Koronavirus - Informace pro dárce krve

Vážení dárci, 

od 20.4.2020 se budeme postupně vracet k normálnímu provozu, budeme opět odebírat plazmu. Pokud chcete darovat, neváhejte se telefonicky obrátit na evidenci dárců nebo se objednejte v rezervačním systému.

Odběry plné krve budeme dále provádět v upraveném režimu.
Budeme Vás kontaktovat telefonicky a domlouvat se s Vámi na konkrétní hodinu, abychom minimalizovali kontakt s ostatními osobami a snížili tak možnost přenosu infekce mezi dárci. 

Třídění (triáž) určené pro pacienty se netýká dárců krve. Vchod pro dárce krve zůstává stále stejný. Před vstupem na oddělení Vám bude změřena teplota a vyplníte kratičký dotazník týkající se rizika nákazy koronavirem.

Děkujeme za pochopení. 

 

V případě dotazů se obracejte na evidenci dárců.

Evidence dárců:  +420 476 172 583, +420 731 132 769
E-mail:
gabriela.scheithauerova@kzcr.eu


Informace pro dárce krve - Nemocnice Most, o. z.

Transfuzní stanice sídlí ve 4. patře budovy polikliniky, vchod pro dárce je z boku budovy polikliniky.

Parkování v areálu nemocnice: v den odběru je pro dárce zdarma, nezapomeňte si vzít parkovací lístek s sebou, v evidenci Vám ho odblokujeme.

 

Aktuální info najdete i na našem facebooku. 
Dárcovství a cestování –
info o blocích po vycestování (i po Evropě a ČR) najdete
v "Informačních materiálech" v pravém sloupci stránky ("Darování krve a cestování").

Odběry plné krve se konají:

Zvaní dárci
úterý                                 6:45 - 9:00 
čtvrtek                              6:45 - 9:00 

Dárce zveme s ohledem na krevní skupiny, které jsou v dané době potřeba pro zásobování nemocnice koncentráty červených krvinek tak, aby pokud možno nedocházelo k nedostatku v dané krevní skupině nebo naopak k nevyužitelnému nadbytku.

Prosíme proto o pochopení, že dárci s některou krevní skupinou jsou zváni častěji (především dárci tzv. RhD negativní).

Objednat se k odběru je možné v evidenci dárců krve osobně nebo na telefonním čísle  +420 476 172 583


Noví dárci mohou přijít k odběru bez předchozího objednání, i když je lepší se předem telefonicky informovat v evidenci dárců krve (tel. +420 476 172 583, +420 731 132 769).  

Autotransfuze každý čtvrtek po předchozí domluvě.

Plazmafarézy: nutné předem objednat na telefonním čísle +420 476 172 583. Dárci jsou zváni na konkrétní hodinu.
Pondělí                                7:00 - 13:00
Úterý                                  10:00 - 13:00
Středa                                  7:00 - 13:00
Čtvrtek                               10:00 - 13:00
Pátek                                   7:00 - 12:00

Transfuzní oddělení Most provádí také nábor nových dárců kostní dřeně do registru dárců kostní dřeně.
Zájemci se mohou dostavit od pondělí do pátku mezi 8 – 10 hodinou.

Kontakt:
evidence dárců krve: +420 476 172 583, +420 731 132 769
vedoucí laborantka: +420 476 172 560

Příprava na odběr (doma)

strava
- 12 hod. před odběrem žádný alkohol ani tučná strava (čokoláda, ořechy, sýry, tvaroh, tučná masa…)
- ráno v den odběru lehká netučná snídaně 
- na odběr v žádném případě nechodit nalačno

tekutiny
- den před odběrem hodně pít – minimálně 2 až 3 l tekutin
- ráno před odběrem vypít min. 0,5 l tekutin (voda, čaj, ne mléko)

fyzická zátěž
- 24 hod. před odběrem žádná zvýšená fyzická zátěž (cvičení ve fitness, běh…) – zkreslení výsledku testů, vetší riziko nevolností po odběru

co vzít s sebou
- občanský průkaz, kartičku pojišťovny
- zprávu ošetřujícího lékaře v případě sledování v některé odborné ambulanci

Průběh odběru

1)Příchod na transfuzní stanici

- odložení věcí v šatně

- zaevidování v Evidenci dárců: kontrola osobních údajů dle OP (či jiného průkazu s fotografií), obdržení dotazníku pro dárce krve, poučení pro dárce krve

2) Vyšetření před odběrem

- odběr vzorku krve ze žíly – vyšetření krevního obrazu

- vyšetření lékařem (vyšetření krevního tlaku, pohovor o zdravotním stavu)

- v případě nepropuštění k odběru sdělení důvodu a doporučení dalšího postupu

3) Odběr

- důkladné omytí loketní jamky mýdlem a vodou

- usazení se na odběrové křeslo

- dezinfekce místa odběru

- odběr do jednorázového vaku: plná krev cca 450 ml krve (5-10 minut), plazma cca 700ml plazmy (60 minut), trombocyty (1 – 2 hodiny)

- komprese a překrytí místa vpichu

4) Po odběru

- poodběrové občerstvení

- výdej omluvenky do zaměstnání a zápis odběru do legitimace  dobrovolného dárce krve

- vyzvednutí věcí v šatně, odchod z TS minimálně 30 minut po odběru

V den odběru vynechat náročný fyzický trénink, neprovádět rizikové činnosti (práce ve výškách, potápění, horolezectví, pilot, řidič z povolání, apod.).


J
akékoliv potíže nebo změnu zdravotního stavu během nebo po odběru okamžitě nahlásit pracovníkům TS

Čas strávený na TS minimálně 60 minut (dle počtu dárců, prvodárců a dalších okolností)


Možné příčiny zdržení na TS, v těchto případech prosíme o pochopení a trpělivost: 
a)    kumulace většího počtu dárců v krátkém časovém intervalu
b)    větší počet prvodárců (delší evidence, laboratorní vyšetření, lékařská prohlídka i odběr)
c)    opakování patologických nálezů předodběrového vyšetření
d)    řešení zdravotních komplikací jiných dárců u lékaře či po odběru
 


Prosím, čekejte