IX. Kongres perioperačních sester a V. Konference centrálních operačních sálů a sterilizace

Motto: „Neúspěch je klíčem k úspěchu. Každá chyba nás něčemu naučí.“

24. září 2020 - 25. září 2020

Kampus Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, červená aula

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

je nám líto, ale vzhledem k současné pandemii onemocnění COVID-19 jsme nuceni přesunout konání V. Konference centrálních operačních sálů a sterilizace, kterou letos pořádáme spolu s IX. Kongresem perioperačních sester, z termínu 4. - 5. června 2020 na nový termín 24. – 25. září 2020.

I když jsme do poslední chvíle doufali, že akci bude možné uspořádat v plánovaném termínu, rozhodli jsme se vzhledem k vývoji situace pro její přesunutí na konec září. Předpokládáme, že v tomto období  bude situace již stabilizována a konference proběhne bez překážek a omezení.  Na podzimní termín se nám podařilo zajistit stejné místo konání akce (Kampus Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem), rezervovány jsou i hotely a loď na společenský večer. Podmínky konference zůstávají tedy nezměněny.

Vzhledem k nově stanovenému termínu prosíme všechny zájemce o účast vč. aktivních účastníků o opětovné přihlášení na http://www.kzcr.eu/konference/cos2020/prihlaska.aspx

Přihlášky k aktivní účasti zasílejte prosím nejpozději do 31. července 2020. 

Přejeme Vám v této náročné době především pevné zdraví a hodně síly. Těšíme se na setkání s Vámi na podzim a pevně věříme, že se budete moci konference zúčastnit a poznat tak Ústí nad Labem a údolí Labe trošku jinak, než jste doposud byli zvyklí.

S přátelským pozdravem a poděkováním za pochopení,

 Ivan Humhej, Petra Abrahamová a organizační tým Střediska konferenční a marketingové podpory Krajské zdravotní, a.s.

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016