IX. Kongres perioperačních sester a V. Konference centrálních operačních sálů a sterilizace

Motto: „Neúspěch je klíčem k úspěchu. Každá chyba nás něčemu naučí.“

4. června 2020 - 5. června 2020

Kampus Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, červená aula


Akce se koná pod záštitou České asociace sester - Sekce perioperačních sester a MUDr. Josefa Liehneho, ředitele zdravotní péče Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016