Informace o učebnách

Všechny učebny jsou standardně vybaveny PC a dataprojektory, v učebnách 3 + 4 jsou pak k dispozici i mikrofony a další projekční technika, je možnost do nich přenášet živé video např. z operačních sálů a je možné tyto učebny propojit

K dispozici je PC učebna, kde je k dispozici 10 PC pro výuku či workshopy

V roce 2016 vznikla ve studovně Lékařské knihovny učebna č.6, která je k dispozici i jako zasedací místnost VIKZ.


Anesteziologicko-resuscitační oddělení pořádá kurzy resuscitace

V roce 2019 pořádá anesteziologicko-resuscitační oddělení Nemocnice Chomutov, o. z. kurzy resuscitace.

Informace pro studenty na praxi v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.

Ubytování

Studenti lékařských fakult a lékaři, kteří vykonávají v MNUL praxi mohou využít ubytovací kapacity vysokoškolských kolejí UJEP. Koleje jsou dostupné MHD, případně v docházkové vzdálenosti 20 minut od areálu nemocnice.


KONTAKTY

na pracovníky Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a.s.

Ing. Mgr. Bc. Vlasta Kašparová, vedoucí
tel.: +420 477 117 960, e-mail: vlasta.kasparova@kzcr.eu

Mgr. Šubrtová Ludmila, referent
tel.: +420 477 112 050
e-mail: ludmila.subrtova@kzcr.eu

Nápravníková Eva, referent
tel.: +420 477 114 120
e-mail: eva.napravnikova@kzcr.eu

Ing. Černá Andrea, referent
tel. +420 477 114 127
e-mail: andrea.cerna@kzcr.eu

Schainerová Ivana, referent o.z. Most, o.z. Chomutov
tel.: +420 478 032 403, +420731132688
e-mail: ivana.schainerova@kzcr.eu

Hyklová Ludmila, referent o.z. Děčín
tel.: +420 412 705 215
e-mail: ludmila.hyklova@kzcr.eu

Boráňová Markéta, referent
tel.: +420 477 114 123
e-mail: marketa.boranova@kzcr.eu 

Katrin Machová, referent
tel.: +420 477 114 119
e-mail: katrin.machova@kzcr.eu

Ing. Pitínová Jitka, referent o.z. Teplice
tel.: +420 417 519 224
e-mail: jitka.pitinova@kzcr.eu

Prosím, čekejte