Archiv časopisu InfoListy 2007


22.2.2019

Aktuální číslo 2/2019

Obsah

Emergency v Masarykově nemocnici v loňském roce vyhledalo téměř čtyřicet tisíc pacientů, strana 3

Oddělení centrálního příjmu loni ošetřilo 37 595 pacientů, strana 3

Připomínáme nová pracoviště: Urgentní příjem, strana 4

Robotičtí operatéři Krajské zdravotní provedli v loňském roce nejvíce výkonů za deset let, strana 5

Budujeme nová pracoviště: Přístavba pro umístění magnetické rezonance, strana 5

Centra vysoce specializované péče – Centrum vysoce specializované traumatologické péče, strana 6

UNI kompartmentní náhrada kolenního kloubu, strana 8

Nemocnice má nového koordinátora dobrovolnické služby, strana 9

Informace z jednání představenstva Krajské zdravotní, a. s., strana 10

Scény do seriálů se natáčely i v našich nemocnicích, strana 11

V Krajské zdravotní přednášel profesor Pavel Ševčík, strana 11

XIV. Ústecký den ošetřovatelství – Letem světem internou, strana 12

Finanční dar zútulní lůžkovou část ústecké onkologie, strana 12

Akrální koaktivační terapie, strana 13

Využití navigačních systémů v ORL, strana 14
Tichá linka pomáhá osobám se sluchovým postižením, strana 15

Odborná konference zdravotních laborantů, strana 15

Chronická trombembolická plicní hypertenze, strana 16

Střešovický transfuzní den, strana 17

Odborné a vzdělávací akce, strana 19

Hokejoví Piráti dražili dresy pro rehabilitační oddělení, strana 20