Doprovod u porodu

Podmínkou přítomnosti doprovázející osoby u porodu je:

  • podepsání Písemného souhlasu s přítomností osoby blízké u porodu
  • seznámení se s Domácím řádem Gynekologicko-porodnické kliniky

  • převléknout se do jednorázového ochranného oděvu (halena, kalhoty) a návleků na obuv (poskytujeme bezplatně)     

Přítomnost této osoby není zpoplatněna, doprovod nic nehradí. Při svém vstupu na porodní sál se převlékne do jednorázového oblečení (halena, kalhoty), které obdrží doprovázející osoba od zdravotnického pracovníka při svém přijetí. Z důvodu  zajištění soukromí a klidu ostatních rodiček, se řídí  doprovázející osoba pokyny zdravotnického pracovníka a pohybuje se pouze v předem vyhrazených prostorách porodního sálu.  Na základě prostorového uspořádání porodního sálu, nedostatku místa na porodních boxech, se umožňuje přítomnost pouze jedné doprovázející osoby. Tato osoba může být během porodu prostřídaná jinou osobou, a to pouze 1x/za porod. V případě ukončení porodu porodem operačním (císařský řez, klešťový porod, porod porodním zvonem) nebo nastanou-li komplikace, může být přítomnost doprovodu na nezbytně nutnou dobu přerušena.

 

Císařský řez

Přítomnost osoby blízké na operačním sále je po domluvě s anesteziologem a operatérem možná.

Pokud lékař, anesteziolog či operatér,  odmítne přítomnost doprovázející osoby na operačním sále, pak máte povinnost jejich rozhodnutí respektovat. Doprovázející osoba  může rodičku doprovodit do tzv. předsálí,  po ukončení operace  pak na pooperační pokoj oddělení šestinedělí.  Může být přítomna u ošetření miminka a jeho uložení na novorozeneckém oddělení. Může doprovázet sestřičku s miminkem z operačního sálu na novorozenecké oddělení.