Odběr pupečníkové krve

Gynekologicko-porodnická klinika je odběrovým pracovištěm pro

  1. Cord Blood Center CZ :

 odběr autologní pupečníkové/pupečníkové a placentární krve/tkáň pupečníku

Podrobné informace o odběru pupečníkové krve získáte u našich smluvních partnerů - poskytovatelů této služby: 

                 www.cordbloodcenter.cz                     tel.: +420 800 900 138

 

  1. NCTB:

 odběr autologní pupečníkové krve

 oděr autologní tkáně pupečníku

 odběr placenty pro alogenní použití

               www.natic.cz                                        tel.: +420 511 180 702

 

Do porodnice je již nutné přijít s podepsanou smlouvou s jedním ze smluvních partnerů (viz výše) a Informovaným souhlasem k odběru.

Pokud tento dokument nebudete u sebe mít, NESMÍ porodnický personál odběr provést !