Dětské a dorostové oddělení

Umístění: Budova: C, Patro: 1.

Dětské a dorostové oddělení poskytuje široké spektrum zdravotní péče o novorozence, děti a dorost nejen z okresu Most ale i z přilehlých regionů.

Struktura:
- lůžková část oddělení dětského a dorostového
- novorozenecké oddělení
- JIRP novorozeneckého oddělení a JIRP pro kojence a větší děti

Specializované ambulance:
- alergologicko-imunologická ambulance
- kardiologická ambulance
- nefrologická ambulance
- neurologická ambulance
- pediatrická odborná ambulance

Od 1. 10. 2018 se alergologická, kardiologická, nefrologická, neurologická, konsiliární a riziková poradna přestěhovali do nových prostor budovy C, 1NP. V těchto prostorách probíhá i očkování Synagis.


Omezení návštěv na neonatologické části dětského oddělení

Omezení návštěv na neonatologické části dětského oddělení:

·         K dítěti bude vpuštěna pouze matka dítěte.

·         Všechny maminky by měly být zdravé. Odložte návštěvu, pokud se cítíte nemocné, především pokud máte některý z příznaků: Kašel, rýma, zvýšená teplota, bolest v krku, bolesti svalů.

·         Po návratu ze zahraničí odložte návštěvu o 14 dnů.

·         Návštěvní hodiny od 13h do 15h, na jednotku intenzivní péče po předchozí domluvě s ošetřujícím lékařem.

·         Myjte si pravidelně ruce. Vždy při příchodu na oddělení nemocnice a při odchodu z návštěvy si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem.

 

V této těžké situaci děkujeme všem za respektování těchto pravidel – jde zejména o ochranu zdraví Vašeho  miminka!

MUDr. Marie Váchová

Primář Dětské a dorostové oddělení Most


Upozornění

Od 1. 1. 2019 se ordinace dětské pohotovosti v Mostě nachází v nových prostorách. Jedná se o 1. nadzemní podlaží budovy A (poliklinika). Je to o patro níže než se nacházela dosud. Pracoviště se jmenuje LPS pro děti a dorost.

Primář

MUDr. Marie Váchová

Tel.:
+420 475 173 486
Email:

Zástupce primáře

MUDr. Kateřina Fabichová

Tel.:
+420 478 032 157
Email:

Vrchní sestra

Eva Mašková

Tel.:
+420 478 032 124
Email:

Staniční sestra

Naďa Chmelíková

Tel.:
+420 478 032 110
Email:

Staniční sestra

Martina Pospíšilová

Tel.:
+420 478 032 125
Email:

Staniční sestra

Věra Palková

Tel.:
+420 478 032 182
Email:

Staniční sestra

Miroslava Šitnerová

Tel.:
+420 478 032 128
Email:

Staniční sestra

Petra Bláhová

Tel.:
+420 478 032 192
Email:

Staniční sestra

Eva Brabcová

Tel.:
+420 478 032 120
Email:

Úseková sestra

Veronika Adamcová

Tel.:
+420 478 032 123
Email:

Sekretariát

Dana Manlíková

Tel.:
+420 478 032 164
Email:

Popis a výkony oddělení

Svým rozsahem a zaměřením dětské a dorostové oddělení zajišťuje jak péči o neodkladné stavy včetně komplexní resuscitační péče, tak i standardní diagnostickou a léčebnou péči o děti a dorost ve většině pediatrických podoborů, mj. i v dětské neurologii.
Perinatologické centrum, které zabezpečuje specializovanou péči o novorozence všech váhových kategorii, je jedním z 12 pracovišť v České republice. Nedílnou součástí je transportní služba a banka mateřského mléka (viz Ke stažení). Ambulantní část oddělení pokrývá podstatnou část pediatrických subspecializací.

Přístrojové vybavení

Dětské oddělení disponuje plnou škálou přístrojového vybavení zajišťující nejspecializovanějsí péči perinatologického centra a všech JIRP ( ventilátory, inkubátory, výhřevná lůžka). Z diagnostických přístrojů to je hlavně UZ přístroj, pojízdný RTG přísrtoj, EKG, analyzátor krevních plynů a pod.)

Perforace ušních lalůčků

Každou středu od 14-15 hodin provádíme perforaci ušních lalůčků (náušnice) v prostorách dětských odborných ambulancí v 1.NP, budově C. Jedná se o placenou službu dle Ceníku Nemocnice Most, o. z.

Lůžka

Počet lůžek: 97


Prosím, čekejte