II. Ústecké chirurgické dny

17. září 2020 - 18. září 2020

Kampus Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Akce se koná pod záštitou České chirurgické společnosti.

Hlavní témata

Úrazy ve všeobecné a cévní chirurgii (řešení iatrogenních poranění)
Novinky v onkochirurgii
Varia


Krajská zdravotní a.s. (c) 2016