13.11.2018

Krajská zdravotní v chomutovské nemocnici představila dalších deset nových sanitek

Krajská zdravotní, a. s., (KZ) představila v areálu Nemocnice Chomutov, o. z., dalších deset nově pořízených sanitních vozidel v rámci postupné obnovy autoparku své vlastní zdravotnické dopravní služby. Sanitky nahradí vozy, které již přestávají vyhovovat současným potřebám pro přepravu nemocných osob a provozu na pozemních komunikacích.  Akce se ve středu 7. 11. 2018 zúčastnili členové vedení Krajské zdravotní, a. s. - Ing. Jiří Novák, předseda představenstva, generální ředitel Ing. Petr Fiala a náměstek pro řízení zdravotní péče MUDr. Aleš Chodacki, které doprovodila MUDr. Irena Voříšková, ředitelka zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Chomutov, o. z.

„Ve zdravotnické dopravní službě máme během dvou let vyměněno 29 vozidel, podle rámcové smlouvy jich převezmeme ještě dvakrát po deseti. Jestliže řidiči najedou při přepravě pacientů v průměru na jedno auto 2600 kilometrů za měsíc, určitě s obnovou autoparku neskončíme. Budeme muset do budoucna v každém ročním investičním plánu počítat s výměnou nejméně pěti sanitek. To je důležité, ale rozhodně to nebude jednoduché. Musíme v co nejkratší době přijmout opatření, abychom šli cestou ještě větších úspor a hledali další rezervy,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ.

„Jestliže prezentujeme dokončené investiční akce, je třeba poděkovat za podporu současnému představenstvu a za významnou investiční finanční podporu našemu jedinému akcionáři Ústeckému kraji.  V tomto období po desetiletích uvádíme nemocnice a jejich vybavení do kondice, ve které by měly podle současných měřítek být. To se týká i zdravotnické dopravní služby a jejího vozového parku, jehož obnovu Krajská zdravotní realizuje z vlastních zdrojů,“ řekl Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ.

„Například zde v Chomutově nyní vyřadíme tři sanitní vozy pořízené v letech 1997 až 1999, z nichž jeden je benzinový. Pořízení nových strojů bude dalším krokem k vylepšení ekonomiky naší zdravotnické dopravní služby. Je třeba také připomenout, že v Lounech probíhá rozšiřování pracoviště dialýzy, které přinese zvýšené nároky na přepravování pacientů,“ připomněl MUDr. Aleš Chodacki, náměstek pro řízení zdravotní péče KZ.

„Já, zaměstnanci i pacienti vnímáme pozitivně změny, které přicházejí a jsou velmi vidět. Dokončuje se projekt Emergency a zahájení stavby příští rok bychom uvítali jako veliký počin. Je patrné, že podmínky se tu zlepšují, což je velice důležité, protože díky dobrým podmínkám a dobrým pracovištím se nám bude dařit oslovovat nové kvalitní lékaře. Proto panu předsedovi představenstva, generálnímu řediteli a managementu společnosti děkuji za podporu naší nemocnice,“ uvedla MUDr. Irena Voříšková, ředitelka zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Chomutov, o. z.

Krajská zdravotní uzavřela rámcovou smlouvu na dodávku celkem 40 sanitních vozů za období čtyř let. Celková cena 10 sanitních vozů Fiat Ducato Light, vzešlá z veřejné soutěže, činí 11 355 050 Kč včetně DPH, kdy jeden vůz stál 1 135 505 Kč. V ceně je rovněž zahrnuta zdravotnická výbava, jako jsou například nosítka Medirol, infarktové křeslo Medirol Clubman nebo tři sedačky s tříbodovým bezpečnostním pásem. Nové sanitky se od současných liší tím, že mohou převézt až pět osob najednou. Větší počet sedadel je výhodou pro doprovod převážených nemocných, úhrada za převoz od pojišťoven je pouze pro čtyři přepravované osoby v jednom sanitním vozidle. Čtyři auta dostane zdravotnická dopravní služba v Děčíně, tři v Chomutově, dvě v Teplicích a jeden vůz bude pro stanoviště zdravotnické dopravní služby v Lounech, kde tuto službu zajišťuje KZ od 1. 4. 2013. Prvních devět sanitních vozidel v rámci obnovy autoparku KZ zakoupila již před dvěma lety. Šlo o sedm vozů Fiat Ducato a dva automobily Volkswagen Transporter se zástavbou upravenou pro přepravu nedonošených a patologických novorozenců. Společnost je představila 8. 7. 2016, rovněž v chomutovské nemocnici. Prvních deset vozidel, pořízených na základě čtyřleté rámcové smlouvy, KZ v Chomutově představila letos 22. února. V období od června 2016 do listopadu 2018 bylo vyměněno celkem 29 sanitních vozidel.

Doplňující informace o nových sanitních vozidlech a Zdravotnické dopravní službě Krajské zdravotní, a. s.:

Nové sanitní vozy nejenže obnoví vozový park Krajské zdravotní, a. s., kdy průměrné stáří vozů je třináct let, ale také nabídnou přepravovaným pacientům lepší komfort při cestování, jako je například větší prostor, nižší hlučnost auta nebo lepší teplotní pohodlí (klimatizace, vytápění). Zlepší se také pracovní podmínky pro řidiče a posádku zdravotnické dopravní služby. Měsíčně najedou řidiči se sanitními vozidly při přepravě pacientů v průměru 2 600 kilometrů (bráno na jedno vozidlo). Krajská zdravotní, a. s., ve všech pěti nemocnicích nyní disponuje celkem 63 sanitními auty určenými pro zdravotnickou dopravní službu, v níž pracuje 95 zaměstnanců. Počet systemizovaných míst na pozici řidič je 81, v současné době není obsazeno pět  systemizovaných míst na pozici řidič  a dvě systemizovaná místa na pozici sanitář.

Zdravotnická dopravní služba, kterou v současné době Krajská zdravotní, a. s., provozuje, byla založena 1. dubna 2013 a zajišťuje převozy nemocných na základě příkazu k zdravotnickému transportu vystaveného ošetřujícím lékařem. Krajská zdravotní, a. s., zdravotnickou dopravní službu převzala od Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, p. o., která ji provozovala pod názvem Doprava nemocných, raněných a rodiček. Výjimkou je zdravotnická dopravní služba v Chomutově, která je samostatně provozována již od 1. února 2004.

Zdravotnická dopravní služba Krajské zdravotní, a. s., má v Ústeckém kraji celkem pět stanovišť, v Děčíně, v Ústí nad Labem, v Teplicích, v Chomutově a v Lounech, kde je odloučené pracoviště (ulice Rybalkova, Louny). Hlavní dispečink Zdravotnické dopravní služby KZ je v ústecké Masarykově nemocnici, jeho provoz je zajištěn po 24 hodin.

Součástí tiskové zprávy je prezentace dokončených, probíhajících a připravovaných investičních akcí v chomutovské nemocnici.

Fotografie z představení sanitek a prezentaci naleznete na http://www.kzcr.eu/  

Zdroj: info@kzcr.eu


13.11.2018

Avízo – Krajská zdravotní se připojí v Ústí a Mostě ke Světovému dni předčasně narozených dětí

Krajská zdravotní, a. s., se připojí k oslavám Světového dne předčasně narozených dětí, který připadá každoročně na 17. listopad. Tento den je na celém světě věnován problematice předčasných porodů a zároveň má za cíl podpořit a povzbudit všechny rodiče, kterým se narodilo nedonošené miminko. Symbolem Světového dne předčasně narozených dětí je purpurová barva.

V sobotu 17. listopadu 2018 dojde, stejně jako předchozích letech, k nasvícení ústecké dominanty – výletního zámečku Větruše. Letos poprvé bude nasvícena mostecká dominanta – hrádek Hněvín.

Součástí Neonatologické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., i Dětského a dorostového oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., je perinatologické centrum. Obě tato zdravotnická pracoviště spadají mezi dvanáct center v celé České republice.

  

Zdroj: info@kzcr.eu


12.11.2018

V Krajské zdravotní přednášel pplk. MUDr. Martin Oberreiter o misích v Afghánistánu

Účastník tří vojenských misí v Afghánistánu pplk. MUDr. Martin Oberreiter, zástupce primáře Chirurgického oddělení Vojenské nemocnice Brno byl dalším zajímavým hostem cyklu přednášek „Osobnosti české medicíny“. Projekt, který byl zahájen v roce 2016, je určen  především mladým lékařům, kteří tak mají jedinečnou možnost načerpat v krátké době mnoho poznatků a informací od českých špičkových odborníků z různých medicínských oborů. Říjnové setkání v prostorách Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a. s., bylo svým způsobem jedinečné, protože poslechnout si odborníka s bohatými zkušenostmi z práce ve válečných podmínkách se ani ostříleným lékařským specialistům nepodaří často.

To potvrdil i vojenský lékař, když přijal nabídku na přednášku z cyklu, který připravuje Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., ve spolupráci se Vzdělávacím institutem Krajské zdravotní, a. s. „Válečné prostředí je oblastí, se kterou se lékaři méně často setkávají. A právě teď jde o téma aktuální, protože má mise Armády České republiky v Afghánistánu ztráty. Proto jsem připravil přednášku z tohoto prostředí – jde o osobní zkušenost z let 2006 až 2014, kdy jsem byl v Afghánistánu na třech misích, pokaždé čtyři až pět měsíců. Poprvé jsem byl na pozici náčelníka akutního příjmu, v dalších dvou případech jsem působil jako velitel chirurgických týmů na kábulském letišti,“ přiblížil pplk. MUDr. Oberreiter.

Ve svém nevšedním vystoupení s tématy „Polní nemocnice v Afghánistánu“ a „Práce a život vojenského chirurga v bojové misi“ představil jednotlivé případy a snažil se auditorium vtáhnout i do příběhů pacientů, které velmi dobře poznal. Přítomné v přednáškovém sále si tak získal nejen svou profesionalitou, ale podařilo se mu v nich probudit také emoce.

Fotografie z akce naleznete na www.kzcr.eu

    

Zdroj: info@kzcr.eu


9.11.2018

Krajská zdravotní vybudovala v teplické nemocnici urgentní příjem, pacientům jsou nepřetržitě k dispozici specialisté chirurgie, interny a neurologie

Krajská zdravotní, a. s., pokračuje v plánované revitalizaci Nemocnice Teplice, o. z. V loňském roce zahájila budování objektu nízkoprahového urgentního příjmu s obratištěm sanitek jako přístavby ke stávajícímu pavilonu „F“. S pracovištěm, které je od 1. 11. 2018 v provozu, se v úterý 6. listopadu seznámili Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala, generální ředitel společnosti a náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s., MUDr. Aleš Chodacki, které doprovodil MUDr. Tomáš Hrubý, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s., - Nemocnice Teplice, o. z.

„Budeme se snažit, abychom v rámci Krajské zdravotní urgentní příjmy, které jsou v současnosti velmi důležitou součástí každé nemocnice, ve všech nemocnicích měli. Je to bezesporu velmi náročný úkol. Provoz tady v Teplicích časem ukáže, jestli je počet lůžek dostatečný. Lékařům a ostatnímu personálu na novém pracovišti přeji hodně úspěchů a spokojenost z výsledků jejich nelehké práce,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s. (KZ).

K přání se připojila členka představenstva KZ Jitka Hanousková. „Zahájení provozu urgentního příjmu je velkým přínosem nejen pro teplickou nemocnici, ale i pro celou Krajskou zdravotní. A samozřejmě pro pacienty z Teplic a okolí. Přeji vám, aby se práce dařila a pacienti byli spokojeni,“ řekla.

„Poděkování patří představenstvu, které velmi intenzivně myslí na obnovu a rozvoj každé z pěti nemocnic Krajské zdravotní a dokáže zajistit investiční prostředky, v poslední době zejména od našeho jediného akcionáře Ústeckého kraje. V letošním roce je to na úrovni půl miliardy korun. V případě urgentního příjmu jde určitě o rozvoj. Hodláme takto pokračovat i v dalších nemocnicích. Máme obdobné projekty pro Děčín a Chomutov,“ upozornil Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ.

Vybudováním nízkoprahového urgentního příjmu dochází ke sloučení pracovišť více oborů a ke 24hodinovému zajištění péče v oborech chirurgie, interna, neurologie. Je zajištěna 24hodinová přítomnost lékaře těchto odborností. V době provozu ústavní pohotovostní služby  je zajištěna péče odborností oční, urologie a ortopedie. Tři odborné chirurgické ambulance  jsou v denním provozu. Pracoviště urgentního příjmu je zároveň místem poskytovatele zdravotní služby pro kontakt s operačním střediskem Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, p. o., (ZZS) a koordinuje převzetí pacienta mezi ZZS a zdravotnickým zařízením. Součástí oddělení je expektační část se třemi lůžky, která slouží ke krátkodobé observaci a diagnosticko-terapeutickému procesu a následnému rozhodnutí o dalším postupu léčby.

„Cílem není pouze sloučit tato pracoviště pod jednu střechu, smyslem je centralizace akutních příjmů pacientů a zlepšení organizace práce a směřování zdravotní péče více k pacientovi, protože ten bude ošetřen na jednom místě včetně konziliárních vyšetření, bez zbytečných převozů a ztráty času. Urgentní příjem se stane jedním z klíčových provozů v nemocnici,“  vysvětlil MUDr. Tomáš Hrubý, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Teplice, o. z., který zároveň poděkoval za podporu, které se vedení nemocnice od Ústeckého kraje a  současného vedení společnosti v čele s předsedou představenstva Ing. Jiřím Novákem dostává.

Vedle již fungující Emergency v ústecké Masarykově nemocnici je právě zprovozněný urgentní příjem v Teplicích ze čtyř dalších plánovaných prvním realizovaným. Nová budova nízkoprahového urgentního příjmu pacientům poskytuje ambulantní péči v oblasti interny, neurologie a chirurgických oborů. Dále je zde expektační pokoj se třemi lůžky a potřebné zázemí pro pacienty a personál. Pacienti vstupují stávajícím vstupem pavilonu F a využívají stávající kartotéku. Pro pacienty přivezené sanitním vozem je určen vstup ze západní části objektu. Vstup je zastřešený. Budova je řešena jako trojtraktová, prostřední trakt chodby navazuje na chodbu stávajícího objektu, což umožňuje plynulý provoz potřebný zejména pro pacienty na lůžku.

Shrnující informace pro pacienty:

Provoz oddělení urgentního příjmu v teplické nemocnici byl zahájen 1. 11. 2018. Specialisté z oborů chirurgie, interna a neurologie jsou k dispozici nepřetržitě v prostorách nově dostavěného urgentního příjmu v průčelí pavilonu „F“ (součást bývalé chirurgické ambulance). Odbornosti urologie, oční a ortopedie v běžné pracovní době naleznete v prostorách jejich odborných ambulancí, na oddělení urgentního příjmu až v době pohotovosti, konkrétně urologie a ortopedie od 15 hodin, oční od 16 hodin a o víkendech.

V areálu teplické nemocnice probíhají i další důležité investiční akce.

Podle stanoveného harmonogramu pokračuje výstavba nového pavilonu pro operační sály a centrální sterilizaci s předpokládaným dokončením do 1. 7. 2019. V nových operačních sálech zdravotníci počítají s prováděním veškerého současného spektra operačních výkonů. Operovat se zde budou cévy, klouby, břišní dutiny a provádět laparoskopické zákroky. Součástí projektu je i zřízení dvou parkovišť o celkové kapacitě 89 parkovacích míst včetně dvou míst pro osoby tělesně postižené. Celková cena díla je téměř 185 milionu Kč včetně DPH, přičemž financování je zajištěno s využitím prostředků od Ústeckého kraje (SOHZ ÚK – Služby obecného hospodářského zájmu Ústeckého kraje).

Na základě rozhodnutí představenstva Krajské zdravotní, a. s., z 26. 10. 2017 dojde oproti původnímu záměru k dostavbě ještě jednoho nadzemního podlaží pro umístění anesteziologicko-resuscitačního oddělení (ARO) a jednotku intenzivní péče (JIP) chirurgických oborů. „V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí anesteziologicko-resuscitačního oddělení jsme nástavbu na právě probíhající stavbu nového pavilonu vyhodnotili jako technicky a ekonomicky nejvýhodnější variantu s předpokládanými investičními náklady ve výši 97 milionů korun včetně DPH,“ vysvětlil Ing. Jiří Novák.

Protialkoholní a protitoxikomanickou záchytnou stanici vybuduje Krajská zdravotní, a. s., v přízemí pavilonu C teplické nemocnice. Záměr zřídit protialkoholní záchytnou stanici projednalo a schválilo představenstvo společnosti 29. listopadu 2017 na základě výsledku jednání hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka s předsedou představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiřím Novákem a generálním ředitelem Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petrem Fialou. Stanice bude uvedena do provozu v příštím roce.

Podrobnou prezentaci investičních akcí v teplické nemocnici přítomným zprostředkoval Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ, pracoviště urgentního příjmu představil MUDr. Tomáš Hrubý, ředitel zdravotní péče Nemocnice Teplice, o. z. Obě prezentace jsou přílohami této tiskové zprávy.

Fotografie z akce a prezentace naleznete na http://www.kzcr.eu/    

 

  Zdroj: info@kzcr.eu

                                     


6.11.2018

Den Kardiocentra Krajské zdravotní navázal na úspěšné Kardiologické dny

Kardiologická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., uspořádala ve čtvrtek 1. listopadu 2018 nadregionální odbornou konferenci „Den Kardiocentra“. Záštitu nad akcí převzal hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, kterého v úvodním slově zastoupil náměstek pro zdravotnictví RSDr. Stanislav Rybák. Záštitu poskytl také předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák. Akce se zúčastnilo více než dvě stě zdravotníků z celé České republiky.

V úvodu všechny přítomné pozdravil jménem předsedy představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiřího Nováka, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala. „Den Kardiocentra navázal na konferenci Kardiologické dny se čtrnáctiletou tradicí, takže se dnešní akce dá považovat za jubilejní. Důvodem změny názvu této nadregionální konference je, že nově k ústecké kardiologické klinice přibyla dvě další zdravotnická pracoviště – od 1. ledna oddělení kardiochirurgie a od 1. listopadu letošního roku doplnilo celek Kardiocentra Krajské zdravotní při ústecké Masarykově nemocnici oddělení kardioanesteziologické. Chci poděkovat vedení Ústeckého kraje a představenstvu Krajské zdravotní za vytvoření podmínek pro vybudování těchto dvou zmiňovaných zdravotnických pracovišť. Jsme personálně i materiálně připraveni na splnění podmínek výběrového řízení Ministerstva zdravotnictví České republiky, které bylo vypsáno na naši žádost na zajištění kardiochirurgické péče pro Ústecký kraj. Samozřejmě i nadále je pro nás cílovým stavem získání statutu Centra komplexní kardiovaskulární péče Krajské zdravotní v ústecké Masarykově nemocnici,“ řekl Ing. Petr Fiala.

První ročník nadregionální konference „Den Kardiocentra“ byl rozdělen do několika bloků. První dopolední blok představil nově vzniklé Kardiochirurgické oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., na který navázal přímý přenos zákroku TAVI (implantování chlopně do chlopně) z katetrizačního sálku. Druhý blok upozornil na srdeční selhání a získané vady, ve třetím se účastníci konference věnovali ischemické chorobě srdeční. Odpolední část konference odstartoval přímý přenos operace chirurgické revaskularizace (bypass) z kardiochirurgického sálu, po kterém následoval blok na téma nová doporučení ESC (European Society of Cardiology ) pro rok 2018.  

„První ročník akce – Den Kardiocentra hodnotím jako velice úspěšný. Širší lékařská společnost se měla možnost seznámit s novinkami v kardiologii jak po teoretické, tak po praktické stránce. Vůbec poprvé jsme setkání pořádali společně s nově otevřeným oddělením kardiochirurgie, a proto jsme celou akci nově nazvali „Den Kardiocentra“.  Inovace proběhla i v rámci živých přenosů. Nově byl do programu zařazen přímý přenos z kardiochirurgické operace. Posluchači měli možnost v přímém přenosu spatřit, jak probíhá kardiochirurgický výkon včetně našití bypassů - přemostění zúžení srdeční tepny.  Kardiocentrum vzniklo v letošním roce a sestává se z kardiologické kliniky, kardiochirurgického a  kardioanesteziologického oddělení. V současné době je naším hlavním cílem získání statutu Komplexního kardiovaskulárního centra, “ uvedl prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC., FSCAI, odborný garant akce „Den Kardiocentra“.

Kardiochirurgické oddělení představil primář MUDr. Miroslav Kolesár. „Možnost podílet se  na vybudování nového kardiochirurgického oddělení byla pro mne velká výzva. Přípravné práce na tomto projektu začaly již v roce 2017, kdy v říjnu tohoto roku Krajská zdravotní získala pro ústeckou Masarykovu nemocnici rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytnutí zdravotnických služeb v oboru kardiochirurgie. V letošním roce 1. ledna došlo k založeno kardiochirurgické oddělení, kdy se přípravná fáze překlenula do fáze budování. Cesta nebyla ani jednoduchá, ani levná. Pilířem oddělení je zkušený lékařský i nelékařský personál, který má letité zkušenosti z jiných kardiochirurgických pracovišť. V současné době operace provádí dva kardiochirurgové. Kromě mé osoby ještě můj zástupce MUDr. Dalibor Ticháček, MBA. Kardioanestezie probíhá pod vedením primáře MUDr. Štěpána Ruperta, mimotělní oběh má na starosti všeobecná zdravotní sestra Marek Šnejdar, instrumentářky, sálová staniční sestra Bc. Henrieta Morgošová. Vrchní sestrou ústeckého kardiochirurgického oddělení je Mgr. Regína Gavlasová, DiS.,“ seznámil všechny přítomné s personálním obsazením svého zdravotnického pracoviště MUDr. Miroslav Kolesár.

Od začátku roku na Kardiochirurgickém oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., provedl tým Kardiocentra desítky kardiochirurgických operací. Jednalo se aortokoronární bypassy, náhrady aortální chlopně a kombinované výkony. Většina operací je provedena s použitím mimotělního oběhu, některé aortokoronární bypassy však ústečtí kardiochirurgové provedli bez použití mimotělního oběhu. „Musím poděkovat vedení společnosti Krajská zdravotní za úsilí, které celému projektu věnuje. Jmenovitě Ing. Jiřímu Novákovi, předsedovi představenstva Krajské zdravotní, Ing. Petru Fialovi, generálnímu řediteli Krajské zdravotní, MUDr. Josefu Liehnemu, řediteli zdravotní péče Masarykovy Nemocnice v Ústí nad Labem, prof. MUDr. Pavlu Červinkovi, Ph.D., FESC, FSCAI, přednostovi ústecké kardiologické klinice. Poděkování patří i všem mým kolegům a kolegyním, kteří se podíleli na přípravě projektu kardiochirurgického oddělení v Ústí nad Labem, ale i těm, kteří do tohoto projektu vstoupili později a v současné době s láskou pečují  o naše pacienty,“ dodal závěrem MUDr. Miroslav Kolesár.

  

Zdroj: info@kzcr.eu


prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC., FSCAI, odborný garant akce „Den Kardiocentra“. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

2.11.2018

Ústecký mobilní hospic má třetí automobil, dostal jej darem od Nadačního Fondu Evy Matějkové

Mobilní hospic Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., při ústeckém onkologickém oddělení, získal třetí výjezdové vozidlo. Díky daru Nadačního Fondu Evy Matějkové (NFEM), jenž je dlouhodobým pravidelným donátorem podporujícím paliativní péči, zdravotníci budou moci zajíždět vozem Hyundai Santa Fe 2,2 CRDi 4x4 automat v zimním období za pacienty například do výše položených oblastí Krušných hor.

„Vy se snažíte pomoci onkologicky nemocným a my vám chceme tuto činnost usnadnit. Zcela určitě tu nejsme naposledy, protože sledujeme, jak to tady vypadá. Je tu vidět kus odvedené práce, máte nádherné zařízení. Za mě děkuji,“ uvedl při předání vozidla 25. října 2018 v revitalizovaném areálu Centra komplexní onkologické péče V Podhájí Ing. Josef Matějka, předseda správní rady NFEM, který je do Ústí nad Labem přivezl společně s členkou správní rady NFEM Mgr. Petrou Čopovou.

„Velmi si vaší přízně vážíme, protože mecenášů skutečně geometrickou řadou ubývá. Mobilní hospic považuji za bezmála deset let, které jsem ve funkci, za náš společný nejpovedenější projekt. Jde o práci neskutečně záslužnou a podařilo se tu rozjet velké dílo. Začínali jsme v podstatě z nuly, bez úhrad ze strany zdravotních pojišťoven, bez všeobecné podpory a dnes se dostali hodně daleko. Za to MUDr. Janě Dušánkové a jejímu kolektivu velký dík. Zástupcům nadačního fondu děkuji za to, že na ně myslíte a tím i na nás,“ řekl MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., který se předání auta pro mobilní hospic zúčastnil.

„Nadační fond Evy Matějkové je jediným stálým donátorem mobilního hospice. Když něco potřebujeme, počkáme, až bude vyhlášená výzva, a víme, kam se obrátit. Mobilní hospice, které jsou samostatné, fungují trochu jinak. Ale i přes komplikace vyplývající z toho, že jsme v soukolí velké nemocnice, můžeme, navzdory nedořešeným  úhradám za zdravotní péči, stále fungovat a přijímat nové pacienty. Děkuji proto panu řediteli Liehnemu, že nad námi drží ochrannou ruku,“ zdůraznila vedoucí lékařka ústeckého mobilního hospice MUDr. Jana Dušánková.

Fotografie z akce naleznete na http://www.kzcr.eu

    

Zdroj: info@kzcr.eu


1.11.2018

Děčínský den komplexní interní péče se uskutečnil již pošesté

Interní oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., uspořádalo v říjnu 2018 pod záštitou generálního ředitele Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petra Fialy a primátorky města Děčín Mgr. Marie Blažkové odbornou konferenci „6. Děčínský den komplexní interní péče“. Akce se tradičně konala v reprezentačních prostorách děčínského zámku za účasti bezmála dvou set zdravotníků.

V „Bloku primářů“ bylo připraveno šest přednášek, např. Koronární i nekoronární intervence a antitrombotická léčba, Diabetik v ordinaci praktického lékaře nebo Optimální farmakologická léčba srdeční slabosti a hyperlipoproteinemie. „Blok mladých internistů“ nabídl mimo jiné témata Komplikace chronických interních onemocnění či Paraneoplasie na interním oddělení.

„Je už tradicí, že zde v Děčíně připravujeme setkání lékařů. Za to patří organizátorům veliké poděkování. Zároveň nás těší velký zájem o takový způsob prezentace novinek a výsledků práce zástupců interních, ale i dalších oborů, který rok od roku roste,“ řekl MUDr. Michal Hanauer, MBA, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., který pozdravil účastníky konference i jménem generálního ředitele Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petra Fialy.

„Jsem ráda, že si naši lékaři pravidelně vzájemně vyměňují a předávají zkušenosti s dalšími odborníky z jiných nemocnic. Zkvalitňovaní poskytované péče je prioritou a mě těší, že k pravidelnému setkávání dochází právě v našem městě,“ pozdravila účastníky Mgr. Marie Blažková, primátorka města Děčín. 

Odbornými garanty konference „6. Děčínský den komplexní interní péče“ byli MUDr. Daniela Kallmünzerová, primářka Interního oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., a MUDr. Antonín Novák, bývalý primář oddělení.  

„Děčínská konference interní péče se stala již tradicí. Oceňuji vysokou úroveň nejen prezentací zkušených přednášejících, ale i výbornou kvalitu prezentací mladých kolegů. Děčínský den interní péče je navíc jednou z mála příležitostí, při nichž se můžeme setkat s kolegy z terénu a přiblížit jim naši práci. Velmi nás potěšila i tradičně vysoká účast posluchačů,“ hodnotí setkání MUDr. Daniela Kallmunzerová.

Interní oddělení děčínské nemocnice poskytuje léčebně-diagnostickou, preventivní a konziliární činnost ve všech základních oborech interního lékařství. Zároveň zajišťuje pro pacienty následnou ošetřovatelskou péči. Interní oddělení je rozděleno na část lůžkovou a část ambulantní. Součástí oddělení je hemodialyzační středisko zajišťující ambulantní péči o pacienty s akutním a chronickým onemocněním ledvin.

Fotografie z akce naleznete na http://www.kzcr.eu/    

      

Zdroj: info@kzcr.eu


31.10.2018

Hračky od Nedoklubka zpříjemní pobyt novorozencům hospitalizovaným v ústecké Masarykově nemocnici

Neonatologická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., získala v uplynulých dnech pletené, ušité a uháčkované hračky pro nedonošená miminka. Zástupkyně Nedoklubka je předala Lence Novákové, vrchní sestře ústecké neonatologické kliniky.

„Hračky od Nedoklubka jsou často první od narození. Díky dárcům si ji miminko může odnést i domů. Paní Štěpánka Řežábková nám pravidelně nosí nejen hračky pro naše nejmenší pacienty, ale také ručně ušité zavinovačky, oblečky a další užitečné věci. Moc si její pomoci vážíme,“ uvedla Lenka Nováková.

Ing. Štěpánka Řežábková řekla, že s ústeckou neonatologickou klinikou již spolupracuje šestým rokem. „Před několika lety jsem v televizi viděla reportáž, jak lidé vyrábí dárečky pro neonatologická centra po celé České republice. Jelikož mě baví ruční práce, tak jsem si řekla, že sama upletu čepičky a ponožtičky. Když jsem pak zjišťovala, jak je nemocnici předat, ukázalo se, že koordinátorka Nedoklubka pro Ústí se odstěhovala do Ostravy. Mé dnešní kolegyně mi tehdy nabídly, zda bych já nechtěla být novou koordinátorkou pro Ústí. Začalo mě to velmi bavit a zároveň jsem kolem sebe začala sdružovat další a další lidi, a to nejen z Ústeckého kraje a i odjinud, kteří rádi provádí ruční práce,“ dodala Ing. Štěpánka Řežábková.

Neonatologická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., je součástí jednoho ze dvou perinatologických center Krajské zdravotní, a. s., přičemž druhé se nachází v mostecké nemocnici. Obě zdravotnická pracoviště spadají mezi dvanáct center v celé České republice. V rámci třístupňové diferencované péče ústecká neonatologická klinika zajišťuje všechny tři úrovně péče o novorozence, od péče o fyziologické novorozence přes intermediární až po nejvyšší intenzivní resuscitační péči. Spádová oblast kliniky přesahuje hranice Ústeckého kraje a sahá až do kraje Libereckého.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

Hračky od Nedoklubka zpříjemní pobyt novorozencům hospitalizovaným v ústecké Masarykově nemocnici. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

29.10.2018

Ke sto letům vzniku samostatného Československa byla v chomutovské nemocnici vysazena lípa

Studenti Střední odborné školy energetické a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy, Chomutov, p. o., u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Československa v parku Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z., vysadili 26. října 2018 lípu. Národní strom s listy připomínajícími tvarem srdce je považován za symbol svobody.

V úvodu všechny přítomné pozdravil místopředseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Mgr. Radek Scherfer. „Máme rok 2018 a letopočty s osmičkou jsou pro naši zemi osudové. Dnešním vysazením lípy si připomínáme 100 let od vzniku Československa. Nemocnice Chomutov spadá pod Krajskou zdravotní. Letos v této nemocnici byly realizovány investice za více jak sto milionů korun, ať už jde o nové pracoviště magnetické rezonance, nový stravovací provoz nebo zmodernizované zdravotnické pracoviště nukleární medicíny. Při této příležitosti musím poděkovat všem zaměstnancům chomutovské nemocnice, místní zdravotní škole za bezmála padesátiletou spolupráci s našimi zdravotnickými pracovišti. Nové představenstvo pod vedením Ing. Jiřího Nováka nastartovalo etapu rozvoje celé Krajské zdravotní, za což si vysloužila ocenění v TOP 100 nejstabilnějších firem v České republice za rok 2018. Poděkování rovněž patří našemu jedinému akcionáři, kterým je Ústecký kraj,“ zmínil ve svém úvodním slově Mgr. Radek Scherfer.

Ředitelka zdravotní péče Nemocnice Chomutov, o. z., MUDr. Irena Voříšková doplnila, že s chomutovskou střední školou úzce dlouhodobě spolupracují. „Vychováváte nám budoucí zdravotní sestry. V letošním roce tomu bude již padesát let. Navíc tento park byl před několika lety dán do správy vašim studentům, aby se na zdejší zeleni učili parkové úpravy. Poděkování patří hlavně Krajské zdravotní, která vytváří takové podmínky, aby se v chomutovské nemocnici mohli školit budoucí zdravotníci a jednotlivá oddělení odpovídala trendům medicíny 21. století,“ řekla MUDr. Irena Voříšková.

Ředitel Střední odborné školy energetické a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy, Chomutov, p. o., Mgr. Jan Mareš uvedl, že celá akce je aktivitou žákovského parlamentu. „Vy studenti jste ti, kteří vytváří spolupráci mezi naší školou a nemocnicí. Vy zde budete po dokončení studia případně pracovat. Samozřejmě poděkování patří vedení Krajské zdravotní, za spolupráci s námi. Jak již padlo, zanedlouho bude pod nás spadající zdravotní škola slavit padesátileté výročí. Stromu republiky přeji, ať rozkvétá tady v nemocnici dalších padesát, sto, sto padesát let a pomáhá nám čistit zdejší životní prostředí,“ dodal Mgr. Jan Mareš.

Studenti žákovského parlamentu ke kořenům stromu položili artefakty dnešní doby, jako mince, listiny školy, firemní časopis Krajské zdravotní, a.s., Infolisty a další. Významnou akci doprovázel kulturní program a zazněla i státní hymna České republiky.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

Ke sto letům vzniku samostatného Československa byla v chomutovské nemocnici vysazena lípa. Na snímku místopředseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Mgr. Radek Scherfer. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

29.10.2018

Lékaři Krajské zdravotní v ústecké Masarykově nemocnici léčí ischemickou cévní mozkovou příhodu již deset let mechanickou embolektomií

Desáté výročí zahájení léčby ischemické cévní mozkové příhody (CMP) mechanickou embolektomií v Komplexním cerebrovaskulárním centru Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., si připomínají zdravotníci i pacienti. Letošní Světový den mrtvice, který připadá na 29. října, je tak pro ně o to významnější. Specialisté z ústecké Masarykovy nemocnice se v průběhu uplynulých týdnů zapojili do celorepublikové kampaně s názvem Čas je mozek, která upozorňuje na důležitost včasného zásahu při ischemické cévní mozkové příhodě.

„Při ischemické cévní mozkové příhodě – mrtvici, kdy pro uzávěr cévy trpí určitá část mozku nedostatečným krevním zásobením, každou minutu umírají asi dva miliony neobnovitelných mozkových buněk - neuronů, 14 milionů jejich spojů - synapsí a 12 kilometrů nervových vláken. V rámci akutní péče se snažíme, ve spolupráci se zdravotnickou záchrannou službou, co nejvíce minimalizovat čas od zavolání zdravotnické záchranné služby přes diagnostiku k poskytnutí specifické léčby - zprůchodnění tepny, a tedy obnovení krevního zásobení zasažené oblasti mozku. Čas potřebný od příjmu do zahájení léčby v centru se podařilo zredukovat asi na třetinu, z přibližně 45 na 15 minut. Naše snaha je však marná, pokud pacienti či jejich rodinní příslušníci čekají několik hodin, zda příznaky mrtvice sami odezní,“ vysvětluje MUDr. Ing. David Černík, MBA, vedoucí lékař Komplexního cerebrovaskulárního centra Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Hlavní cíl kampaně je tak přesvědčit potenciální pacienty či jejich okolí, že při vzniku příznaků mrtvice, jakými jsou pokles koutku, porucha řeči a porucha hybnosti končetin, se pacient nikam svépomocí netransportuje, na nic nečeká a jediná správná cesta je volat zdravotnickou záchrannou službu (ZZS) – 155, a to ihned.

Komplexní cerebrovaskulární centrum Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., (KCC MNUL) má vynikající výsledky nejen v rámci České republiky, ale i při srovnání se světovými centry. Provoz centra zajišťuje velmi dobře fungující spolupráce neurologického oddělení, radiologické kliniky, neurochirurgické kliniky, kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, rehabilitačního oddělení a v neposlední řadě Emergency ústecké Masarykovy nemocnice.

Téměř všichni pacienti s akutní cévní mozkovou příhodou jsou přijímáni cestou Emergency, kde je v případě ischemických iktů započata i specifická léčba - intravenózní trombolýza. Tato léčba je v Česku dostupná ve 45 centrech a kritériem kvality péče je čas potřebný k aplikaci léku od přijetí do centra.  Od roku 2017 je KCC MNUL při hodnocení tohoto parametru trvale každý měsíc mezi třemi nejlepšími centry v ČR.

„Opakovaná edukace a výrazné pracovní nasazení personálu Emergency ve spolupráci s radiology a neurology zajišťuje každoroční zkracování času zahájení cílené léčby. Toto dokládá průběžné zlepšování úrovně ústeckého centra.  Velmi zodpovědný přístup a skvělé výsledky předvedli zdravotní sestry a záchranáři z Emergency, kteří se zúčastnili kurzu „Iktová sestra“ zaměřeného na péči v akutní fázi CMP. Kurz byl zakončený těžkou písemnou  zkouškou před komisí s úspěšností výrazně přes 90 %. Kurz pořádala MNUL ve spolupráci s iniciativou Angels. I tato edukační intervence vedla k dalšímu zlepšení výsledků KCC,“ zdůrazňuje MUDr. Ing. David Černík, MBA.

V primární - akutní péči se ve spolupráci se ZZS Ústeckého kraje a iktovými centry v Teplicích, Děčíně, Chomutově a Litoměřicích podařilo nastavit v rámci ČR logisticky unikátní systém, který s vysokou efektivitou a rychlostí poskytuje pacientům s uzávěrem velké mozkové tepny šanci na plné uzdravení provedením mechanické embolektomie. Tento zákrok intervenčního radiologa, spočívá v zavedení katétru přes tepnu v třísle do mozkových tepen. Poté pomocí speciálního košíčku či odsátím je krevní sraženina z mozkové cévy odstraněna. Vysoce aktivní přístup ústeckých intervenčních radiologů zajistil v počtu těchto výkonů pro KCC MNUL v roce 2017 první místo v žebříčku všech republikových center a s ohledem na další významný nárůst výkonů v roce letošním zdravotníci tuto pozici potvrdí. „Zde je na místě výrazné poděkování vedení nemocnice za aktivní podporu iktovému programu, neboť zvláště v oblasti mechanické embolektomie je meziroční nárůst provázen i nezanedbatelným meziročním růstem nákladů,“ dodal vedoucí lékař KCC MNUL.

„Neurochirurgická klinika patří dlouhodobě mezi nejlepší v ČR a slaví světové úspěchy. Z pohledu akutní léčby mrtvice mě velmi těší aktivní přístup neurochirurgů k řešení symptomatické stenózy karotických tepen již v nejakutnější fázi ischemické cévní mozkové příhody, a to při návaznosti na podání specifické léčby neurologické - intravenózní trombolýzy. S grantovou podporou Krajské zdravotní nyní vyhodnocujeme prospěšnost tohoto přístupu a věřím, že zanedlouho dojdeme k příznivým závěrům,“ je přesvědčen MUDr. Ing. David Černík, MBA.

Za výrazný úspěch označil velmi dobře fungující dysfagický program, za jehož zavedením stojí rehabilitační oddělení, a to především tamní klinické logopedky. Dysfagie je porucha polykání, významná část pacientů po mrtvici tímto problémem trpí a jsou v ohrožení aspirací (vdechnutím jídla) s následným rozvojem pro některé i fatálních pneumonií (zápalem plic). V MNUL jsou nyní všichni pacienti časně po mrtvici testováni, zda problém s polykáním mají, a jsou přijata příslušná preventivní opatření, aby se riziko aspirace minimalizovalo.

Jako velmi dobrou hodnotí MUDr. Ing. David Černík, MBA spolupráci s iktovými centry (IC) v Ústeckém kraji a v neposlední řadě se ZZS Ústeckého kraje, bez které by, podle jeho slov, spolupráce mezi centry nebyla možná. Zásadní pro spolupráci je podle něj otevřená mysl pro změny a schopnost domluvit se.  „V Ústeckém kraji je nyní nastaven velmi efektivní systém, kdy pacienti s podezřením na CMP jsou v iktovém centru vyšetřeni neurologem na CT a v případě potřeby pokračují se stejnou posádkou ZZS dále do KCC, bez časových prodlev. Oceňuji, že k tomuto způsobu akutní péče o CMP přistoupila všechna centra v Ústeckém kraji a spolupráce je nyní velmi dobrá. Velmi kladně hodnotím přístup a ochotu ZZS, který nám nyní závidí mnoho krajů. Asi nejvíc mě těší aktivní přístup a opravdový zájem samotných záchranářů - i s odstupem se mnozí ptají, jak pacient dopadl, jestli to opravdu byla CMP atd.,“ říká.

„Velké uznání zaslouží IC v teplické nemocnici a paní primářka neurologického oddělení MUDr. Marta Vachová, kdy od února tohoto roku převzali k akutní diagnostice CMP mostecký okres, který dříve měl primární IC Chomutov. Pokud pacient z Mostecka nejdříve odjížděl do Chomutova, tak se vzdaloval od KCC a při potřebě intervence KCC se následně vracel do KCC se zbytečnou časovou prodlevou,“ připomněl zásadní změnu vedoucí lékař KCC MNUL.

KCC je vybaveno velmi dobře, potvrzuje MUDr. Filip Cihlář, Ph.D., přednosta Radiologické kliniky Fakulty zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. „K dispozici jsou pro pacienty dvě počítačové tomografie - CT a dvě magnetické rezonance - MRI. Jedno CT a jedna MRI byla pořízena v roce 2015, tedy jde o nejmodernější přístroje. Ve stejném roce byla i zakoupena špičková angiolinka, kde se provádí mechanické embolektomie. Vzhledem k prudkému rozvoji této léčby je dále v plánu pořízení druhé angiolinky, která umožní další zlepšení péče o pacienty s mozkovou mrtvicí. Vývoj se ale netýká pouze radiologické kliniky. Např. pro rehabilitační oddělení byl pořízen přístroj pro roboticky asistovaný nácvik chůze se zpětnou vazbou, tzv. lokomat, který umožňuje nové přístupy v rehabilitaci pacientů s iktem. Vedení Masarykovy nemocnice a Krajské zdravotní podporuje významným způsobem iktový program, protože se jedná o léčbu onemocnění, které je nejčastější příčinou invalidity a třetí nejčastější příčinou úmrtí,“ konstatuje MUDr. Filip Cihlář, Ph.D.

V Centrálním parku na Severní Terase v Ústí nad Labem se 23. října uskutečnil „Charitativní běh proti mozkové mrtvici,“ který uspořádala Česká společnost intervenční radiologie, Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti ČLS JEP a Nadační fond Čas je mozek. Do závodu se registrovalo celkem 132 běžců, kterým se na osvětu o onemocnění cévní mozkovou příhodou podařilo nashromáždit rovných 17 tisíc Kč.

  

Zdroj: info@kzcr.eu


Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení – Středisko komunikace

Základní informace:
Organizační oddělení zajišťuje služby pěti nemocnicím Krajské zdravotní, a.s. Pod toto oddělení spadá Středisko komunikace, které obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře, organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s., vydává odborný časopis Infolisty určený pro laickou a odbornou veřejnost. 

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení, Středisko komunikace, budova ředitelství R, 6. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Vedoucí oddělení:
Ing. Eva Urbanová
+420 477 114 145
eva.urbanova@kzcr.eu

Vedoucí Střediska komunikace, tiskový mluvčí:
Mgr. Ivo Chrástecký
+420 477 114 147
ivo.chrastecky@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:

Ing. Zuzana Babická
+420 477 114 104
zuzana.babicka@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:

Petr Sochůrek
+420 477 114 107
petr.sochurek@kzcr.eu

Redakce Infolistů:
Redaktor
Martin Klimeš
+420 477 114 101

martin.klimes@kzcr.eu

Koordinátor
Jiřina Suchá
+420 477 112 030
jirina.sucha@kzcr.eu