Odborný program

I. Blok 9.00 - 11.45


1. Zahájení

MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.


„Oddělení funkčního vyšetřování v Ústí nad Labem – 30 let existence“ 10 min.

MUDr. Jarmila Fišerová, Oddělení funkčního vyšetřování, MNUL


2. „Funkční vyšetření plic u intersticiálních plicních procesů“ 40 min.

(celotělová pletysmografie, difuzní plicní kapacita, plicní poddajnost, spiroergometrie)

MUDr. Stanislava Kacrová, Plicní oddělení, Krajská nemocnice Zlín,
Plicní ambulance
Uherské Hradiště


3. „Funkční vyšetření plic u pacientů s CHOPN“ 30 min.

(spirometrie, impulsní oscilometrie)

MUDr. Jarmila Fišerová, Oddělení funkčního vyšetřování, MNUL


4. „Funkční vyšetření plic u pacientů s Astma bronchiale“ 30 min.

(srovnání doporučených postupů ČR a GINA)

MUDr. Pavla Volejníková, Oddělení funkčního vyšetřování, MNUL,

MUDr. Jana Kociánová, Oddělení TRN a funkční diagnostiky, Mefacentrum, Ostrava


5. „Když jedno funkční vyšetření nestačí aneb proč léčba někdy nezabírá“ 30 min.

(kasuistiky)

MUDr. Eva Voláková, Klinika plicních nemocí a TBC, FN a LF Olomouc


Diskuze


Přestávka – oběd - 11.45 -13.00


II. Blok 13.00 – 16.00


6. „Rinomanometrie, akustická rinometrie - jejich využití v diagnostice profesní rinitidy.“ 30 min.
MUDr. Jindřiška Lebedová, Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN Praha

7. „Význam funkčního vyšetření plic pro diagnostiku plicní hypertenze“ 15 min.
MUDr. Jarmila Fišerová, Oddělení funkčního vyšetřování, MNUL

8. „Proč podávat kombinaci LABA/LAMA už v kategorii B?" 20 min.
MUDr. Jaroslav Lněnička, Plicní oddělení, MNUL
Sponzorovaná přednáška firmy Novartis, s.r.o.

9. „Relvar - nová fixní kombinace v léčbě AB a CHOPN!" 10 min.
MUDr. Kateřina Zeliszewská, firma GSK

Diskuze

10. Workshop - spirometrie, rinomanometrie, impulsní oscilometrie, vyšetření dýchacích svalů. 90 min.
MUDr. Jarmila Fišerová, Oddělení funkčního vyšetřování, MNUL,
Ivana Zimová, Oddělení funkčního vyšetřování, MNUL


16.00 Zakončení


Krajská zdravotní a.s. (c) 2016