Nechirurgické /medikamentózní/ umělé ukončení těhotenství

Jedná se o neinvazivní metodu ukončení těhotenství. Podstatou metody je podání chemických látek ve formě perorálních tablet, které vyvolají odloučení a vypuzení plodového vejce.

Podmínkou je :

  • Stáří těhotenství do 49 dnů (7+0 týdnů těhotenství), v období, kdy jsou přítomny známky vitality plodu

  • Absence závažného onemocnění jater či ledvin, alergie na  Mifegyne či Misoprostol

  • Vyplněná žádost o umělé přerušení těhotenství od Vašeho registrujícího gynekologa

  • Výsledek vyšetření krevní skupiny a Rh faktoru

  • Vyšetření krve na Syphilis

Cena                                                                                             3 300 Kč                   

U RH negativních pacientek  +  aplikace anti D globulinu  1 300 Kč          

Objednání :        pracovní dny  8:00 – 12:00               tel.477 113 615

Nechirurgické (medikamentózní) umělé ukončení těhotenství touto metodou má 3 fáze:

1. Fáze-1.dávka

Dostavíte se s vyplněnou žádostí o umělé přerušení těhotenství od Vašeho lékaře-gynekologa spolu s výsledky vyšetření krevní skupiny a Rh faktoru a vyšetření na syphilis na gynekologickou ambulanci do pavilonu G, 3.podlaží.  Lékař provede ultrazvukové vyšetření,  ověří stáří gravidity a indikuje podání 1.dávky (3tbl.Mifegynu), u Rh negativních žen i aplikaci anti D globulinu.

Sestra  Vám předá v písemné podobě informace o nechirurg.(medik.) umělém ukončení těhotenství, vystaví Vám  platbu a Bezpečnostní kartu, kde bude uvedeno datum podání 2.dávky.

Platbu možno provést na platebním místě:

V budově G, přízemí                                PO-PÁ  od 7.00 – 15.00     platební karta  ANO

v budově Dětské kliniky, 2.podlaží        PO-PÁ  od 7.00 -  21.30     platební karta  ANO

                                                                    SO-NE  od 9.00 -  21.00     platební karta  ANO

V budově Atria, na Emergency              PO-NE  nepřetržitě              platební karta   ANO

Doklad o zaplacení odevzdáte zpět v této ambulanci. Po užití tabletky se přemístíte  na oddělení Gynekologie I.(pavilon G, 5.podlaží). Alespoň 1 hodinu po užití přípravku musíte zůstat ve zdravotnickém zařízení z důvodu možných nežádoucích účinků – zvracení, alergické reakce. Nutnost delšího pobytu posoudí lékař.

2. Fáze-2.dávka

48 hodin po,podání 1.dávky Vám bude ve stejném zdravotnickém zařízení perorálně podán Mispregnol – 1 tableta. Po užití 2.dávky se rovněž přemístíte  na oddělení Gynekologie I.(pavilon G,5.podlaží), kde je potřeba 1hodinu po podání být pod kontrolou pro případ výskytu nežádoucích účinků.

Po užití tohoto přípravku musíte být alespoň 3 hodiny v klidu. Embryo může být vypuzeno do několika hodin po užití přípravku  nebo během několika následujících dnů. Dostaví se vaginální krvácení, které může trvat až 12 dnů; může být různé intenzity a s postupem času bude slábnout.

3. Fáze-kontrolní ultrazvukové vyšetření

za 28 dní přijdete na kontrolní ultrazvukové vyšetření na ambulanci naší kliniky (pavilon G, 3.podlaží), kde lékař zhodnotí výsledek tohoto výkonu.

V případě kompletního odloučení a vypuzení plodového vejce budete předána zpět do péče

Vašemu registrujícímu gynekologovi.

V případě nekompletního odloučení a vypuzení plodového vejce  Vám budou navrženy další možnosti léčby, které již nejsou zpoplatněny.

UPOZORNĚNÍ:

Vzhledem k tomu, že je nutné setrvání minimálně 1hodiny po podání  přípravku na oddělení, v případě komplikací,dokonce i hospitalizace, doporučujeme si zajistit hlídání dětí. Není vhodné se na výkon dostavit v doprovodu dětí.

V SO, NE, SVÁTCÍCH  je nutné navíc uhradit regulační poplatek v částce  90Kč.