Anesteziologická ambulance

Anesteziologické ambulance zajišťují předanestetické vyšetření před podáním celkové či regionální anestezie. Během návštěvy se pacient rovněž dozví o plánovaném způsobu anestézie, jsou mu zodpovězeny dotazy a podepisuje informovaný souhlas s anestézií. Návštěva ambulance je před jakoukoliv anesteziologickou péči nezbytná.

Není nutné objednání ani doporučení.

Anesteziologická ambulance 1

Umístění: Budova: A, Podlaží: 1

Telefon: +420 477 114 081

Anesteziologická ambulance 1 je určena pro všechny pacienty s výjimkou pacientů Neurochirugie, Ortopedie, ORL, Očního oddělení a dětských pacientů.

Ordinační hodiny:

7:30 - 15:00 (polední přestávka 11:00 - 11:30)

7:30 - 9:00 vyhrazeno pacientům jednodenní hospitalizace (operace ten samý den).

Anesteziologická ambulance 2

Umístění: Budova: B, Podlaží: 1

Telefon: +420 477 114 082

Anesteziologická ambulance 2 je určena pro pacienty Neurochirugie, Ortopedie, ORL, Očního oddělení, Stomatochirurgie. Mimo ordinační dobu Anesteziologické ambulance 3 slouží též pro předanestetické vyšetření dětských pacientů.

Ordinační hodiny:

10:00 - 15:00 (polední přestávka 12:00 - 12:30)

Anesteziologická ambulance 3

Umístění: Budova: D2, Podlaží: 1

Telefon: +420 477 114 083

Anesteziologická ambulance 3 je určena pro dětské pacienty.

Ordinační hodiny:

7:30 - 10:00