Archiv časopisu InfoListy 2007


18.4.2018

Aktuální číslo 4/2018

Krajská zdravotní také v loňském roce dobře hospodařila, potvrzuje účetní závěrka za rok 2017, strana 3

Krajskou zdravotní navštívil ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch, strana 6

Kliniky v Krajské zdravotní – Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, strana 8

Ledviny a vyšetřovací metody u onemocnění ledvin, strana 10

Péče o pacienty v poradně pro chronické rány, strana 11

Neurologové, lékárníci a další zdravotníci se zúčastnili konference v přednáškových prostorách teplické nemocnice, strana 12

Krajská zdravotní se připojila ke Světovému týdnu glaukomu dny otevřených dveří a přednáškou, strana 13

Zástupci odborů jednali v prostorách vzdělávacího institutu KZ, a. s., strana 14

Sbor vedoucích lékařů ARO Krajské zdravotní, a. s., strana 15

Osobnosti české medicíny – prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., strana 16

Nové schody a výtah nahradí původní lávku před mosteckou nemocnicí, strana 17

Obnova přístrojové techniky a dovybavení oddělení šestinedělí a novorozenců, strana 17

Piráti Chomutov předali Krajské zdravotní výtěžek z dražby hokejových dresů, strana 17

Prevence srůstů po gynekologických operacích – snížení rizika komplikací a neplodnosti, strana 18

Správná hygiena rukou je důležitá nejen v období různých epidemií, strana 19

Představitelé Krajské zdravotní jednali s řediteli středních zdravotnických škol v Ústeckém kraji, strana 20

Nejlepší zdravotnická škola roku 2017 je v Ústí nad Labem, strana 21

Muzikoterapie, strana 22

Výstava Makro a Hory II v atriu ústecké Masarykovy nemocnice, strana 24