Archiv časopisu InfoListy 2007


18.2.2020

Aktuální číslo 2/2020

Obsah

Zdravotníci akutních příjmů Krajské zdravotní v loňském roce vyšetřili desítky tisíc pacientů, strana 3

Děčínská nemocnice pohledem hlavní sestry Mgr. Tomáškové, strana 4

Republikové prvenství – Boariho plastika, strana 6

Systém psychosociální intervenční služby se rozšiřuje i pro potřeby zdravotnických pracovníků, strana 7

Kongres hodnotil historii i budoucnost mozkových bypassů, strana 7

Informace z jednání představenstva společnosti, strana 8

Gynekologická poradna primáře MUDr. Michala Zemana, Ph.D., strana 8

Představitelé vedení KZ si prohlédli stavebně dokončený nový pavilon v teplické nemocnici, strana 9

Krajská zdravotní uspěla v soudním sporu s Pavlou Vackovou, strana 9

Pobyt v nemocnici nemusí být jen nepříjemným zážitkem, strana 10

Zástupkyně přednosty gynekologicko-porodnické kliniky ústecké nemocnice se stala docentkou, strana 12

Studentky si pochvalují exkurzi v ústecké nemocnici, po dobrých zkušenostech se rozhodly požádat o stipendium, strana 12

Konziliární paliativní tým v ústecké nemocnici, strana 13

Bazální stimulace, strana 14

Finanční dar od The Boom zpříjemní prostředí onkologie, strana 15

Akce Zapalme svíčku vzpomněla na děti, které tu už nejsou, strana 15

Skupina přátel se složila na jídelní židličky pro děti, strana 15

Divadelníci potěšili malé pacienty, strana 15

Aktuální nabídka nemocničních lékáren, strana 16

Naši praktikanti šířili laskavost, strana 18

Pozvánky na odborné a vzdělávací akce, strana 19

Prosím, čekejte