Lékařská knihovna

Vedoucí Střediska lékařské knihovny KZ, a. s.
Bc. Martin Černý MSc.

Lékařská knihovna Masarykovy nemocnice, o.z.

Krajská zdravotní, a.s., Děčín, Chomutov, Most, Teplice, Ústí nad Labem

Umístění:

Masarykova nemocnice v Ústí nad labem, Areál/pavilon: Komplement, Budova: B, Patro: 5.

Provozní doba

Pondělí: 7:00 – 15:30
Úterý: 7:00 – 15:30
Středa: 7:00 – 15:30
Čtvrtek: 7:00 – 15:30
Pátek: 7:00 – 15:30
 

Kontakty:

AKS MEDVIK - Knihy - katalogizace, akvizice, výpůjční protokol
Vlastimila Vlachá - Ústí n.L.
Rešeršní a internetové služby,české rešerše z BD BiblioMedica, meziknihovní a mezinárodní meziknihovní služby, výpůjční protokol, školení uživatelů
Martina Vlčková - Ústí n.L.
AKS MEDVIK - Časopisy - výpůjční protokol, katalogizace, cirkulace, fotokopie
Veronika Drápalová - Ústí n.L.

Dílčí knihovna Nemocnice Most, o.z.

Krajská zdravotní, a.s., Děčín, Chomutov, Most, Teplice, Ústí nad Labem

Umístění:

Nemocnice Most, o.z.

Provozní doba Dílčí knihovny Most, o. z.:

Pondělí: 7:00-15:30
Středa: 7:00-15:30
Pátek: 7:00-12:00

Kontakty:

Dílčí knihovna, Nemocnice Most, o. z.
Kateřina Dušková - Most

Dílčí knihovna Nemocnice Děčín, o.z.

Krajská zdravotní, a.s., Děčín, Chomutov, Most, Teplice, Ústí nad Labem

Umístění:

Nemocnice Děčín, o.z.

Provozní doba Dílčí knihovny Děčín, o. z.

Pondělí: 7:00 – 15:30 
Úterý: 7:00 – 15:30
Středa: 7:00 – 15:30
Čtvrtek: 7:00 – 15:30
Pátek: 7:00 – 15:30 

Kontakty:

Dílčí knihovna, Nemocnice Děčín, o. z.
Ludmila Hyklová - Děčín

O knihovně

Krajská zdravotní, a.s., Děčín, Chomutov, Most, Teplice, Ústí nad Labem

Lékařská knihovna Krajské zdravotní, a. s je odborná knihovna se specializovaným fondem.

Je největším zdrojem lékařských a zdravotnických informací v Ústeckém regionu. Tvoří ji centrální Lékařská knihovna v Ústí nad Labem, se sídlem v Masarykově nemocnici, a její pobočky v odštěpných závodech regionu - v Děčíně a Mostě. Uživatelům z o. z. v Teplicích a Chomutově jsou služby interním uživatelům poskytovány prostřednictvím podatelen nebo přímo  centrální knihovnou v Ústí nad Labem. 

Služby Lékařské knihovny jsou všem zaměstnancům KZ, a.s. poskytovány bezplatně, jako podpora k jejich zákonnému i individuálnímu celoživotnímu vzdělávání. Spektrum   služeb je v rozsahu od základních, knihovnických a informačních (výpůjční, meziknihovní, mezinárodní meziknihovní, cirkulační, reprografické), až po nadstandardní (internetové, bibliografické, grafické, document delivery service, odborné rešerše z českých a světových bází dat).

Veškeré služby jsou určeny  nejen odborným pracovníkům Krajské zdravotní, a.s. a jejím odštěpným závodům, ale  v  rámci  veřejných  knihovnických a informačních služeb jsou nabízeny  i  externím uživatelům - studentům i pedagogům Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Středních a Vyšších odborných zdravotnických škol; odborníkům Zdravotního ústavu, Ústecké polikliniky, s.r.o., Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, Doctusu, s.r.o., privátním lékařům, odborné zdravotnické veřejnosti  a všem  zájemcům o zdravotnické informace. 

Lékařská knihovna KZ, a.s. spolupracuje s mnoha knihovnami v celé ČR  i v SR. Pro externí  skupiny uživatelů je  podle cenových kalkulací KZ, a.s.  stanoven roční poplatek a poplatky za nadstandardní služby. Služby mohou po dohodě být poskytovány i na základě individuální smlouvy uzavřené mezi libovolnou institucí a Krajskou zdravotní, a.s.

 

Centrální knihovna - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
  • Adresa
    :
    areál Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, 5. patro budova B, bezbariérový přístup

Krajská zdravotní a.s. (c) 2016