28.1.2019

Avízo – Krajská zdravotní kvůli zvýšené nemocnosti zakázala návštěvy v oddělení následné péče ústecké Masarykovy nemocnice v Ryjicích

Ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Josef Liehne v důsledku významného navýšení počtu případů chřipkového onemocnění mezi pacienty a zdravotnickým personálem zakázal s okamžitou platností návštěvy na Oddělení následné péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., se sídlem v Ryjicích.

Opatření platí až do jeho odvolání, další mohou následovat s ohledem na vývoj nemocnosti.

Zdroj: info@kzcr.eu


16.1.2019

Management Krajské zdravotní si prohlédl nemocnici v Rumburku

Na základě dohody s městem Rumburk zveřejňujeme městem vydanou tiskovou zprávu.

Zástupci managementu Krajské zdravotní, a. s., (KZ) v čele s generálním ředitelem Ing. Petrem Fialou navštívili v úterý 15. ledna 2019  Lužickou nemocnici a polikliniku, a. s., (LNaP). Prezentovali zájem KZ o udržení zdravotní péče ve Šluknovském výběžku. Návštěvy se zúčastnili i zástupci sousedního města Varnsdorf, jehož obyvatelé také využívají služeb LNaP.

Představitelé vedení KZ za účasti ředitele zdravotní péče Nemocnice Děčín, o. z., MUDr. Michala Hanauera, MBA, si prohlédli pavilon chirurgie, do kterého by se měla po ukončení restrukturalizace soustředit zdravotní péče v současné době rozmístěná do dvou oddělených pavilonů. KZ již prostřednictvím děčínské nemocnice personálně vypomáhá rumburské chirurgii a dále se takto bude jednat pro oblast interní péče.

„Oceňuji pozitivní změny, které probíhají v důsledku restrukturalizace a které povedou k vyšší efektivitě rumburské nemocnice,“ řekl Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ.

„Město Rumburk, jako vlastník Lužické nemocnice a polikliniky, a. s., zajistí maximální vstřícnost a otevřenost při provedení hloubkového auditu, který by měl v následujících týdnech proběhnout,“ deklaroval starosta Rumburku Ing. Lumír Kus.


15.1.2019

Krajská zdravotní s novým rokem převzala v Mostě dětskou ambulantní pohotovostní péči

Krajská zdravotní, a. s., (KZ) převzala v Mostě od 1. ledna 2019 provozování služby dětské ambulantní pohotovostní péče. Společnost tak plní slib, který v rámci zajišťování komplexnosti zdravotní péče obyvatelům Mostecka dala. Pracoviště si v úterý 8. ledna 2019 prohlédli Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., a generální ředitel Ing. Petr Fiala, které doprovodili MUDr. Petr Najman, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., a primářka dětského a dorostového oddělení MUDr. Marie Váchová.

Ordinace dětské pohotovosti v Mostě se zároveň přestěhovala do nových prostor, o patro níže, než se nacházela dosud. V mostecké nemocnici je to 1. nadzemní podlaží budovy A (poliklinika). Zdravotnické pracoviště má název „Lékařská pohotovostní služba pro děti a dorost“. Novinkou je zde možnost pro maminky uložit kočárek a zajistit jej před vstupem do čekárny pro pacienty. 

Lékařská pohotovostní služba pro děti a dorost zajišťuje ambulantní péči, vyšetření a ošetření v případech náhlé změny zdravotního stavu, zhoršení průběhu onemocnění či léčby, zejména při respiračních onemocněních, střevních obtížích, infekcích močových cest, kožních onemocnění. Dále jsou také ošetřovány drobné úrazy, jejichž příčinou bývají nejčastěji pády, opařeniny, požití cizích těles, poštípání hmyzem. Jedná se o stavy vzniklé v době mimo pravidelný provoz ordinací praktických lékařů a ambulantních specialistů. Základní zaměření lékařské pohotovosti pro děti a dorost je směřováno na poskytování zdravotní péče při stavech, které bezprostředně neohrožují životy nebo zdraví dětí z celé spádové oblasti.

Lékařská pohotovostní služba pro děti a dorost - kontakt: +420 478 032 537

Ordinační hodiny

Pondělí

17:00-20:00

Úterý

17:00-20:00

Středa

17:00-20:00

Čtvrtek

17:00-20:00

Pátek

17:00-20:00

Sobota

10:00-20:00

Neděle

10:00-20:00

Svátky

10:00-20:00

 

Fotografie naleznete na http://www.kzcr.eu/

Zdroj: info@kzcr.eu


14.1.2019

Robotičtí operatéři Krajské zdravotní provedli v loňském roce nejvíce výkonů za deset let

Specialisté Centra robotické chirurgie při Klinice urologie a robotické chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., provedli v loňském roce čtyři sta výkonů. Jde o největší počet operací od vzniku centra, které bylo vybudováno v září roku 2008. Celkem za existenci centra chirurgové za pomoci robotického systému odoperovali 3 031 pacientů.

„Nejvíce robotických operací podstoupili v roce 2018 urologičtí pacienti. Prostatu tým našeho centra odoperoval u 272 pacientů a výkon na ledvině podstoupilo 60 operovaných. Tři pacientky podstoupily zákrok pro vezikovaginální píštěl,“ uvedl ke statistice MUDr. Jan Schraml, Ph.D., přednosta Kliniky urologie a robotické chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Na nejmodernějším robotickém systému da Vinci Xi, kterým Krajská zdravotní, a. s., v ústecké Masarykově nemocnici od roku 2015 disponuje, provádí výkony nejen urologové, ale také specialisté dalších chirurgických oborů. „Pro rektum bylo v loňském roce operováno 38 pacientů, robotičtí operatéři provedli 24 gynekologických zákroků a tři otorinolaryngologické,“ doplnil MUDr. Jan Schraml, Ph.D.

Robotická chirurgie znamená minimálně invazivní chirurgickou metodu, vhodnou pro operace
v dutině břišní a hrudní a v dalších špatně dostupných dutinách lidského těla, například v dutině ústní a hltanu, zejména všude tam, kam je z anatomických příčin obtížný přístup při otevřené, případně i laparoskopické metodě. Robotické operace jsou pro pacienta vždy šetrnější než otevřené, často přesnější a rozsáhlejší než laparoskopické a pro operatéra vždy ergonomičtější.

Centrum robotické chirurgie při Klinice urologie a robotické chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., má své školicí centrum, které připravuje pro nově vzniklá robotická pracoviště lékaře ze střední a východní Evropy. Nejmodernější robot série da Vinci čtvrté generace s typovým označením Xi umožňuje významné vylepšení vzdělávání nových operatérů, kteří díky dvoukonzolovému ovládání mohou s operatérem instruktorem sdílet reálnou operaci.

  

Zdroj: info@kzcr.cz


Operační sál robotické chirurgie. Ilustrační snímek: KZ, a. s./Petr Sochůrek

9.1.2019

Nemocnice Krajské zdravotní v Děčíně a Ústí nad Labem splňují akreditační standardy SAK

První dvě nemocnice Krajské zdravotní, a. s., (KZ) se staly akreditovanými zdravotnickými zařízeními. Certifikát o udělení akreditace na základě splnění akreditačních standardů Spojené akreditační komise, o. p. s., (SAK ČR) získaly v závěru loňského roku Nemocnice Děčín, o. z., a Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Akreditace SAK ČR mají platnost tři roky. 

Projekt „Implementace národních akreditačních standardů dle Spojené akreditační komise ČR“ ve všech nemocnicích Krajské zdravotní, a. s., probíhá od roku 2015. Cílem největšího poskytovatele zdravotnických služeb v Ústeckém kraji je získat akreditaci pro všech pět nemocnic do konce roku 2019.

„Jsem velice rád, že se oběma nemocnicím podařilo akreditaci získat, protože s velikostí zdravotnického zařízení adekvátně roste náročnost zvládnutí celého procesu. O to větší je radost z úspěchu. Všem zaměstnancům, kteří se na něm podíleli, blahopřeji a děkuji. Cílem současného představenstva Krajské zdravotní je zlepšovat obraz vnímání společnosti veřejností. Akreditování zdravotnických zařízení je důležitým krokem na této cestě. Naše úsilí o dodržování jednotných standardů poskytované zdravotní péče a dalších služeb v celé společnosti získalo významný impulz a jsem přesvědčen, že také v nemocnicích v Teplicích, Mostě a Chomutově udělají pro zisk akreditace vše, aby proces úspěšně završili,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ.

„Rok 2018 proběhl, řekl bych, ve znamení kladných bodů pro Krajskou zdravotní. Získali jsme ocenění za úspěchy, k nimž společnost za bezmála pět let pod vedením nového představenstva došla. Patří mezi stovku nejstabilnějších firem v Česku, obdržela Národní cenu České republiky za společenskou odpovědnost. A nyní se významně posunula k dalšímu z cílů, kterým je splnění akreditačních standardů v každé z jejích nemocnic,“ připomněl Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ.

„Děčínská nemocnice se stala první z pěti nemocnic Krajské zdravotní, která prestižní certifikát od SAK ČR získala. Uspět nebylo ani přes poctivou přípravu jednoduché, proto kolegům – jak zdravotníkům, tak i zaměstnancům na nezdravotnických pozicích, děkuji. Uvědomuji si, že jde zároveň o velký závazek vůči našim pacientům. Budeme se snažit nezklamat je,“ řekl MUDr. Michal Hanauer, MBA, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z.

„Získání akreditace je potvrzením naší snahy o zvyšování kvality a bezpečnosti zdravotní péče v naší nemocnici. Jsem rád, že hodnotící auditoři ocenili naši práci. Děkuji všem, kdo se na přípravě a úspěchu tohoto prestižního hodnocení podíleli,“ uvedl MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Dosud Certifikát o udělení akreditace na základě splnění akreditačních standardů SAK ČR vlastnilo jen Oddělení následné péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., sídlící v Ryjicích. Akreditaci podle národních akreditačních standardů SAK ČR získala Nemocnice následné péče Ryjice, p. o., již v roce 2010. Následně prošla reakreditačním šetřením a obhájila akreditaci v roce 2013. Ústecký kraj včlenil bývalou Nemocnici následné péče Ryjice pod Krajskou zdravotní, a. s., v roce 2015. Ryjické zařízení pak zvládlo další plánovanou reakreditaci v listopadu 2016.

 

Doplňující informace o akreditaci:

Spojená akreditační komise, o. p. s., udělila „Certifikát o udělení akreditace“ Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnici Děčín, o. z., 28. 11. 2018 s platností do 27. 11. 2021 a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykově nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., 14. 12. 2018 s platností do 13. 12. 2021.

Uvedení poskytovatelé zdravotních služeb úspěšně absolvovali akreditační šetření a splnili požadavky akreditačních standardů Spojené akreditační komise, o. p. s. Současně tento poskytovatel splnil požadavky všech minimálních hodnotících standardů řízení kvality a bezpečí v souladu s ustanovením § 105 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a s vyhláškou č. 102/2012 Sb. o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče.

Certifikáty a fotografie naleznete na http://www.kzcr.eu/

  

Zdroj: info@kzcr.eu


3.1.2019

Za prvním miminkem roku zavítal 1. náměstek hejtmana a ústecký primátor

Za Martinou Strohovou, maminkou prvního miminka Ústeckého kraje roku 2019, které se narodilo 1. ledna v 0:14 hodin v Krajské zdravotní, a. s. - Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., zavítal ve středu 2. ledna 2019 na stanici šestinedělí 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje PhDr. Martin Klika, MBA, DBA, který jí přišel jménem Ústeckého kraje, v zastoupení hejtmana Oldřicha Bubeníčka, blahopřát.  Za statutární město Ústí nad Labem gratuloval primátor Ing. Petr Nedvědický.

Chlapeček od rodičů dostal jméno Jakub a stal se prvním dítětem narozeným v roce 2019 v Ústeckém kraji a statutárním městě Ústí nad Labem. Po porodu vážil 3 870 g a měřil 51 cm.

Návštěvu za prvním miminkem doprovodil ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Josef Liehne. „Stalo se hezkou tradicí, že nejvyšší představitelé kraje a města vítají své první občánky. Je to i pro nás zdravotníky slavnostní chvíle,“ uvedl MUDr. Josef Liehne.

„Moc rád bych blahopřál šťastným rodičům malého Kubíka. Všem bych jim chtěl popřát hlavně to zdraví a ať se jim v našem Ústeckém kraji krásně bydlí,“ řekl 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje PhDr. Martin Klika, MBA, DBA.

„Přeji, ať se vám daří a ať vám chlapec dělá jenom radost,“ připojil se primátor statutárního města Ústí nad Labem Ing. Petr Nedvědický.

Na malého Jakoubka doma čeká dvaapůlletý bráška Vašík. Tatínkem je Václav Šmejkal.

Zdroj: info@kzcr.cz

Za prvním miminkem roku zavítal (zleva) 1. náměstek hejtmana a ústecký primátor. Doprovázel je ředitel zdravotní péče ústecké Masarykovy nemocnice MUDr. Josef Liehne. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

2.1.2019

Zdravotní personál všech porodnic Krajské zdravotní zná svá novoroční miminka

Zdravotníci porodnic Krajské zdravotní, a. s., v děčínské nemocnici, Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, teplické, mostecké a chomutovské nemocnici znají svá první miminka roku 2019.

Personál porodnice Nemocnice Děčín, o. z., 2. ledna 2019 v 6.25 hodin přivedl na svět holčičku Kamilu Dančovou vážící 2 580 g, miminko nebylo změřeno. Dceru porodila Denisa Dančová z Heřmanova.

Vůbec první novorozencem, který se v porodnicích Krajské zdravotní, a. s., podíval na svět v roce 2019, byl v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., v 0.14 hodin chlapec Jakub Šmejkal, vážil 3 870 g a měřil 51 cm. Maminkou je Martina Strohová z Ústí nad Labem.

Zdravotníci porodnice Nemocnice Teplice, o. z., si museli na své první miminko v roce 2019 počkat až do dopoledních hodin 2. ledna. V 9.17 hodin se na svět podíval Lukáš Svěrák, který vážil 4 000 g a měřil 53 cm. Maminka Michaela Písecká pochází z Krupky.

V porodnici Nemocnice Most, o. z., se 1. ledna 2019 narodil ve 14.05 hodin chlapec Filip Levý. Vážil 1 700 g, miminko nebylo změřeno. Maminkou je Jana Levá z Chomutova.

Datum narození 1. 1. 2019 bude mít v rodném listě napsané holčička Laura Ferencová, která přišla na svět v porodnici Nemocnice Chomutov, o. z., ve 13.26 hodin. Vážila 2 850 g a měřila 48 cm. Maminkou je Monika Ferencová z Chomutova.

*Novorozence lze fotografovat pouze se souhlasem maminky. Zdravotníci nejsou oprávněni poskytovat novinářům více informací, než je obsah tiskové zprávy. Fotografie prvního novorozence narozeného v porodnicích Krajské zdravotní, a. s., Jakuba Šmejkala z Ústí nad Labem najdete na www.kzcr.eu. 

Zdroj: info@kzcr.eu

Prvním novorozencem narozeným v porodnicích Krajské zdravotní, a. s., byl Jakub Šmejkal, který přišel na svět v ústecké Masarykově nemocnici. Na snímku s dětskou sestrou Michaelou Koskovou. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

1.1.2019

AKTUALIZUJEME: Prvním miminkem narozeným v roce 2019 v porodnicích Krajské zdravotní je Jakub Šmejkal z Ústí

Zdravotníci porodnic Krajské zdravotní, a. s., v děčínské nemocnici, Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, mostecké a chomutovské nemocnici znají svá první miminka roku 2019.

Personál porodnice Nemocnice Děčín, o. z., 2. ledna 2019 v 6.25 hodin přivedl na svět holčičku Kamilu Dančovou vážící 2 580 g, miminko nebylo změřeno. Miminko porodila Denisa Dančová z Heřmanova.

Vůbec první novorozencem, který se v porodnicích Krajské zdravotní, a. s., podíval na svět v roce 2019, byl v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., v 0.14 hodin chlapec Jakub Šmejkal, měřil 51 cm a vážil 3 870 g. Maminkou je Martina Strohová z Ústí nad Labem.

V porodnici Nemocnice Most, o. z., se 1. ledna 2019 narodil ve 14.05 hodin chlapec Filip Levý. Vážil 1 700 gramů, miminko nebylo změřeno. Maminkou je Jana Levá z Chomutova.

Datum narození 1. 1. 2019 bude mít v rodném listě také napsané holčička Laura Ferencová, která přišla na svět v porodnici Nemocnice Chomutov, o. z., ve 13.26 hodin. Vážila 2 850 gramů a měřila 48 centimetrů. Maminkou je Monika Ferencová z Chomutova.

V porodnice Nemocnice Teplice, o. z., se od Nového roku do 8.00 hodin 2. 1. 2019 nenarodilo žádné miminko.

*Novorozence lze fotografovat pouze se souhlasem maminky. Zdravotníci nejsou oprávněni poskytovat novinářům více informací, než je obsah tiskové zprávy. Fotografie prvního novorozence narozeného v porodnicích Krajské zdravotní, a. s., Jakuba Šmejkala z Ústí nad Labem najdete na www.kzcr.eu.

Zdroj: info@kzcr.eu

Jakub Šmejkal z Ústí Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

27.12.2018

Finanční dar pro Krajskou zdravotní zpříjemní prostředí pacientům léčeným na ústecké onkologii

Ústecká skupina The Boom and Orchestra uspořádala v sobotu 15. prosince 2018 v Domě kultury města Ústí nad Labem tradiční vánoční charitativní koncert. Na organizaci akce se podílela, stejně jako v uplynulých letech, společnost Adler Czech, a. s., která v letošním roce věnovala Centru vysoce specializované onkologické péče pro dospělé Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., finanční dar 70 tisíc Kč.

Šek na pódiu převzala lékařka MUDr. Eva Čmuchařová, která na akci zastoupila primářku onkologického oddělení MUDr. Martinu Chodackou. „Letošní příspěvek bychom rádi využili k pořízení ochrany zdí kolem nemocničních lůžek na pacientských pokojích, která výrazným způsobem zútulní prostředí pokoje a navíc plní i funkci ochrany stěny proti mechanickému poškození při manipulaci s lůžky,“ uvedla k využití finančního daru primářka MUDr. Martina Chodacká.

K letošnímu vánočnímu charitativnímu koncertu si ústecká skupina The Boom and Orchestra připravila na pátek 25. ledna 2019 AfterParty v Moto Garage Clubu v Teslově ulici v Předlicích, při které členové kapely navýší finanční dar od společnosti Adler Czech o výtěžek získaný ze vstupného.

Centrum vysoce specializované onkologické péče pro dospělé Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., ve spolupráci s Onkologickým oddělením Nemocnice Chomutov, o. z., zajišťuje kompletní péči o onkologické pacienty v regionu. Jedná se o jediné pracoviště svého druhu v Ústeckém kraji, které se věnuje zejména radiační onkologii a klinické onkologii, podpůrné a paliativní terapii, dispenzarizaci nemocných v rámci oboru a zajišťuje aplikaci biologické léčby pro pacienty celého regionu. Součástí ústeckého pracoviště je paliativní ambulance s mobilním hospicem a onkologická ambulance Nemocnice Teplice. Všechna tato pracoviště spadají od 1. 7. 2013 pod jeden primariát. V rámci Nemocnice Most funguje onkologická ambulance se zaměřením na dispenzarizaci a systémovou léčbu (s výjimkou cílené léčby), která má svůj samostatný primariát.

loga-oz-UL-cmyk koc-cmyk

Zdroj: info@kzcr.eu

Předání šeku. Vlevo MUDr. Eva Čmuchařová. Foto pro skupinu The Boom and Orchestra Miroslav Rosendorf

25.12.2018

V porodnicích Krajské zdravotní se na Štědrý den podívalo na svět devět miminek

Zdravotnický personál porodních sálů Krajské zdravotní, a. s., přivedl na Štědrý den na svět devět novorozenců.

V Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., se na svět v tento sváteční den podívala dvě miminka, jeden chlapec a jedna holčička. V teplické nemocnici se na Štědrý den narodili dva chlapci a dvě dívky. V Nemocnici Most, o. z., 24. prosince přišel na svět jeden chlapec a jedno děvče. V chomutovské porodnici na Štědrý den porodila své miminko jedna maminka, narodila se jí holčička. V Nemocnici Děčín, o. z., se 24. prosince nenarodilo žádné dítě.

*Pořízení obrazového záznamu miminka je možné pouze se souhlasem matky. Personál není oprávněný poskytovat novinářům více informací, než je obsah tiskové zprávy.

Zdroj: info@kzcr.eu

Ilustrační snímek. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení – Středisko komunikace

Základní informace:
Organizační oddělení zajišťuje služby pěti nemocnicím Krajské zdravotní, a.s. Pod toto oddělení spadá Středisko komunikace, které obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře, organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s., vydává odborný časopis Infolisty určený pro laickou a odbornou veřejnost. 

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení, Středisko komunikace, budova ředitelství R, 6. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Vedoucí oddělení:
Ing. Eva Urbanová
+420 477 114 145
eva.urbanova@kzcr.eu

Vedoucí Střediska komunikace, tiskový mluvčí:
Mgr. Ivo Chrástecký
+420 477 114 147
ivo.chrastecky@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:

Ing. Zuzana Babická
+420 477 114 104
zuzana.babicka@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:

Petr Sochůrek
+420 477 114 107
petr.sochurek@kzcr.eu

Redakce Infolistů:
Redaktor
Martin Klimeš
+420 477 114 101

martin.klimes@kzcr.eu

Koordinátor
Jiřina Suchá
+420 477 112 030
jirina.sucha@kzcr.eu