Skip Navigation Links

Úvodem

V září roku 2008 získala Krajská zdravotní, a.s., dotace na sedm projektů, které byly podány v rámci druhé výzvy Regionálního operačního programu Severozápad (ROP SZ). Jednalo se o projekty podané v rámci oblastí podpory 1.3 - Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů.

Pro jednotlivé nemocnice byly takříkajíc „na míru“ připraveny projekty, které jim pomohly s doplněním zdravotnického zařízení a techniky a modernizací přístrojového vybavení v nemocnicích v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Chomutově a Mostě. Na základě dalšího projektu by mělo dojít k „Optimalizaci logistických procesů“ mezi jednotlivými odštěpnými závody.

Více informací o cílech, aktivitách a přístrojích naleznete u jednotlivých projektů.

Projekty Krajské zdravotní, a.s., podpořené z Regionálního operačního programu Severozápad:

název projektu dotace
Doplnění zdrav. zařízení a přístrojů – Nemocnice Děčín, o.z. 84 338 541 Kč
Doplnění zdrav. zařízení a přístrojů – Masarykova nem. v Ústí n. L., o.z. 91 608 476 Kč
Doplnění zdrav. zařízení a přístrojů – o.z. Teplice 82 970 044 Kč
Doplnění zdrav. zařízení a přístrojů – Nemocnice Most, o.z. 85 684 450 Kč
Doplnění zdrav. zařízení a přístrojů – Nemocnice Chomutov, o.z. 36 364 538 Kč
Centrum robotické chirurgie 71 846 080 Kč
Optimalizace logistických a obslužných procesů 55 962 515 Kč
Evropská unieRegionální rada regionu soudržnosti Severozápad