Informace

Pořadatelé konference: 
Emergency Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Vás zve na  jubilejní X. ročník celostátní odborné konference Emergency 2019.

Odborný garant:
prim. MUDr. Jana Bednářová, Emergency Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
E-mail: jana.bednarova@kzcr.eu, Tel.: +420 723 164 480

Datum a místo konání:
3. - 4. dubna 2019
Kampus Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Adresa: Pasteurova 3544/1

Kredity:
Konference bude zařazena do akcí kreditního systému a ohodnocena kredity u organizace ČLK.
 
Poplatky:
Přednášející: 0 Kč
Lékař (zaměstnanec KZ, a. s.): 0 Kč
Nelékař (zaměstnanec KZ, a. s.): 0 Kč
Lékař (mimo KZ, a. s.): 500 Kč
Nelékař (mimo KZ, a. s.): 300 Kč

Platba v hotovosti nebo kartou na místě.

Organizační a technické zajištění:
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.

Upozornění:
Účastník akce souhlasí s pořizováním zvukového a obrazového záznamu akce, včetně zveřejnění záznamů na internetových stránkách, nástěnkách, v médiích a  propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentace školicí činnosti.

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016