Akce Září 2018

 

 5.9.       ZÁJMOVÁ ČINNOST ANGLICKÝ JAZYK

11.9.      CANISTERAPIE S PRALINKOU

13.9.      SCHŮZKA S RODIČI (15 hod.)

14.9.      SVÁŤOVO DIVADLO

14.9.      ZÁJMOVÁ ČINNOST PŘEDMATEMATICKÁ

19.9.      ZÁJMOVÁ ČINNOST VÝTVARNÁ

25.9.      ZÁJMOVÁ ČINNOST DRAMATICKÁ

 

Narozeninové dny:                    Svátky:

Viky                                                Adélka

Davídek                                         Andrejka

Kristiánek                                     

Honzík