Operativa s robotickou asistencí v Krajské zdravotní si připsala další republikové prvenství – jednovstupový výkon „single site“


21. odborná nadregionální ORL konference „Miniinvazivní chirurgické přístupy v ORL - nové trendy“


13. Perinatologický den Ústeckého kraje


40 let otevření lůžkové části OIM MNUL, o.z.


Ústecký Radiologický den


Dobrovolnický program KZ, a.s.

Video bylo pořízeno z prostředků projektu Podpora přeshraniční spolupráce ve zdravotnictví

Krása pomáhá dětem


Ustavení čtyř kliniky UJEP v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem


Makulární centrum Očního oddělení MNUL, o. z.


Nové prostory Oddělení lékařské genetiky MNUL, o. z.


Slavnostní otevření lůžkové stanice Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie MNUL, o.z.


Krajská zdravotní obdržela finanční dar pro Dětskou kliniku


Kardiologická klinika zavedla do klinické praxe novou metodu léčby srdečních arytmií


Interaktivní workshop ústeckých neurochirurgů s ukázkovými operacemi mozku


XXIX. Neonatologické dny


XXIV. Ústecký oftalmologický den


Krajská zdravotní pořádala 20. odbornou nadregionální ORL konferenci


Krajská zdravotní obdržela dar od ústeckých fotbalistů pro gynekologicko-porodnické oddělení MNUL, o.z.


Krajská zdravotní slavila 60 let psychiatrie v Masarykově nemocnici


Prezentace nového ultrazvukového přístroje Mamografického centra Krajské zdravotní .


Urogynekologické centrum KZ, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.


Běh o život


Když se chceš opalovat, musíš se chránit - Nemocnice Chomutov, o.z.


Kardiologická operace v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem


Internistický den


Perinatologický den


Nově otevřená ambulance dětské neurologie MNUL, o.z.


XXXIX. MEZIKRAJSKÉ PNEUMOLOGICKÉ DNY


Nové vybavení kardiovaskulárního centra Kardiologické kliniky v MNUL


Evropský den melanomu v chomutovské nemocnici


Tour Nordig Walking v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem


Dětská klinika IPVZ Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem zahájí biologickou pro dětské pacienty


Nové porodnické lůžko na Gynekologicko - porodnickém oddělení v Nemocnici Chomutov, o.z.


Krása pomáhá dětem


Otevření jednodenní gynekologie v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem


Ústecký radiologický den