6.9.2011

Krajská zdravotní, a. s. otevřela provoz jednodenní chirurgie

Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. dnes (6. 9. 2011) představila nově otevřený provoz stanice jednodenní chirurgie, která je situována do prostor, kde bylo její zřízení původně plánováno při dostavbě nemocnice již koncem devadesátých let.

Až nyní okolnosti dovolili vrátit se k realizaci progresivního směru moderní medicíny.  Krajská zdravotní, a. s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. zprovozněním jednodenní chirurgie včas zachytila celosvětový trend poskytování tohoto druhu péče a je jednou z mála nemocnic, která má toto samostatné zdravotnické pracoviště, včetně dvou přilehlých operačních sálů.

„Jsem rád, že mohu být u zavádění jedné z nejmodernějších služeb v možnostech českého zdravotnictví. Doufám, že budou naši pacienti spokojeni a jednodenní chirurgie bude výhodou pro ně, i naše zdravotníky“, uvedl během představování oddělení zástupcům médií Mgr. Radek Scherfer, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

Díky moderním medicínským poznatkům, vývoji v operační technice a v následné pooperační péči, umožňuje jednodenní chirurgie pacientům zkrátit nezbytně nutnou dobu pobytu v nemocnici na minimum a tím umožnit co nejrychlejší návrat domů a do běžného života.

  „Stanice jednodenní chirurgie se skládá z administrativní části (příjmu pacientů), dvou operačních sálů a dvaceti lůžek, kdy je vše na jednom místě, což naším pacientům zajišťuje určitý komfort a anonymitu. Během zkušebního provozu, který probíhal během prázdnin, se zrealizovalo na 200 výkonů v lokální anestezii. Od září je v plánu přidat operativu v celkové anestezii“, uvedl náměstek pro zdravotní péči Krajské zdravotní, a. s. MUDr. Jiří Madar.  

MUDr. Josef Liehne, náměstek pro zdravotní péči Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem doplnil, že se pracuje v denním režimu, kdy jsou sestry přítomny od 6:00 do 22:00 hodin. V celkové anestezii se operuje zvláště v dopoledních hodinách, naopak zákroky v lokální anestezii probíhají odpoledne.

S vlastním oddělením přítomné zástupce médií seznámil MUDr. Jan Schraml, primář oddělení robotické chirurgie, urologie a centrálních operačních sálů, jenž se zmínil také o stále rostoucím trendu jednodenních hospitalizací.

Zavedení jednodenní chirurgie přináší také významné úspory jak pro pacienta, tak pro zdravotní pojišťovny,

i samotné zdravotnické zařízení.  Mezi obory, které nejčastěji působí na stanici jednodenní chirurgie, patří urologie, neurochirurgie, ORL, chirurgie, částečně traumatologie a ortopedie.   Prováděné úkony jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami, ve výhledu jsou i některé úkony, pojišťovnami nehrazené.

Pacienti se v případě zájmu mohou informovat na emailové adrese: jepl@kzcr.eu.

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103
mobil: +420 774 711 478
email: jiri.vondra@kzcr.eu


5.9.2011

Do babyboxu Krajské zdravotní, a. s. byl dnes odložen novorozenec

Do babyboxu Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Teplice, o. z. byl dnes (5. září 2011) odložen novorozenec - chlapec, který je čtvrtým novorozencem, odloženým do babyboxů, které společnost umístila do všech pěti svých nemocnic. Od zdravotníků z novorozeneckého oddělení teplické nemocnice dostal chlapec jméno Michal Pondělíček.

Do schránky byl novorozenec odložen dnes v 6:15 hodin, váží 3460 gramů, měří 52 centimetrů a je v dobrém zdravotním stavu. Novorozenec byl odpovídajícím způsobem oblečen a celkově zaopatřen. S dítětem nebyl do schránky vložen žádný dopis, nebo jiná informace od osoby, která novorozence odložila.

Chlapec je momentálně umístěn na novorozeneckém oddělení teplické nemocnice a je v dobrém zdravotním stavu.

Babybox v Nemocnici Teplice, o. z. je v pořadí druhým instalovaným zařízením svého druhu, z celkového počtu pěti babyboxů, které společnost Krajská zdravotní, a. s. v rozmezí dvou let umístila ve svých nemocnicích.

Naposled byl do babyboxu Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z. odložen novorozenec 20. března 2011. Jednalo se o dívku, která byla třetím novorozencem, odloženým do babyboxů Krajské zdravotní, a. s.

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 903
mobil: +420 774 711 478
email: jiri.vondra@kzcr.eu
Sociální péče 3316/12,  401 13 Ústí nad Labem


1.9.2011

Krajská zdravotní, a. s. prezentuje čtyři výukové operace světového neurochirurga, profesora Takanori Fukushimy

Ve dnech 1. – 2. září 2011 pořádá Neurochirurgická klinika Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z „Fukushima Live surgery“, prezentaci čtyř výukových operací světového neurochirurga, profesora Takanori Fukushimy. Neurochirurgickou kliniku Masarykovy nemocnice si profesor Fukushima vybral díky dlouholeté spolupráci a společným studijním projektům s klinikami v USA a v Japonsku.

Součástí akce jsou operace pacientů v přímém přenosu, přenášeném do Centra výchovy a dalšího vzdělávání Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., kde je bude sledovat 40 odborníků z 8 zemí světa, za moderování MUDr. Petra Vachaty, Ph.D. z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a prof. MUDr. Eduarda Zvěřiny, DrSc. z Fakultní nemocnice v Motole.

Přenos operací s komentářem je též přenášen on-line internetem do Číny.

Dr.  Fukushima pochází z japonského Tokya, od roku 1990 působí v USA. Je považován za jednoho z nejnadanějších neurochirurgů tohoto specializovaného oboru.  Je tvůrcem konceptu minimálně invazivní neurochirurgie a chirurgie baze lební. Vyvinul přesnou a jemnou operační techniku tzv. „key hole surgery“ neboli „operaci klíčovou dírkou“. 

Výukové operace i navazující satelitní mikroanatomický kurz jsou akcemi nebývalého rozsahu a jsou současně zviditelněním solidní úrovně české medicíny a neurochirurgie.

Další informace:

Prof. Fukushima bude provádět operace petrokliválního meningiomu, tedy nezhoubného nádoru, který je v obtížné lokalizaci na bazi mozku.  Je zde velká koncentrace delikátních anatomických struktur, jejichž poškození má vážné následky - mozkový kmen s centrem řídícím dýchání a oběh krevní, okohybé nervy, lícní nerv zajištující mimiku, slzení oka, chuť na jazyku, dále nerv sluchový a nerv trojklanný (trigeminus) zajištující citlivost tváře a rohovky. Radikální odstranění bez poškození těchto struktur patří k nejobtížnějším výkonům na bazi lební v neurochirurgickém oboru.

Dále je na programu meningeom v oblasti kavernózního splavu. Nádor, který roste za očnicí v místě žilního splavu a karotické arterie. Za okem je intimní kontakt nádoru se zrakovým nervem a se všemi třemi okohybnými nervy.  Bez operace hrozí pacientovi dvojité vidění a později oslepnutí na oko na straně nádoru.

Třetí operací je mikrovaskulární dekomprese pro léčbu neuralgie trigeminu, podstatou operace je vypreparování nervu a jeho uvolnění od kontaktu s mozkovou cévou. Prof. Fukushima vytvořil šetrnou a miniinvazivní techniku klíčovou dírkou a vyvinul modality pro oddálení nervu pomocí teflonového závěsu.

Dále bude provedena operace adenomu hypofýzy tzv. nezhoubný nádor podvěsku mozkového. Profesor Fukushima popularizoval šetrný přímý transnazalní přístup k nádoru skrze nosní dírku a též vyvinul speciální nástroje pro tento výkon. Prosazuje radikální odstranění adenomu a současně nepoškození zdravé hypofýzy, která má výlučné postavení v řízení metabolismu nadledvin, štítné žlázy, pohlavních hormonů a reprodukce.

Na „Fukushima Live Surgery“ navazuje Mikroanatomický kurz, který bude pořádán v Praze.  Mikroanatomický direkční kurz trvá dva dny a jeho cílem je intenzivní výuka náročných neurochirurgických operačních přístupů na věrných anatomických modelech spánkové kosti s použitím operačního mikroskopu a vrtaček jako na skutečném operačním sále. Dále je kurz věnován nácviku náročných mikrochirurgických mozkových bypassů.  Pro lékaře specialisty bude novinkou testování speciálních anatomických modelů poprvé v Evropě. Tyto modely jsou vyráběny v Japonsku pomocí laserové technologie přesně podle 3D modelů skutečných pacientů.  Podobnou příležitost budou mít odborníci neurochirurgie až v listopadu 2011 v Shanghaji.

Tým lektorů a profesorů tvoří současní významní odborníci prof. T. Fukushima z USA, prof. T. Mathiesen ze Švédska, prof. U. Spetzger z Německa, z České republiky pak doc. MUDr. M. Sameš  a MUDr. P. Vachata z Ústí nad Labem, prof. MUDr. E. Zvěřina z Prahy a doc. M. Vaverka z Olomouce.

Intenzivní práce a studia se účastní 20 lékařů ze zemí západní i východní Evropy a USA. Celá akce je pořádána pod záštitou České neurochirurgické společnosti a Světové federace neurochirurgických společností (World Federation of Neurosurgical Societies, WFNS). Neurochirurgická klinika Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem má prestižní certifikát výukového centra  WFNS class A od roku 2008.

Doplňkové informace

O Masarykově nemocnici v Ú stí nad Labem

Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. je zdravotnickým zařízením s bohatou tradicí a minulostí a v současné době jedno z nejmodernějších zdravotnických zařízení v České republice. Nemocnice zajišťuje komplexní a specializovanou péči ve všech medicínských oborech pro Ústecký kraj. Od roku 2007 je Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem součástí společnosti Krajská zdravotní, a. s.

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a.s.
tel: +420 477 114 103
mobil: +420 774 711 478,
email: jiri.vondra@kzcr.eu
Sociální péče 3316/12
401 13 Ústí nad Labem 


29.8.2011

Zástupci Krajské zdravotní, a. s. se sešli s primátory a náměstky pěti měst Ústeckého kraje

V pondělí, 29. srpna se sešli zástupci Krajské zdravotní, a. s. s primátory a náměstky pěti měst Ústeckého kraje, v nichž má společnost své nemocnice. Předmětem dohodnuté schůzky byla výměna informací, týkajících se činnosti Krajské zdravotní, a. s., v návaznosti na prohlášení primátorů, zaslané hejtmance Ústeckého kraje Janě Vaňhové a krajským zastupitelům.

Schůzku svolal nově zvolený předseda Představenstva Krajské zdravotní, a. s. Radek Scherfer, který si mj. předsevzal zlepšení komunikace se zástupci samospráv, v jejichž městech sídlí nemocnice společnosti. Spolu s ředitelem Krajské zdravotní, a. s. Eduardem Reicheltem informovali přítomné primátory a náměstky o aktuálním dění ve společnosti.

„Jsme zde proto, abychom byli společně schopni komunikovat o problémech a řešit je“, uvedl úvodem setkání se zástupci statutárních měst Radek Scherfer, nový předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

Zástupci měst byli informováni o stavu ekonomiky společnosti, o problematice poskytování zdravotní péče, ovlivněné novou úhradovou vyhláškou, o personální politice společnosti, způsobu řízení Krajské zdravotní, a. s. v novém modelu procesního řízení, ale i o změnách v nejvyšších orgánech Krajské zdravotní, a. s., provedených jediným akcionářem.

Podnět ke společnému setkání primátorů a zástupců Krajské zdravotní, a. s. dali i zástupci jediného akcionáře, radních Ústeckého kraje, které na jednání zastupoval, Arno Fišera, náměstek hejtmanky Ústeckého kraje. „Oceňuji dnešní jednání i skutečnost, že Krajská zdravotní není ve sporu s primátory.

Po vzájemném jednání se jako největším problémem ukázala nedostatečná úroveň vzájemné komunikace. Věřím, že po dnešním společném vyjasnění stanovisek dojde v komunikaci k pozitivnímu posunu“, řekl Arno Fišera.

Zástupci Krajské zdravotní, a. s. nejen poskytli informace, ale také otevřeně odpověděli na konkrétní dotazy zástupců samospráv jak k dění ve společnosti, tak k jednotlivým nemocnicím. Snahou bylo i nalezení takového způsobu komunikace, který by umožnil operativní výměnu informací. Společně proto byla dohodnuta další schůzka zástupců zúčastněných stran, která se na pozvání uskuteční na mostecké radnici v polovině listopadu.

Schůzky se zástupci Krajské zdravotní, a. s. se zúčastnili Arno Fišera, náměstek hejtmanky Ústeckého kraje, František Pelant, primátor Děčína, náměstek primátora Děčína Pavel Sinko,Vít Mandík, primátor Ústí nad Labem, náměstek primátora Teplic Hynek Hanza, náměstci primátora Mostu Karel Novotný a Luboš Pitín. Zástupci města Chomutov svou neúčast na schůzce předem omluvili.

 

RNDr. Zdeněk Rytíř                                          Jiří Vondra
odbor Kancelář hejtmana                                 tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a.s.
vedoucí oddělení tiskových informací                Krajská zdravotní, a. s.
Ústecký kraj - Krajský úřad                                Sociální péče 3316/12A
Velká Hradební 3118/48                                  401 13 Ústí nad Labem
400 02 Ústí nad Labem                                    tel: +420 477 114 103
Tel.:  475 657 703                                              mobil: +420 774 711 478
gsm: 602 409 704                                              email:  jiri.vondra@kzcr.eu
email: 
rytir.z@kr-ustecky.cz                              


17.8.2011

Nemocnice Krajské zdravotní obdržely monitory dechu pro nejmenší pacienty

Prostřednictvím Nadace Křižovatka obdržely 17. srpna dvě nemocnice Krajské zdravotní, a. s. 37 monitorů dechu pro malé pacienty z dětské kliniky, novorozeneckého a dětského oddělení. Dětská klinika a Novorozenecké oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. obdržely 20 nových monitorů a Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z. 17 nových monitorů dechu pro dětské oddělení. Celková hodnota Apnea monitorů BABYSENSE II činí 107 300, - Kč.

Apnea monitor BABYSENSE IIje mobilní přístroj, sloužící ke sledování dechu novorozenců. Čidla, umístěná v podložce dětské postýlky, sledují dech novorozence a případné selhání bezprostředně signalizují prostřednictvím připojeného akustického hlásiče. Jednoduchý přístroj je významným pomocníkem v prvních měsících života novorozence.
 
Monitory dechu pomáhají nejen zdravotnímu personálu, ale i samotným maminkám. Významnou měrou se podílejí na snížení rizika „Syndromu náhlého úmrtí novorozenců – SIDS“, v souvislosti s případnou zástavou dechu.
 
Sponzorský dar od firem HM Chomutov – Globus ČR, AGROFERT HOLDING, a. s. a Viamont DSP, a. s. zprostředkovala Nadace Křižovatka. Monitory dechu převzal MUDr. Jiří Kroh, primář Dětského oddělení KZ, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z., MUDr. Alena Müllerová, zástupkyně primáře Novorozeneckého oddělení KZ, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. a MUDr. Jan Pajerek, zástupce primáře Dětské kliniky KZ, a. s.  – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
 
 
Doplňující informace:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Převzato z tiskové zprávy Nadace Křižovatka, ze dne 17. 8. 2011
 
Nadace Křižovatka byla založena počátkem roku 1995, s cílem pomáhat postiženým dětem       a spoluobčanům. Za střed svého zájmu si nadace zvolila - jako jediná organizace v České republice -  pomoc dětem, ohroženým „ Syndromem náhlého úmrtí novorozenců – SIDS“.
 
Za dobu svého působení předala Nadace Křižovatka k dnešnímu dni 3945 monitorů BABYSENSE II, do nemocnic ve všech regionech České republiky. V průběhu roku 2011 a další léta se bude Nadace Křižovatka snažit doplňovat těmito monitory všechna dětská a novorozenecká oddělení nemocnic v celé České republice.
 
 
Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
 

17.8.2011

Krajská zdravotní, a. s. odmítá tvrzení primátora Města Děčín

Společnost Krajská zdravotní, a. s. se musí kategoricky ohradit proti výrokům primátora Děčína, otištěným v článku dnešního Děčínského deníku, ve kterém jsou uváděny zavádějící, ale opakovaně bohužel i nepravdivé informace o Krajské zdravotní, a. s.

Primátor Děčína vytváří dojem, že se Krajská zdravotní, a. s. nestará o jí svěřené nemocnice a o jejich pacienty. Není to pravda. Nemocnice Děčín je zdravotnickým zařízením daného typu a jako takové jej Krajská zdravotní, a. s. provozuje v síti pěti krajských nemocnic bezmála čtyři roky.
 
Krajská zdravotní, a. s. v současné době žádnou změnu v užívání nemocnice nechystá a současně odmítá snahy o destabilizaci děčínské nemocnice i samotné společnosti.
 
Již včera, v reakci na akt některých primátorů měst Ústeckého kraje, vedení Krajské zdravotní, a. s. vyjádřilo nesouhlas s kritikou primátorů na adresu společnosti, kterou adresovali hejtmance Ústeckého kraje a zástupcům médií.
Vedení Krajské zdravotní, a. s. se na konci minulého roku nebálo veřejně pojmenovat, jaké finanční dopady přinese nová úhradová vyhláška a k jakému propadu příjmů od zdravotních pojišťoven v případě nemocnic dojde. Tento propad příjmů primátor Děčína chybně a opakovaně označuje za „dluh“ společnosti. Jde o matení veřejnosti, které nemůžeme přijmout.
 
Krajská zdravotní, a. s. hospodaří dva roky s kladným hospodářským výsledkem, a to i v době, kdy řada českých nemocnic má finanční problémy, a kdy ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím úhradové vyhlášky snížilo výdaje do oblasti zdravotní péče. Krajská zdravotní, a. s. je v zisku i v polovině tohoto roku, a to i oproti předpokládané ztrátě, očekávané právě pod vlivem snížení výdajů do zdravotnictví.
 
Primátor Děčína volá po změnách v Krajské zdravotní, a. s. V současné době došlo ke změnám v obou nejvyšších orgánech společnosti. Představenstvo i Dozorčí rada Krajské zdravotní, a. s. mají nového předsedu, ke změnám došlo i na postech členů obou orgánů.  V řádu několika dnů plánuje nový předseda představenstva setkání s primátory, kteří kritizují Krajskou zdravotní, a. s.
 
Jiří Vondra
tiskový mluvčí
Krajská zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103
mobil: +420 774 711 478

16.8.2011

Reakce Krajské zdravotní, a. s. k prohlášení primátorů měst Ústeckého kraje

Vedení Krajské zdravotní, a. s. nesouhlasí s kritikou primátorů na adresu společnosti, kterou adresovali hejtmance Ústeckého kraje a zástupcům médií.

Vedení Krajské zdravotní, a. s. hospodaří dva roky se ziskem, reálné mzdy zaměstnanců rostou, je poskytována kvalitní zdravotní péče ve všech nemocnicích společnosti v prakticky nezměněné podobě a na úrovni, která odpovídá standardům českého zdravotnictví, v mnoha ohledech i oborech pak tyto standardy převyšuje.

Personální politika Krajské zdravotní, a. s. je srovnatelná s jakoukoli jinou v oboru. Dobré pracovní podmínky, růst mzdových prostředků a řada zaměstnaneckých výhod dělají z Krajské zdravotní, a. s. atraktivního zaměstnavatele. Fluktuace zaměstnanců se nijak nevymyká z průměru a stipendijní program přivedl do společnosti 48 nových lékařů a od září přibudou další.

Není pravdou, že by Krajská zdravotní neprováděla zadávání zakázek vlastními silami. Ale je naprosto logické, že velká, složitá a projektově náročná výběrová řízení obstarává dodavatelsky, stejně jako to dělají statutární města kritizujících primátorů. Pokud by to takto nečinila, byla by Krajská zdravotní, a. s. napadána z netransparentních výběrových řízeni.

V současné době došlo ke změnám v obou nejvyšších orgánech společnosti. Představenstvo i Dozorčí rada Krajské zdravotní, a. s. mají nového předsedu, ke změnám došlo i na postech členů obou orgánů.

Krajská zdravotní, a. s. hospodaří s kladným hospodářským výsledkem, a to i v době, kdy ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím úhradové vyhlášky snížilo výdaje do oblasti zdravotní péče.

„I v době, kdy řada českých nemocnic má finanční problémy, je Krajská zdravotní dva roky v zisku. K polovině tohoto roku je společnost také v zisku, a to oproti finančnímu plánu, ve kterém se předpokládala ztráta právě pod vlivem snížení výdajů do zdravotnictví,“ uvedl Mgr. Radek Scherfer, nově zvolený předseda představenstva KZ, a. s.

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12
401 13 Ústí nad Labem
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email: jiri.vondra@kzcr.eu


16.8.2011

Představenstvo Krajské zdravotní, a. s. zvolilo nového předsedu

Na dnešním zasedání představenstva Krajské zdravotní, a. s. byl novým předsedou představenstva jednohlasně zvolen Mgr. Radek Scherfer, který ve funkci nahradil Ing. Petra Bendu. Petr Benda odstoupil z pozice předsedy a člena představenstva dne 20. 7. 2011.

Radek Scherfer byl členem představenstva od 17. prosince 2008. Má tedy zkušenosti s vedením společnosti Krajské zdravotní, a. s. a přehled o činnostech, které se ve společnosti od roku 2008 uskutečnily.

Současně se novým členem představenstva stal Mgr. Tomáš Kříž, který byl do představenstva
jmenován valnou hromadou Krajské zdravotní, a. s. Před nástupem do představenstva působil v dozorčí radě Krajské zdravotní, a. s., má tedy rovněž zkušenosti se společností. Tomáš Kříž je současně zastupitelem Ústeckého kraje.


Jiří Vondra
tiskový mluvčí
Krajská zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103
mobil: +420 774 711 478
email: jiri.vondra@kzcr.eu

16.8.2011

Výsledek hospodaření Krajské zdravotní, a. s. za první pololetí 2011 je 5,011 mil. Kč.

Představenstvo Krajské zdravotní, a. s. na dnešním zasedání projednalo výsledek hospodaření za první pololetí roku 2011. Tento výsledek hospodaření za období 1-6/2011 činí zisk ve výši 5,011 mil. Kč, přičemž původně předpokládaný výsledek byl ve sledovaném období ztráta ve výši 47,363 mil. Kč. Z toho vyplývá, že Krajská zdravotní, a. s. hospodařila o více než 52 mil. Kč lépe, než bylo původně předpokládáno.

Hlavním důvodem lepšího hospodářského výsledku oproti plánu je úspora nákladů celkem ve výši 48,444 mil. Kč. Tyto úspory byly především v nákladech na energie, opravy, služby a odpisy.

Plán výnosů byl v tomto období plněn na 100,14 %.

„Výsledek hospodaření mohl být za první pololetí letošního roku vyšší. Bohužel v souvislosti s akcí Děkujeme, odcházíme! přicházíme měsíčně o cca 1,3 mil. Kč na mzdách lékařům, protože od zdravotních pojišťoven nedostáváme na úhrady zdravotních výkonů tolik finančních prostředků, kolik bylo ministerstvem zdravotnictví lékařům slíbeno“, uvedl Mgr. Radek Scherfer, nově zvolený předseda Představenstva Krajské zdravotní, a. s.
Takto vzniklá ztráta na mzdách bude činit od března do prosince 2011 cca 13 mil. Kč.


Jiří Vondra
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.
tel:
+420 477 114 103
fax: +420 477 114 900
mobil: +420 774 711 478
email: jiri.vondra@kzcr.eu

8.7.2011

Chomutovská nemocnice přestěhovala chirurgické ambulance

Z důvodu plánované rekonstrukce prostor, ve kterých dosud byly umístěny chirurgické ambulance (v prostoru spojovací chodby mezi RTG pracovištěm a přístupem na operační sály, kde je také umístěno chirurgické a anesteziologicko-resuscitační oddělení), byly chirurgické ambulance ke konci června přestěhovány do nově připravených prostor v pravém křídle původní budovy chirurgie v prvním nadzemním podlaží.

Prostory prošly drobnými stavebními úpravami, jsou nově vymalovány a adaptovány pro provoz chirurgických odborných ambulancí. Lékaři, sestry a pacienti budou mít k dispozici 4 vybavené ambulance spojené do dvou funkčních celků. Náklady na adaptaci chirurgických ambulancí dosáhly cca 250 tisíc Kč.

Přístup k ambulancím je nově řešen z průčelí historické budovy nemocnice, z Kochovy ulice. Zde byl vybudován bezbariérový přístup. Lze využít podélné parkovací stání v Kochově ulici.

Příjezdová cesta motorovými vozidly s imobilními pacienty včetně dopravy nemocných a raněných zůstává stejná  - prostřednictvím stávajících vjezdů do areálu. Možný je i dosavadní přístup z areálu nemocnice.

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí
Krajská zdravotní, a. s.
tel: +420 477 114 103
mobil: +420 774 711 478
email:  jiri.vondra@kzcr.eu


Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení – Středisko komunikace

Základní informace:
Organizační oddělení zajišťuje služby pěti nemocnicím Krajské zdravotní, a.s. Pod toto oddělení spadá Středisko komunikace, které obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře, organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s., vydává odborný časopis Infolisty určený pro laickou a odbornou veřejnost. 

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení, Středisko komunikace, budova ředitelství R, 6. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem

Vedoucí oddělení:
Ing. Eva Urbanová
+420 477 114 145
eva.urbanova@kzcr.eu

Vedoucí Střediska komunikace, tiskový mluvčí:
Mgr. Ivo Chrástecký
+420 477 114 147
ivo.chrastecky@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:
Ing. Zuzana Babická
+420 477 114 104
zuzana.babicka@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:
Petr Sochůrek
+420 477 114 107
petr.sochurek@kzcr.eu

Redakce Infolistů:

Redaktor
Martin Klimeš
+420 477 114 101

martin.klimes@kzcr.eu

Koordinátorka
Tereza Komanová
+420 477 112 030
tereza.komanova@kzcr.eu

Prosím, čekejte