Radiodiagnostické oddělení

Umístění: Budova: poliklinika, Podlaží: 3.

Radiodiagnostické oddělení poskytuje diagnostická vyšetření a terapeutické výkony za pomoci moderních zobrazovacích metod pomocí ionizačního záření a ultrazvuku pro lůžkovou složku nemocnice i ambulantní pacienty.

Pro akutní případy zajištěna pohotovost 24hodin denně.

Popis a výkony oddělení:

Rentgenová skiagrafická pracoviště – vyšetření ambulantních a hospitalizovaných pacientů

CT pracoviště – vyšetření diagnostická a diapeutické výkony (léčebné obstřiky páteře, bioptické punkce, drenáže)

Angiografické pracoviště – diagnostické a intervenční výkony nevaskulární a periferní vaskulární

Ultrazvuková pracoviště – škála vyšetření od základní břišní diagnostiky po specializovaná vyšetření cév a měkkých tkání

Skiaskopicko-skiagrafické pracoviště – vyšetření trávicího traktu

Pro vyšetření s intravenózní aplikací kontrastní látky je třeba mít vyplněný  Informovaný souhlas pacienta s podáním kontrastní látky během zdravotního výkonu a dále z důvodu předcházení kontrastní nefropatie vyžadujeme na průvodním listě uvést hodnoty sérového kreatininu a urey pacienta. V případě, že z klinického stavu pacienta není podezření na poruchu renálních funkcí, je nutné toto uvést na žádanku a pak není potřeba hodnoty kreatininu a urey zjišťovat.

Primář

MUDr. Ivan Čech

Tel.:
+420 478 032 383
Email:

Zástupce primáře

MUDr. Jaromír Klimecký

Tel.:
+420 478 032 606

Vedoucí radiologická asistentka

Ing. Eva Svitáková

Tel.:
+420 478 032 485
Email:

Příjmová kancelář - objednání na vyšetření

Je nutné objednání předem a doporučení.

Umístění: Budova: polikliniky, Podlaží: 3.

Pro vyšetření je nezbytný průvodní list, objednání dle typu vyšetření.

Tel: +420 478 032 390

Tel: +420 478 032 391

FAX: +420 478 032 378

Objednávání CT: +420 478 032 370
Objednávání UZ: +420 478 032 390 a +420 478 032 378

Ordinační hodiny

Pondělí
7:00-15:00
vydávání nálezů do 16,30
Úterý
7:00-15:00
vydávání nálezů do 16,30
Středa
7:00-15:00
vydávání nálezů do 16,30
Čtvrtek
7:00-15:00
vydávání nálezů do 16,30
Pátek
7:00-15:00
vydávání nálezů do 16,30

Lékaři radiodiagnostického oddělení

primář: MUDr. Ivan Čech

zástupce primáře: MUDr. Jaromír Klimecký

lékaři: MUDr. Libor Kindl, MUDr. Alnahari AbdulSalam, MUDr. Pavel Struna,  MUDr. Zdeněk Vejvalka, MUDr. Yuriy Ovcharenko, MUDr. Igor Bakay, MUDr. Viktor Ponedilnyk, MUDr. Šárka Fišerová, MUDr. Markéta Sedláčková 

Fotogalerie oddělení