubilea převzal za celoživotní přínos oboru geriatrie.  

„Velice nás potěšilo, že jsme mohli přivítat významné hosty - MUDr. Zdeňka Kalvacha, CSc., ze III. interní kliniky endokrinologie a metabolismu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a MUDr. Ivo Bureše, primáře Geriatrického centra Pardubické nemocnice, dlouholeté spolupracovníky MUDr. Müllnera v České gerontologické a geriatrické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně a dlouholeté propagátory geriatrie v České republice,“ dále uvedla MUDr. Petra Kozmová.

„Přednášející svými příspěvky mapovali zkušenosti získané spoluprací s MUDr. Jaroslavem Müllnerem a v neposlední řadě také předané vědomosti aplikují v současné práci pro naše oddělení. Současní spolupracovníci v ryjickém oddělení následné péče naplňují poselství a předávají dále své zkušenosti a znalosti novým členům týmu,“ dodala primářka.


Fotografie z akce naleznete na http://www.kzcr.eu


Zdroj: info@kzcr.eu


5.12.2019

Krajská zdravotní podporuje na Mosteckých vánočních trzích akci Charitativní svařák

Rotaract club Most, jehož členy jsou i někteří zaměstnanci Krajské zdravotní, a. s., pořádá již potřetí na Mosteckých vánočních trzích akci Charitativní svařák s tradičním heslem „Pijete pro dobrou věc“.  V loňském roce bylo z výtěžku zakoupeno osmiletému handicapovanému Davídkovi polohovací zařízení za 65 tisíc Kč. Jelikož celkový výtěžek přesáhl potřebnou částku o 10 tisíc Kč, rozhodli se dobrovolníci, kteří prodávali svařák bez nároku na odměnu, zakoupit hračky na Dětské a dorostové oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.

Letos bude výtěžek věnován mladé handicapované sportovkyni Lence Kadetové z Mostu na nákup lukostřeleckého materiálu. Lenka trpí od dětství dětskou mozkovou obrnou, spastickou triparézou, což je postižení tří končetin. I přes tento handicap se aktivně věnuje sportu. Za sebou má již několik úspěchů na domácí i zahraniční půdě. V současné době se připravuje na Mistrovství Evropy v para lukostřelbě, které se uskuteční v dubnu 2020 a právě zde má velkou šanci kvalifikovat se na nadcházející Letní paralympijské hry v japonském Tokiu.

Prodej Charitativního svařáku probíhá na 1. náměstí v Mostě až do 22. prosince 2019.

Zdroj: info@kzcr.eu


4.12.2019

Krajská zdravotní uspořádala odborný seminář 13. Mostecký pediatrický den

V konferenční místnosti restaurace Benedikt v Mostě proběhl 20. listopadu 2019 regionální odborný seminář 13. Mostecký pediatrický den. Akci uspořádalo Dětské a dorostové oddělení a Perinatologické centrum Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., jejím odborným garantem byla primářka mosteckého oddělení MUDr. Marie Váchová.

Náhlé příhody břišní u dětí, zobrazovací metody u dětských NPB a úrazy hlavy u dětí byly tématy přednášek v první části semináře. Mezi přednášejícími byli také specialisté z renomovaných pracovišť - MUDr. Martin Vyhnánek z Kliniky dětské chirurgie Fakultní nemocnice Motol (FNM) a MUDr. Zuzana Holubová z Kliniky zobrazovacích metod FNM. Své zkušenosti  s touto problematikou přiblížily v panelu kazuistik, druhé části programu, lékařky mosteckého dětského a dorostového oddělení.

„Akce se zúčastnili zdravotníci nejen z nemocnic společnosti Krajská zdravotní, ale také z dalších okolních zdravotnických zařízení napříč Ústeckým krajem. Účastníci, kterých se sjelo 74, si kvalitu jednotlivých příspěvků, jejichž odborná úroveň stále stoupá, pochvalovali. Děkuji všem, především těm, kdo se aktivně zapojili do diskuze a těším se na příští 14. ročník akce,“ uvedla  v souvislosti s hodnocením letošního Mosteckého pediatrického dne primářka MUDr. Marie Váchová.

Dětské a dorostové oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., poskytuje široké spektrum zdravotní péče o novorozence, děti a dorost nejen z okresu Most, ale i z přilehlých regionů. Svým rozsahem a zaměřením oddělení zajišťuje jak péči o neodkladné stavy včetně komplexní resuscitační péče, tak i standardní diagnostickou a léčebnou péči o děti a dorost ve většině pediatrických podoborů. Perinatologické centrum, které zabezpečuje specializovanou péči o novorozence všech váhových kategorií, je jedním z 12 pracovišť v České republice. Nedílnou součástí je transportní služba a banka mateřského mléka. Ambulantní část oddělení pokrývá podstatnou část pediatrických subspecializací.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

 


4.12.2019

Krajská zdravotní podpoří akci Běh s čelovkou Teplicemi

Krajská zdravotní, a. s., podpoří první ročník dobročinné akce nazvané Běh s čelovkou. Na účastníky čeká trasa dlouhá 5,2 kilometru předvánočním lázeňským městem. Běh s čelovkou ovšem není závod, jedná se o dobročinnou akci, při které je možné se projít, proběhnout s přáteli, s rodinou či jen s pejskem, samozřejmě je možné trať projet na invalidním vozíku. Startovné je dobrovolné a každý účastník obdrží malý upomínkový dárek. Výtěžek z akce bude věnován na nákup kompenzační pomůcky, nehrazené zdravotní pojišťovnou, pro pacientu RS centra (Centra vysoce specializované péče pro roztroušenou sklerózu a neuromyelitis optica) při Neurologickém oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z, Moniku Schmidtovou. Záštitu nad akcí převzali generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala a primátor statutárního města Teplice Bc. Hynek Hanza.

Akce Běh s čelovkou Teplicemi proběhne v sobotu 7. prosince od 17:00 hodin,
v Zámecké Zahradě, U Zámku 525/1, 415 01 Teplice.

Program:

17:00 – 17:10 h Zahájení akce
17:10 – 17:30 h Ohnivá show
17:35 – 17:45 h Osvěta na téma „Co je roztroušená skleróza“
17:45 – 17:55 h Vystoupení dětí ze Salesiánského střediska mládeže v Teplicích
17:55 – 18:00 h Rozcvička před startem
18:00 h             Start běhu

On-line registrace na Běh s čelovkou v Teplicích již byla ukončena. Do dobročinné akce se zaregistrovalo elektronicky 290 běžců. Účastníci se mohou registrovat rovněž na místě od 16:30 do 17:30 hodin.

Zdroj: info@kzcr.eu


3.12.2019

Krajská zdravotní hostila účastníky Onkologické konference

Národní onkologický registr (NOR), Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., a Centrum vysoce specializované onkologické péče pro dospělé (KOC) Krajské zdravotní, a. s., uspořádaly ve čtvrtek 21. listopadu 2019 Onkologickou konferenci. Akce se uskutečnila v přednáškových prostorách Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní a zúčastnila se jí stovka lékařských specialistů a dalších odborníků.

Účastníky konference pozdravil generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala: „Vážíme si toho, že máme komplexní onkologické centrum se spolupracujícím chomutovským pracovištěm. Nyní připravujeme pro ústeckou Masarykovu nemocnici obnovu lineárního urychlovače s kobkou k jeho umístění, což je to, co nás čeká po zásadních rekonstrukcích v areálu Centra komplexní onkologické péče V Podhájí. Přeji vám hodně zajímavých nových poznatků a děkuji nejen za vaši péči v onkologii, ale i v souvisejících oborech, jejichž zástupci jsou zde také.“

V programu konference, kde vystoupily například i MUDr. Jaroslava Barkmanová z Onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze nebo MUDr. Petra Holečková, Ph.D., MBA, z Ústavu radiační onkologie Nemocnice Na Bulovce, nechybělo téma paliativní péče a zkušeností s novou metodikou sběru dat NOR. Zazněly rovněž přednášky specialistů s onkologií spolupracujících oborů, jako je urologie, robotická chirurgie a chirurgie hlavy a krku.

„Onkologickou konferenci pořádáme pravidelně každý rok. Scházejí se na ní lékaři a sestry onkologických pracovišť našeho kraje, vystupují zde i lékaři z renomovaných fakultních pracovišť. Konference trvale potvrzuje důležitost  multidisciplinárního přístupu a multidisciplinární spolupráce v léčbě nádorových onemocnění v Ústeckém kraji. A nejinak tomu bylo letos. Multidisciplinární přístup je základem komplexní péče o onkologického pacienta na všech úrovních - od diagnostiky přes léčbu až po péči o pacienta v preterminálním stádiu onemocnění,“ vysvětlila MUDr. Martina Chodacká, primářka Onkologického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., a Nemocnice Chomutov, o. z., a odborný garant konference.

Onkologické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem ve spolupráci s Onkologickým oddělením Nemocnice Chomutov je specializovaným onkologickým centrem, které  je součástí sítě Komplexních onkologických center (KOC) v České republice. Zajištuje  komplexní péči pro onkologické pacienty z celého Ústeckého kraje a specializuje se zejména na  onkologickou (tzv. nechirurgickou) léčbu solidních nádorů. Základem nechirurgické léčby je především radioterapie (ozařování)  a chemoterapie (léčby cytostatiky), dále rovněž cílená (biologická) i hormonální léčba, imunoterapie, podpůrná a symptomatická léčba. K dispozici je klinický psycholog, nutriční terapeut a tzv. paliativní ambulance  s mobilním hospicem.

Krajská zdravotní, a. s., do stavebních úprav a modernizace přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče V Podhájí investovala s důsledným využíváním dotačních titulů a za finanční investiční podpory Ústeckého kraje téměř 290 milionů korun, do spolupracujícího pracoviště v Nemocnici Chomutov, o. z., bylo investováno včetně pořízení přístrojů bezmála 230 milionů korun. Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. Celkové náklady pro obě pracoviště KOC nyní činí 520 milionů korun, tedy více než půl miliardy korun.

Fotografie z akce naleznete na http://www.kzcr.eu/     

Zdroj: info@kzcr.eu

                 


3.12.2019

Krajská zdravotní získala pro chomutovskou onkologii třináct nových televizorů

Onkologické oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Chomutov, o. z., jež je spolupracujícím pracovištěm Onkologického oddělení ústecké Masarykovy nemocnice, získalo třináct nových barevných televizorů, které zlepší komfort pro hospitalizované pacienty. Peníze vybrali účastníci Zumba maratónu, který každoročně zaštituje občanské sdružení Běh. Dar primářce onkologického oddělení MUDr. Martině Chodacké předali Ing. Andrea Kloučková a Miroslav Kalina z Loun, předseda občanského sdružení Běh pro život.

„Pan Kalina dlouhodobě podporuje naše zdravotnické pracoviště a výraznou měrou přispívá ke zpříjemnění pobytu pacientů na onkologickém oddělení. Celková částka darů za jedenáct ročníků Běhu o život přesáhla jeden milion korun. Panu Kalinovi patří za dlouholetou pomoc při vytváření příjemného prostředí pro naše pacienty velký dík,“ řekla MUDr. Martina Chodacká, primářka onkologického oddělení.

„V září 2016 zorganizoval lounský klub BeFit charitativní Zumba maratón jako Memoriál Petry Hezlové, která podlehla onkologickému onemocnění. Sdružení Běh o život akci zaštítilo,“ vysvětlil Miroslav Kalina, tenisový trenér a dlouholetý donátor chomutovského onkologického oddělení.

„Petra Hezlová byla členkou naší sportovní komunity. Charitativní akci se zumbou pořádáme každý rok. Petra všechny zdravotníky moc chválila, byli na ni velmi hodní. Na akci přišlo téměř šest set účastníků. Podařilo se nám vybrat krásných 160 470 Kč, které doplnila částka přes devadesát tisíc Kč od sdružení Běh o život. Televizory s držáky na zeď přišly na téměř padesát tisíc korun. Zbylé vybrané finance půjdou na zvelebení chomutovského onkologie,“ ujistila Ing. Andrea Kloučková.       

Zdroj: info@kzcr.eu

Krajská zdravotní získala pro chomutovskou onkologii třináct nových televizorů. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení – Středisko komunikace

Základní informace:
Organizační oddělení zajišťuje služby pěti nemocnicím Krajské zdravotní, a.s. Pod toto oddělení spadá Středisko komunikace, které obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře, organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s., vydává odborný časopis Infolisty určený pro laickou a odbornou veřejnost. 

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení, Středisko komunikace, budova ředitelství R, 6. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem

Vedoucí oddělení:
Ing. Eva Urbanová
+420 477 114 145
eva.urbanova@kzcr.eu

Vedoucí Střediska komunikace, tiskový mluvčí:
Mgr. Ivo Chrástecký
+420 477 114 147
ivo.chrastecky@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:

Ing. Zuzana Babická
+420 477 114 104
zuzana.babicka@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:

Petr Sochůrek
+420 477 114 107
petr.sochurek@kzcr.eu

Redakce Infolistů:
Redaktor
Martin Klimeš
+420 477 114 101

martin.klimes@kzcr.eu

Prosím, čekejte