Archiv časopisu InfoListy 2007


19.11.2019

Aktuální číslo 11/2019

Obsah

Modernizace zdravotnické techniky v Krajské zdravotní, a. s., pokračuje i v roce 2019, strana 3

Mladá lékařka: Chci být co nejdříve přínosem pro oddělení, strana 4

Primář ústeckého infekčního oddělení MUDr. Pavel Dlouhý získal Cenu hejtmana Ústeckého kraje za rok 2018, strana 5

Představujeme specializovaná centra Krajské zdravotní, strana 6

Centra specializované péče: Artroskopické centrum, strana 7

Transport bijícího srdce do IKEM umožnili specialisté kliniky ústecké nemocnice Krajské zdravotní, strana 8

Dialyzační středisko v teplické nemocnici si pacienti chválí, strana 9

Získáním akreditace to celé teprve začíná, strana 9

Navštívily jsme 8. kongres Anestezie a intenzivní péče za mimořádných podmínek, strana 10

Chirurgové v děčínské nemocnici Krajské zdravotní se zaměřili na prevenci karcinomu prsu, strana 11

Echo na Emergency již pošesté, tentokrát na venkově, strana 11

Informace z jednání představenstva společnosti, strana 12

Informace z jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje, strana 12

Krajská zdravotní získala nové vozíčky pro transport dětí hospitalizovaných v mostecké nemocnici, strana 12

Konferencí Jerieho kardio den Krajská zdravotní vzdala hold průkopníku kardiologie na severu Čech, strana 13

Krajská zdravotní ocenila v přítomnosti rektora Univerzity Karlovy své pracovníky za výsledky v oblasti vědy a výzkumu, strana 14

Děčínský den komplexní interní péče se konal již posedmé, strana 16

Oční specialisté na jubilejním Ústeckém oftalmologickém dni také vzpomínali, strana 17

Světový den cévní mozkové příhody je příležitostí opět upozornit: u člověka s mrtvicí rozhodují minuty, strana 18

V prostorách Vzdělávacího institutu KZ jednali odboráři, strana 18

Zemřel MUDr. Petr Pollak, strana 18

Pacienti v Ryjicích mají nové návleky na ruce, strana 19

Charitativní běh byl opět úspěšný, strana 19

Nadace Křižovatka předala 35 nových monitorů dechu, strana 19

Zemřel MUDr. Jiří Šedý, strana 19

Aktuální nabídka nemocničních lékáren, strana 20

Pozvánky na odborné a vzdělávací akce, strana 22