Archiv časopisu InfoListy 2007


20.5.2019

Aktuální číslo 5/2019

Obsah

Ředitel zdravotní péče Nemocnice Teplice MUDr. Tomáš Hrubý: Rekonstrukcemi se snažíme naplnit představy pacientů, strana 3

Krajská zdravotní představila nové prostory protialkoholní 
a protitoxikomanické záchytné stanice, strana 5

Centra vysoce specializované péče – Centrum vysoce specializované onkologické péče pro dospělé, strana 6

Krajskou zdravotní navštívil velvyslanec Kubánské republiky, strana 7

Krajská konference sester 2019: Společně a s jedním cílem, strana 7

Připomínáme nová pracoviště – Magnetická rezonance v Nemocnici Chomutov, strana 8

Devátý ročník ceremoniálu Dobrovolník roku města Děčín, strana 9

V Krajské zdravotní se školili operatéři
ze Slovenska, strana 9

Informace z jednání představenstva společnosti, strana 10

Robotičtí chirurgové Krajské zdravotní použili jako první v ČR nový typ stapleru, strana 11

Krajská zdravotní uspořádala desátý ročník celostátní konference Emergency, strana 12

Ústecký hematologický den opět přilákal významné hosty, strana 13

Radiologický den byl zaměřen na magnetickou rezonanci, strana 13

Lékaři kliniky úrazové chirurgie uspořádali republikově první AOTrauma Masters kurz chirurgie hlezna a nohy, strana 14

V Krajské zdravotní přednášel ředitel Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Antonín Malina, strana 14

Háčkované chobotničky zpříjemní nedonošeným dětem pobyt v ústecké nemocnici, strana 15

Staniční sestra neonatologické kliniky získala cenu Křesadlo, strana 15

Dětská klinika ústecké Masarykovy nemocnice má od Kapky naděje nové přístroje a vybavení, strana 16

Interní oddělení uspořádalo 438. lékařský večer, strana 16

Personální změny, strana 17

Aktuální nabídka nemocničních lékáren, strana 18

Odborné a vzdělávací akce, strana 20