Informace ohledně KORONAVIRU

Vážení občané,

prosíme pacienty, kteří by měli podezření na onemocnění koronavirem (s ohledem na svůj zdravotní stav a pobyt v destinaci s výskytem koronaviru), aby se nevydávali ihned do zdravotnického zařízení nebo ordinací.

Mohli byste tím ohrozit další osoby, ať už po cestě nebo v čekárně zdravotnického zařízení.

V souladu s doporučeními Světové zdravotnické organizace a Ministerstva zdravotnictví ČR postupujte dle následujících doporučení:

• zůstaňte doma – nenavštěvujte nemocnice a zdravotnická zařízení,

• telefonicky kontaktujte svého praktického lékaře nebo Krajskou hygienickou stanici (KHS) na telefonním čísle +420 477 755 210 nebo  +420 724 810 106, +420 725 191 367,

• při závažných zdravotních potížích volejte rychlou lékařskou pomoc na čísle 155,

• preventivní vyšetření na přítomnost koronaviru (při negativní klinické a cestovatelské anamnéze) se neprovádí,

• dodržujte základní hygienická pravidla pro ochranu ostatních osob.

Aktuality a informace ke koronaviru najdete na webových stránkách KHS www.khsusti.cz nebo Státního zdravotního ústavu www.szu.cz/tema/prevence/2019ncov

 

 

Děkujeme.

Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z

Prohlášení o přístupnosti dle Zákona č.99/2019 Sb.

Žádost o pořízení výpisu nebo kopie zdravotnické dokumentace

K žádosti o pořízení kopie ZDRDOK je možné použít níže uvedený tiskopis, který obsahuje všechny informace potřebné k pořízení kopií.  Do ZDRDOK lze pouze i nahlédnout.

Žádosti o pořízení výpisu nebo kopie zdravotnické dokumentace (ZDRDOK) se zasílají nebo předávají sekretariátu ředitele zdravotní péče konkrétní nemocnice, ze které se výpis nebo kopie zdravotnické dokumentace požaduje - viz příloha Jak žádat o nahlížení, výpis, kopii zdravotnické dokumentace.

Ceny za pořízení kopie zdravotnické dokumentace jsou uvedeny v níže uvedené příloze.

Informace k platbě regulačních poplatků

Klienti, kteří si nejsou jisti uhrazením regulačních poplatků Krajská zdravotní, a. s. nabízí možnost jak případný dluh ověřit, a to na platebních místech jednotlivých nemocnic nebo na níže uvedených kontaktech.


Nemocnice Děčín, o. z. - tel.: 412705251

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. - tel.: 477111111

Nemocnice Teplice, o. z. - tel.: 417519605, e-mail: iva.stuchlikova@kzcr.eu

Nemocnice Most, o. z. - tel.: 478032518, e-mail: lucie.ortmannova@kzcr.eu

Nemocnice Chomutov, o. z. - tel.: 474447473, e-mail: jitka.cickanova@kzcr.eu

Krajská zdravotní, a. s. - tel.: 477114165

Přehled písemných souhlasů v Krajské zdravotní, a.s.

Akreditace SAK ČR

Projekty s podporou ESF

Vzdělávání zdravotníků

 

Ke stažení

Prosím, čekejte