Archiv časopisu InfoListy 2007


21.11.2017

Aktuální číslo 11/2017

Obsah

Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček v naší nemocnici, strana 3

Kliniky v Krajské zdravotní – Neurochirurgická klinika, strana 4

Jednovstupový výkon „single site“ s asistencí robota, strana 7

Objednat se do mamodiagnostického centra lze také elektronicky, strana 8

Novým primářem interního oddělení je MUDr. Miroslav Šofr, strana 9

Předseda představenstva předal s hejtmanem Ústeckého kraje cenu za oblast zdravotnictví za rok 2016, strana 10

Od základky po univerzitu, strana 11

Velvyslankyně Čínské lidové republiky Její Excelence Ma Keqing
zhlédla dvě výstavy v atriu ústecké Masarykovy nemocnice, strana 12

Kardiologové na konferenci v Ústí nad Labem, strana 13

Přední otorinolaryngologičtí specialisté v Ústí nad Labem, strana 14

Na zámku se uskutečnil 5. Děčínský den komplexní interní péče, strana 15

Náš lékař na stupni vítězů v republikovém klání v triatlonu, strana 15

Výstavba pavilonu operačních sálů, strana 16

Chodba na novorozenecké stanici září novotou díky celorepublikovému projektu, strana 17

Zkušební provoz nového parkovacího systému, strana 18

Miminka do dlaně – Purpurové odpoledne, strana 18

Cvičím jógu s pacienty, strana 19

Výchovní poradci základních škol na střední škole i v nemocnici, strana 19

Internisté se pošesté sešli na konferenci v Ústí nad Labem, strana 20

Nové trendy ve zdravotnických vědách, strana 20

Krajská zdravotní hostila regionální konferenci odborářů, strana 21

Artroskopické sympozium, strana 21

Traumatologická konference s mezinárodní účastí
k 65. výročí samostatné traumatologie v Ústí nad Labem, strana 22

Hejtman Ústeckého kraje ocenil péči o pacienty s poraněním nohy, strana 23

Aktivní účast zástupců ústeckého traumacentra v Drážďanech, strana 23

Oční lékaři se sešli již poosmadvacáté, strana 24

O medicíně proti stárnutí přednášela primářka Monika Golková, strana 25

Prezentace automobilu pro Domov pro osoby se zdravotním postižením, strana 26

Odborné a vzdělávací akce, strana 27

Napsali nám... poděkování, strana 28