Informace

Pořadatel konference: 
Transfuzní oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Odborný garant:
MUDr. Jiří Masopust, primář Transfuzní oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Datum a místo konání:
16. května 2019
Hotel & Restaurant Větruše Ústí nad Labem

Kredity:
Konference bude zařazena do akcí kreditního systému a ohodnocena kredity u organizace ČLK.

Organizační a technické zajištění:
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.

Upozornění:
Účastník akce souhlasí s pořizováním zvukového a obrazového záznamu akce, včetně zveřejnění záznamů na internetových stránkách, nástěnkách, v médiích a  propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentace školicí činnosti.

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016