Ke stažení

23. května 2013 - čtvrtek

Blok 1

 1. Aplikovaný výzkum na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Jiřina Jílková, prorektorka pro vědu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
 2. HORIZONT 2020, Judita Kinkorová, Technologické centrum Akademie věd ČR
 3. Biomedicínské centrum Ústeckého kraje - příklad regionální spolupráce v biomedicínském výzkumu, Martin Zeman, Krajská zdravotní, a.s.
 4. Aktuální informace z Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví ČR, Aleš Kapucián, vedoucí oddělení vědy a výzkumu Ministerstva zdravotnictví ČR

  Blok 2  „open your mind“ - European Month of the Brain - May 2013

  1. Přínos zahájení akutní neurorehabilitace již na neurochirurgickém oddělení, Luděk Navrátil1, Ivana Herejková1, Marcela Lippertová-Grünerová2, (1) Neurochirurgické oddělení Fakultní nemocnice a LF UK v Plzni, (2) ARD Bonn a Universität zu Köln, SRN
  2. Terapie poruch stability s využitím vizuální zpětné vazby, Adam Bohunčák1, Markéta Janatová1,2, Marie Tichá1,2, Olga Švestková1,2, Jaroslav Jeřábek1,3, Karel Hána1, Yvona Angerová2, Petra Sládková2, Pavlína Svozílková2, (1) Centrum podpory aplikačních výzkumů a spin-off firem, společné pracoviště 1.LF UK a FBMI ČVUT, (2) Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze, (3) Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol v Praze
  3. Klinická aplikace akcelerometru v neurorehabilitaci , Petra Sládková, Pavlína Oborná, Klinika rehabilitačního lékařství VFN a 1. LF UK Praha
  4. Využití 3D senzorů v ergoterapii, Jan Hrdlička1, Jiří Wild1, Pavlína Svozílková2, (1) FEL ČVUT Praha, (2) Klinika rehabilitačního lékařství VFN a 1. LF UK v Praze
  5. Úloha psychologie v neurorehabilitaci, Tomáš Vilimovský, Rehabilitační ústav Kladruby

  Blok 3

  1. Laboratorní disekce drah laterálního aspektu mozkové hemisféry Klinglerovou metodou , Robert Bartoš1, Aleš Hejčl1, Amír Zolal1, Alberto Malucelli1, Martin Sameš1, Pavel Petrovický2, (1) Neurochirurgická klinika FZS UJEP a Masarykovy nemocnice v Ústí n.L. a Neuroanatomická laboratoř UJEP, (2) Anatomický ústav 1.LF UK v Praze
  2. Vyšetřování hemodynamiky v mozkových aneuryzmatech, Aleš Hejčl1, Amír Zolal2, Tomáš Radovnický1, Martina Nováková3, Jaroslav Hron4, Helena Švihlová4, Martin Mádlík4 , Josef Málek4, Martin Sameš1, (1) Neurochirurgická klinika FZS UJEP a Masarykovy nemocnice v Ústí n.L., (2) Neurochirurgická univerzitní klinika TU, Drážďany, Německo, (3) Krajská zdravotní - Odbor biomedicínského inženýrství, (4) Matematický ústav Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze
  3. Počítačový model deformace osteosyntetického materiálu u Hackethalovy osteosyntézy humeru, Petr Obruba1, Lukáš Stejskal2, (1) Traumatologické centrum KZ - Masarykovy nemocnice v Ústí n.L., (2) IBM Seattle
  4. Možnosti stanovení toku likvoru v mokovodu pomocí obrazových dat z magnetické rezonance, pilotní projekt, Martina Nováková, Tomáš Radovnický, Martin Peterka, Martin Sameš, Milouš Derner, Krajská zdravotní, a.s.
  5. Pilotní adaptace britské metodiky "MUST" do českých nemocnic akutní péče, Michal Tichý, Martin Zeman, Krajská zdravotní, a.s.

  Blok 4

  1. Vliv patologických svalových řetězců na fyziologii novorozence a kojence, Miroslav Tichý, Fakulta zdravotnických studií UJEP
  2. Ukázky prezentace statistických výsledků biomedicínského výzkumu pomocí grafů, Karel Hrach, Fakulta zdravotnických studií UJEP
  3. Vliv svalových dysbalancí na postavení pánve u karatistů, Eva Buchtelová, Fakulta zdravotnických studií UJEP
  4. Vliv operace prsu na pohybový systém, Kateřina Vaníková, Fakulta zdravotnických studií UJEP
  5. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence na poli výzkumu v oboru Ošetřovatelství, Jana Chrásková, Ivana Lamková, Fakulta zdravotnických studií UJEP

  Blok 5

  1. Hodnocení pohybové aktivity v kontextu výzkumných projektů, Irena Zounková, Veronika Hlaváčová, Stanislav Machač, Kryštof Slabý, Michal Procházka, Jiří Radvanský, Jan Vejvalka, FN Motol a 2. LF UK v Praze
  2. Ukázky živých operací jako nedílná součást medicínských kongresů, Jiří Navrátil1, Sven Ubik1, Pavel Pečiva2, (1) CESNET, (2) Krajská zdravotní, a.s.

  24. května 2013 – pátek

  Blok 1

  1. Zpřístupnění plných textů vědeckých publikací v prostředí systému MEDVIK, Helena Bouzková, Filip Kříž, Lenka Maixnerová, Eva Lesenková, Ondřej Horsák, Adéla Jarolímková1, Petr Lesný2, (1) Národní lékařská knihovna, (2) 2. LF UK v Praze
  2. Systémy GNSS a jejich využití pro navigaci nevidomých, Jiří Chod, Katedra telekomunikační techniky FEL ČVUT v Praze
  3. Centrum asistivních technologií a výzkumné aktivity v oblasti e-Health, Lenka Lhotská, Katedra kybernetiky FEL ČVUT v Praze
  4. Zapojení ČVUT-FEL do programů eHealth Mezinárodní telekomunikační unie, Petr Ondráček, Boris Šimák, Katedra telekomunikační techniky FEL ČVUT v Praze

  Blok 2

  1. Identifikace pacientů pomocí krevního řečiště v dlani, Vladimír Kryštof, Fujitsu
  2. Využití expertního systému BioAnalyst pro ambulantní informační systémy, Jaroslav Jansa1, Vladimír Přikryl2,  (1) Immobiliser Central Europe, s.r.o., Praha, (2) CompuGroup Medical Česká republika, s.r.o.
  3. Diagnostický systém CANSCREEN 3 určený pro trh "Data Mining" nástrojů ve vyspělých státech, Milan Česal1, Jaroslav Jansa2, Pavel Zubina3, (1) BIOCONS, s.r.o., Trenčín, Slovensko,(2) Immobiliser Central Europe, s.r.o., Praha, (3) Krajská zdravotní, a.s.

  Krajská zdravotní a.s. (c) 2016