Informace

Pořadatel konference: 

Kožní oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Odborný garant:
prim. MUDr. Olga Filipovská,
Kožní oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
e-mail: olga.filipovska@kzcr.eu

Datum a místo konání:
pátek 26. dubna 2019
13:00 - 17:20 h (registrace od 12:00 h)
přednáškové prostory Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A, budova B (s heliportem), 5. NP, Ústí nad Labem

Poplatky:
Konference je bez poplatku.
Součástí konference je občerstvení.

Kredity:
Konference je zařazena do kreditního systému dle platné legislativy pro lékaře.
 
Organizační a technické zajištění:
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.

Upozornění:
Účastník akce souhlasí s pořizováním zvukového a obrazového záznamu akce, včetně zveřejnění záznamů na internetových stránkách, nástěnkách, v médiích a  propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentace školicí činnosti.

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016