Akce Řijen 2019

 

2.10. ZÁJMOVÁ ČINNOST PŘEDMATEMATICKÁ

4.10. FOCENÍ (8:00)

8.10. CANISTERAPIE S PRALINKOU

9.10. ZÁJMOVÁ ČINNOST DRAMATICKÁ

23.10. ZÁJMOVÁ ČINNOST VÝTVARNÁ

24.10. VÝLET DO PLANETÁRIA V TEPLICÍCH (návrat cca   11:30)

31.10. ZÁJMOVÁ ČINNOST HUDEBNĚ-POHYBOVÁ

 

 

Narozeninové dny:                                                Svátky:

                                                                           2.10. Olík

                                                                           7.10. Justýnka

                                                                           18.10. Lukášek

                                                                           19.10. Michalka