Přihlášky a registrace

Akce již proběhla, na tuto akci se již není možno přihlásit.


Termíny pro zaslání přihlášek a poplatků
aktivní účast nejpozději do 31. 3. 2013
pasivní účast nejpozději do 30. 4. 2013,

Přihlášení pasivní účastníci po uzávěrce termínu do 30.4. 2013 platí jinou výši poplatku.
Lékaři  - 600 Kč, Nelékaři - 250 Kč.

Online přihláška: zde

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016