Prostory Vzdělávacího institutu KZ, a.s.

Informace o učebnách

Všechny učebny jsou standardně vybaveny PC a dataprojektory, v učebnách 3 + 4 jsou pak k dispozici i mikrofony a další projekční technika, je možnost do nich přenášet živé video např. z operačních sálů a je možné tyto učebny propojit

K dispozici je PC učebna, kde je k dispozici 10 PC pro výuku či workshopy

V roce 2016 vznikla ve studovně Lékařské knihovny učebna č.6, která je k dispozici i jako zasedací místnost VIKZ.


Anesteziologicko-resuscitační oddělení pořádá kurzy resuscitace

V roce 2019 pořádá anesteziologicko-resuscitační oddělení Nemocnice Chomutov, o. z. kurzy resuscitace.

Informace pro studenty na praxi v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.

Ubytování

Studenti lékařských fakult a lékaři, kteří vykonávají v MNUL praxi mohou využít ubytovací kapacity vysokoškolských kolejí UJEP. Koleje jsou dostupné MHD, případně v docházkové vzdálenosti 20 minut od areálu nemocnice. Cena: 145,- Kč/den

Stravování

Stravování pro studenty je zajištěno v rámci nemocniční jídelny MNUL za běžnou zaměstnaneckou cenu 31,- Kč za oběd.

KONTAKTY

na pracovníky Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a.s.

Ing. Krump Vojtěch, vedoucí
tel.: +420477112048, e-mail: vojtech.krump@kzcr.eu

Mgr. Šubrtová Ludmila, referent
tel.: +420477112050
e-mail: ludmila.subrtova@kzcr.eu

Nápravníková Eva, referent
tel.: +420477114120
e-mail: eva.napravnikova@kzcr.eu

Bc. Černá Andrea, referent
tel. +420477114127
e-mail: andrea.cerna@kzcr.eu

Schainerová Ivana, referent o.z. Most, o.z. Chomutov
tel.: +420478032403, +420731132688
e-mail: ivana.schainerova@kzcr.eu

Hyklová Ludmila, referent o.z. Děčín
tel.: +420412705215
e-mail: ludmila.hyklova@kzcr.eu

Boráňová Markéta, referent
tel.: +420477114123
e-mail: marketa.boranova@kzcr.eu 

Černá Radka, referent
tel.: +420477114119
e-mail: radka.cerna@kzcr.eu

Ing. Pitínová Jitka, referent o.z. Teplice
tel.: +420417519224
e-mail: jitka.pitinova@kzcr.eu