Přihlášky a registrace

Akce již proběhla, na tuto akci se již není možno přihlásit.


Aktivní účast s názvem přednášky prosím nahlašujte NEJPOZDĚJI do 15. 2. 2019 na e-mail: jana.bednarova@kzcr.eu

Pozn.: do e-mailu prosím uvádějte vždy celé jméno + popř. spoluautory, název pracoviště a název přednášky


Přihlášky k pasivní účasti zasílejte on-line do 22. 3. 2019


Krajská zdravotní a.s. (c) 2016