Ombudsman KZ, a.s.

Klienti a pacienti nemocnic Krajské zdravotní se mohou obracet se svými podněty, žádostmi a stížnostmi na ombudsmana Krajské zdravotní, a.s.

Posláním ombudsmana je přispět jednak k lepší kvalitě zdravotnických služeb a poskytované zdravotní péče, ale také ke zlepšení vztahů mezi pacienty a zdravotníky.

Ustavením pozice ombudsmana došlo k úpravě způsobu a přístupu k vyřizování podnětů klientů a pacientů v pěti nemocnicích Krajské zdravotní, a. s.

Smyslem je přispět k vytvoření funkčního systému vyřizování těchto podnětů, se zvýšeným důrazem na zlepšení komunikace mezi zdravotníky a jejich pacienty, ale i ostatními, nezdravotnickými profesemi, zajišťujícími služby klientům nemocnic.

Ombudsman řeší případné stížnosti a podněty klientů, pacientů či jejich zástupců, zmocněnců, ale i zaměstnanců nemocnic.

Ve své činnosti je ombudsman nezávislý, avšak v bezprostředním kontaktu s kompetentními zástupci nemocnic i vedení společnosti. Ombudsman má pravomoc provádět vlastní šetření ve sporech mezi stěžovateli a pracovníky Krajské zdravotní, a. s. Nemá sice právní prostředky, jimiž by do činností, proti nímž konkrétní stížnosti či podání směřuje, mohl přímo zasahovat, ale jeho stanoviska jsou vedoucími pracovníky Krajské zdravotní, a. s. vnímána.

Ombudsman využívá své dlouholeté praxe v oblasti zdravotnického práva a má i možnost navrhovat vedení společnosti přezkoumání interních předpisů vztahujících se k činnosti společnosti včetně navrhování změn těchto předpisů.

Kromě toho ombudsman poskytuje v oblasti zdravotnického práva rady či konzultace, rozbory apod. a odpovídá na dotazy všech zájemců a tazatelů, samozřejmě včetně zaměstnanců či primariátů či vedení nemocnic Krajské zdravotní, a.s.

Ombudsmana KZ, a.s. je možné navštívit po předchozím telefonickém objednání při jeho úředních hodinách, které má pravidelně jednou týdně v každé nemocnici Krajské zdravotní, a.s.

Kancelář ombudsmana je na Oddělení zákaznického centra (budova A) v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem a v ostatních nemocnicích (Děčín, Teplice, Most a Chomutov) v prostorech sekretariátů ředitelů uvedených nemocnic.

Kontaktovat ombudsmana je možné písemně – dopisem (na adresu Krajské zdravotní, a.s.) nebo mailem (ombudsman@kzcr.eu), případně telefonicky na tlf. číslo   477 114 383 nebo 477 117 879, příp. na 731 535 689 nebo 733 783 907.

 

 


Úřední hodiny

Pondělí
9:00-11:00
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
13:30-15:30
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Úterý
8:00-10:00
Nemocnice Chomutov, o. z.
10:30-12:30
Nemocnice Most, o. z.
Čtvrtek
8:00-10:00
Nemocnice Děčín, o. z.
Pátek
8:00-10:00
Nemocnice Teplice, o. z.

Kontakt

Mgr. Milan Schoř - ombudsman KZ, a.s.
Květoslava Hoskovcová - kancelář ombudsmana KZ, a.s.

Kontaktovat ombudsmana je možné písemně – dopisem/mailem -ombudsman@kzcr.eu, telefonicky - 731 535 689,  733 783 907,  477 114 383, 477 117 879 nebo osobně dle jeho časového rozvrhu.

pondělí : 9:00 – 11:00, 13:30 – 15:30 (Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.)

úterý:
 8:00 – 10:00
(Nemocnice Chomutov, o.z.), 10:30 – 12:30 (Nemocnice Most, o. z.)

čtvrtek:
 8:00 – 10:00 (Nemocnice Děčín, o. z.)

pátek:
8:00 – 10:00 (Nemocnice Teplice, o. z.)