15.5.2017

Akreditovaná pracoviště Krajské zdravotní a.s.

V níže uvedeném souboru jsou uvedena všechna akreditovaná pracoviště v Krajské zdravotní a.s., včetně data jejich expirace.
Obory akreditací, které mají starší, než aktuální datum expirace, jsou v procesu reakreditace.

vytvořil: Šubrtová Ludmila

27.1.2017

Termíny atestačních zkoušek 2017


10.7.2018

Seznam udělených akreditací pro celou KZ, a.s.

Uskutečňování vzdělávání akreditovaným zařízením v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 67/2017 Sb.


V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 67/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, může akreditované zařízení i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona uskutečňovat vzdělávání (tj. po 1. 7. 2017)

a) ve vzdělávacím programu, k němuž mu byla podle § 17 zákona č. 95/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, udělena akreditace, nejdéle však po dobu 7 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,

b) v základním oboru ve vzdělávacím programu, k němuž mu byla podle § 17 zákona č. 95/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, udělena akreditace, i když lhůta pro udělení akreditace uplynula, nejdéle však po dobu 10 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud po celou dobu uskutečňování vzdělávání ve vzdělávacím programu budou splněny všechny podmínky, za nichž byla akreditace k tomuto programu udělena, a to pro účastníky specializačního vzdělávání, kteří budou do vzdělávacího programu zařazeni nejpozději přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Zákon č. 67/2017 Sb. 

Obor  Pracoviště   Typ    Platnost do
AIM, ARO    Masarykova nemocnice    II   6.1.2023
    Nemocnice Teplice   I   6.1.2023
    Nemocnice Děčín   I   6.1.2023
    Nemocnice Chomutov   I   6.1.2023
    Nemocnice Most   I   6.1.2023
Cévní chirurgie   Masarykova nemocnice    AL   30.11.2025
Dermatovenerologie   Masarykova nemocnice    II   25.5.2023
    Nemocnice Teplice   I   23.2.2023
    Nemocnice Chomutov   III ambulance   24.5.2024
Dětská chirurgie    Masarykova nemocnice    II   10.5.2025
Dětská endokrin. a diabetologie    Masarykova nemocnice   I CK   2.12.2020
Dětská kardiologie    Nemocnice Teplice   I CK   23.2.2023
Dětská kardiologie   Masarykova nemocnice   I CK   12.11.2020
Dětská ORL    Masarykova nemocnice    I CK   16.2.2023
Dětské lékařství   Masarykova nemocnice    II   8.12.2022
    Nemocnice Teplice   I   8.12.2022
    Nemocnice Chomutov   I   8.12.2022
    Nemocnice Most   II   8.12.2022
    Nemocnice Děčín   I   15.6.2024
Diabetologie a endokrinologie    Masarykova nemocnice    D II   19.10.2020
    Nemocnice Teplice   DE I   31.8.2020
    Nemocnice Most   D I   11.8.2025
Foniatrie   Masarykova nemocnice   I CK   12.1.2021
Gastroenterologie   Masarykova nemocnice    II   16.2.2024
    Nemocnice Most   I   13.4.2019
    Nemocnice Teplice   I   16.2.2024
Geriatrie    Masarykova nemocnice    I   2.5.2024
Gynekologie a porodnictví    Masarykova nemocnice    II   6.5.2023
    Nemocnice Teplice   I   6.5.2023
    Nemocnice Chomutov   I   10.12.2024
    Nemocnice Most   I   6.5.2023
    Nemocnice Děčín   I   27.1.2024
Hematologie a TL   Masarykova nemocnice    I hem II TL   12.11.2022
    Nemocnice Chomutov   I hem a TL   20.1.2018
    Nemocnice Děčín   I TL   15.1.2025
Hrudní chirurgie    Masarykova nemocnice    I CK   17.2.2021
Chirurgie   Masarykova nemocnice    II   5.1.2023
    Nemocnice Teplice   II   28.12.2025
    Nemocnice Děčín   II   5.1.2023
    Nemocnice Chomutov   II   14.10.2024
    Nemocnice Most   II   26.4.2019
Infekční lékařství   Masarykova nemocnice    II   17.2.2024
Intervenční radiologie   Masarykova nemocnice    CK   30.6.2024
Kardiologie    Masarykova nemocnice    BT   22.12.2024
Klinická biochemie    Masarykova nemocnice    I   22.12.2024
Klinická onkologie   Masarykova nemocnice    I   30.6.2024
    Nemocnice Chomutov   I   30.6.2024
Klinická výživa a metabolická IP   Masarykova nemocnice    CK   30.6.2024
Lékařská genetika    Masarykova nemocnice    II   31.3.2023
Lékařská mikrobiologie   Masarykova nemocnice    A,B,V   9.4.2023
Maxilofaciální chirurgie   Masarykova nemocnice    BT   30.6.2024
Nefrologie   Masarykova nemocnice    I   1.7.2025
    Nemocnice Děčín   I   1.7.2025
Neonatologie   Masarykova nemocnice    CK   4.1.2022
    Nemocnice Most   CK   4.1.2022
Neurochirurgie   Masarykova nemocnice    BT   16.2.2027
Neurologie   Nemocnice Teplice   II   23.3.2023
    Nemocnice Děčín   I   18.9.2023
    Nemocnice Chomutov   II   6.11.2022
    Nemocnice Most   I   23.3.2023
    Masarykova nemocnice    II   23.3.2023
Nukleární medicína   Masarykova nemocnice    I   27.11.2023
    Nemocnice Chomutov   I   17.5.2021
Oftalmologie   Masarykova nemocnice    III   12.5.2025
    Nemocnice Most    II   12.5.2025
    Nemocnice Teplice   II   12.5.2025
    Nemocnice Děčín   II   12.5.2025
Onkogynekologie    Masarykova nemocnice    I  CK   12.1.2020
Onkochirurgie    Masarykova nemocnice    II CK   7.4.2021
    Nemocnice Děčín   I  CK   3.11.2021
Onkourologie   Masarykova nemocnice   CK   22.2.2022
Orální  a maxilochirurgie    Masarykova nemocnice    BT   30.6.2024
Otorinolaryngologie    Masarykova nemocnice    II   15.4.2024
    Nemocnice Most    I   10.12.2020
    Nemocnice Děčín   I   28.2.2025
Ortopedie   Masarykova nemocnice    II   29.12.2025
    Nemocnice Most    II   10.12.2026
    Nemocnice Chomutov   I   20.12.2020
    Nemocnice Teplice   I   11.12.2022
Ortopedická protetika    Masarykova nemocnice    CK   18.8.2021
Patologie    Masarykova nemocnice    I   24.9.2022
    Nemocnice Most    I   17.12.2020
    Nemocnice Děčín   I   4.2.2023
Pneumologie a ftizeologie   Masarykova nemocnice    III   22.4.2021
    Nemocnice Most    II   22.4.2021
Psychiatrie   Masarykova nemocnice    BT   20.1.2023
    Nemocnice Most    BT   20.1.2023
Revmatologie   Masarykova nemocnice   Ambulance   12.2.2023
Radiační onkologie   Masarykova nemocnice    BT   14.6.2024
    Nemocnice Chomutov   BT   2.5.2025
RHC    Masarykova nemocnice   II   1.8.2022
    Nemocnice Chomutov   I   4.1.2025
    Nemocnice Teplice   I   12.7.2019
Radiologie a zobraz. Metody   Masarykova nemocnice    BT   3.6.2023
    Nemocnice Most    BT   31.10.2020
    Nemocnice Chomutov   BT   31.10.2020
    Nemocnice Děčín   BT   13.7.2025
    Nemocnice Teplice   BT   19.8.2024
Sexuologie   Masarykova nemocnice    I CK   6.3.2019
Soudní lékařství   Masarykova nemocnice    II   27.10.2022
Spondylochirurgie    Masarykova nemocnice   CK   23.2.2022
Traumatologie   Masarykova nemocnice    II   17.12.2024
    Nemocnice Teplice   I   17.12.2024
    Nemocnice Děčín   I   1.3.2026
    Nemocnice Most   I   24.5.2025
Urgentní medicína   Masarykova nemocnice    BT CK   30.6.2024
Urgentní medicína   Masarykova nemocnice    ZO   23.2.2025
Urologie     Masarykova nemocnice    II   16.3.2025
    Nemocnice Teplice   I   27.1.2022
    Nemocnice Most   I   17.7.2021
Urogynekologie   Nemocnice Chomutov   I  CK   15.12.2018
Vaskulární intervenční radiologie   Masarykova nemocnice   CK   21.6.2021
Vnitřní lékařství   Masarykova nemocnice    II   17.12.2023
    Nemocnice Teplice   II   21.12.2023
    Nemocnice Děčín   I   17.12.2023
    Nemocnice Chomutov   II   17.2.2025
    Nemocnice Most   I   17.12.2023
Všeobecné praktické lékařství   Masarykova nemocnice    BT   20.5.2019
Nemocniční lékárenství   Masarykova nemocnice    BT   7.11.2020
    Nemocnice Děčín    BT   25.2.2021
Veřejné lékárenství   Masarykova nemocnice    BT   24.3.2021
             
Lékařská první pomoc,   Masarykova nemocnice       14.3.2020
Radiační ochrana   Masarykova nemocnice       14.3.2020
Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace   Masarykova nemocnice       17.8.2021
Prevence škodlivého užívání NL a léčba závislostí    Masarykova nemocnice       17.8.2021

 

 

CK – certifikovaný kurz (nástavba)

BT – bez určení typu

AL – ambulantní i lůžková péčevytvořil: Mgr. Lída Šubrtová

Akreditovaná pracoviště

KONTAKTY

na pracovníky Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a.s.

Ing. Krump Vojtěch, vedoucí
tel.: +420477112048, e-mail: vojtech.krump@kzcr.eu

Mgr. Šubrtová Ludmila, referent
tel.: +420477112050
e-mail: ludmila.subrtova@kzcr.eu

Nápravníková Eva, referent
tel.: +420477114120
e-mail: eva.napravnikova@kzcr.eu

Bc. Černá Andrea, referent
tel. +420477114127
e-mail: andrea.cerna@kzcr.eu

Schainerová Ivana, referent o.z. Most, o.z. Chomutov
tel.: +420478032403, +420731132688
e-mail: ivana.schainerova@kzcr.eu

Hyklová Ludmila, referent o.z. Děčín
tel.: +420412705215
e-mail: ludmila.hyklova@kzcr.eu

Boráňová Markéta, referent
tel.: +420477114123
e-mail: marketa.boranova@kzcr.eu 

Černá Radka, referent
tel.: +420477114119
e-mail: radka.cerna@kzcr.eu

Ing. Pitínová Jitka, referent o.z. Teplice
tel.: +420417519224
e-mail: jitka.pitinova@kzcr.eu