XV. Kongres České společnosti chirurgie ruky
(IV. Kongres České společnosti terapie ruky)

7. listopadu 2019 - 9. listopadu 2019

Kampus Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016