1.7.2020

Rozvolňování protiepidemických opatření souvisejících s onemocněním COVID-19

Krajská zdravotní upozorňuje na rozvolňování protiepidemických opatření ve svých nemocnicích v souvislosti s onemocněním COVID–19. od 1. července 2020.

Pro pacienty stále platí:

 1. Povinnost používat ochranu úst a nosu (rouška)

 2. Povinnost dezinfekce rukou při vstupu do ordinace

 3. Záznam o screeningu již není nutné vyplňovat

 4. Rozestupy dva metry již nejsou nutné

Pokyny pro návštěvy na zdravotnických pracovištích Krajské zdravotní, a. s.:

 1. Povinnost používat ochranu úst a nosu stále platí

 2. Povinnost dezinfekce rukou při vstupu na oddělení stále platí

 3. Záznam o screeningu je stále nutné vyplňovat

 4. Omezený počet navštěvujících osob max. 2 u jednoho pacienta na pokoji

 5. Návštěvy přednostně uskutečňovat mimo lůžkový pokoj

MUDr. Tomáš Hrubý, náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s.


*Součástí této informace je v příloze Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 29. června 2020


26.6.2020

Krajská zdravotní mění organizaci odběrů na vir SARS-CoV-2 způsobující onemocnění COVID–19

Krajská zdravotní, a. s., z důvodu příznivé epidemiologické situace v Ústeckém kraji a s tím spojených nízkých počtů indikovaných odběrů na vir SARS-CoV-2 způsobující onemocnění COVID–19 přistupuje ke změně organizace odběrových míst ve svých nemocnicích s platností od 1. července 2020.

„Odběry na COVID-19 PCR budou prováděny pouze pro objednané pacienty, kteří jsou indikováni Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje a pro samoplátce v jednotlivých nemocnicích v předpokládaném rozsahu jedné hodiny týdně. Rizikoví pacienti nastupující k plánované hospitalizaci, propuštění do domácího léčení vyžadující test před překladem do domovů důchodců či jiných zařízení sociálních služeb, budou odebíráni na jednotlivých zdravotnických pracovištích našich nemocnic. Vzorky PCR SARS-CoV-2 budeme i nadále zpracovávat v laboratoři v ústecké Masarykově nemocnici,“ uvedl MUDr. Tomáš Hrubý, náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s.

Kontakty na odběrová místa ke stěru z nosohltanu na COVID–19:

 • Nemocnice Děčín, o. z., U Nemocnice 1, 405 99  Děčín, budova „H“, telefon: 603 392 217

 • Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem, budova „I“, telefon: 477 112 625

 • Nemocnice Teplice, o. z., Duchcovská 53, 415 29 Teplice, budova „J“, telefon: 730 849 970

 • Nemocnice Most, o. z., J. E. Purkyně 270, 434 64 Most, budova „F“, telefon: 704 873 960

 • Nemocnice Chomutov, o. z., Kochova 1185, 430 12 Chomutov, budova „A“, telefon: 477 755 361

  Zdroj: info@kzcr.eu

Ilustrační snímek. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

Ilustrační snímek. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek


12.6.2020

Krajská zdravotní od 15. června povoluje návštěvy na onkologických odděleních a odděleních následné péče

Krajská zdravotní, a. s., povoluje ve svých nemocnicích s platností od pondělí 15. června 2020 návštěvy na onkologických odděleních a oddělení následné péče.

Návštěvy budou od 15. června 2020 povoleny na:

Oddělení následné péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., se sídlem v Ryjicích

Oddělení následné péče Nemocnice Most, o. z., se sídlem v Zahražanech, včetně lůžkové rehabilitace

Oddělení následné péče Nemocnice Teplice, o. z.

Oddělení následné péče Nemocnice Chomutov, o. z.

Onkologické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. (areál V Podhájí)

Onkologické oddělení Nemocnice Chomutov, o. z.

Návštěvy na jednotlivých odděleních následné péče a onkologie jsou povoleny pouze za dodržení přísných protiepidemických opatření, proto je doporučeno nejdříve se na návštěvě telefonicky s oddělením domluvit.

Zákaz návštěv nadále platí pro JIP Infekčního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

V reakci na doporučení Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, v souvislosti s výskytem koronaviru v České republice způsobujícím onemocnění COVID-19, omezila Krajská zdravotní, a. s., v s platností od 4. března 2020 návštěvy na všech lůžkových stanicích ve svých nemocnicích v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově. Zákaz návštěv na většině lůžkových stanic KZ odvolala s platností od 1. června 2020 na základě rozhodnutí pandemického štábu, který jednal za účasti ředitelky protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje MUDr. Olgy Štorkánové.

Zákaz návštěv na jednotlivých odděleních nemocnic Krajské zdravotní, a. s., může být znovu obnoven v závislosti na lokální epidemiologické situaci.

Zdroj: info@kzcr.eu


Prosím, čekejte