Urogynekologická poradna

Je nutné telefonické objednání předem. Doporučení nutné není.

Umístění: Ultrazvukové pracoviště UZ2, Budova: D1, Podlaží: 2.

Ambulance poskytuje komplexní diagnostiku a léčbu klientek, které trpí močovou inkontinencí nebo problémy se sestupem pánevních orgánů ve formě poklesu dělohy, cystokély, rekto/enterokély.

Stresovou inkontinenci řešíme pomocí transobturátorových pásek TOT, TVT-O  a v indikovaných případech i retropubickými páskami TVT, či Bulkamidem. Tyto operace se provádějí v lokální nebo celkové anestezii v režimu jednodenní gynekologie.
Pokles pánevních orgánů dle indikace řešíme přední (zadní) plastikou s nebo bez vaginální hystererektomie (event. LAVH), poševními implantáty (zadní/přední MESH), operací dle Amreich-Richtra, eventuelně laparoskopickou promontofixací.

Telefonické objednání na čísle: +420 477 113 686 (Po - PÁ od 8-11hod.).


Lékař

MUDr. Fadi Farhat

Sestra

Petra Němcová, Vlasta Procházková

Telefonické objednávání - v pracovní dny od 8-11 hod.

Tel.:
+420 477 113 686

Ordinační hodiny

Pátek
08:30-14:30