Informace

Pořadatel konference: 

Chirurgické oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 

Odborný garant lékařské sekce:
MUDr. Martin Sauer
primář Chirurgického oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.,
e-mail: martin.sauer@kzcr.eu

Odborný garant sesterské sekce:
Bc. Svatava Nováková
Chirurgické oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.,
e-mail: svatava.novakova@kzcr.eu

Datum a místo konání:
čtvrtek 17. - pátek 18. září 2020 od 9:00 hodin
Kampus UJEP v Ústí nad Labem

Poplatky - odborný program:
Přednášející a zaměstnanci KZ, a.s.: bez poplatku
Lékař mimo KZ, a.s. – člen ČCHS: 600 Kč vč. DPH
Lékař mimo KZ, a.s. – nečlen ČCHS: 800 Kč vč. DPH

Nelékař mimo KZ, a.s.: 500 Kč vč. DPH
Společenský večer: 500 Kč vč. DPH

Poplatky lze hradit na místě při registraci hotově nebo platební kartou.

Kredity:
Konference je zařazena do kreditního systému dle platné legislativy pro lékaře.

Ubytování:
Ubytování si zajišťuje každý účastník individuálně.

Společenský večer:
Společenský večer se bude konat ve čtvrtek 17. září 2020 od 18:30 v restauraci Labská Bašta na střekovském nábřeží.

Organizační a technické zajištění:
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.

Upozornění:
Účastník akce souhlasí s pořizováním zvukového a obrazového záznamu akce, včetně zveřejnění záznamů na internetových stránkách, nástěnkách, v médiích a propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentace školicí činnosti

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016