Publicita projektů ROP Krajské zdravotní, a. s.

Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Skip Navigation Links

Zvýšení bezpečnosti pacienta při operačních výkonech

Zkvalitnění a modernizace infrastruktury v nemocnicích Krajské zdravotní, a.s. pokračuje

publikováno: MF Dnes - str. B1 | autor: Jasnet, spol. s r.o.

Do dvou etap a pěti vzájemně souvisejících aktivit je rozdělena realizace dalšího projektu Krajské zdravotní, a.s. „Zvýšení bezpečnosti pacienta při operačních výkonech“. Nemocnice KZ, a.s. dosud měly, zejména v operačních oborech, různé vybavení chirurgickými nástroji jak z hlediska stáří, tak i rozdílného technického stavu a byl v nich uplatňován různý systém oběhu operačních nástrojů týkající se nejen vlastní technické péče o tyto nástroje, ale i rozdílné postupy z hlediska ekonomicko-organizačního.

Realizací tohoto projektu by mělo dojít ke sjednocení používaných postupů a technologií ve všech odštěpných závodech, zkvalitnění a modernizaci jejich infrastruktury, zavedení systému evidence a sledování operačních nástrojů, což povede k výraznému zvýšení bezpečnosti pacientů při operacích. Zavedení nové zdravotnické technologie zahrnuje:

1. Hardware a software pro přesnou evidenci sledování procesů a péče o nástroje

2. Implementace logistiky kontejnerového a transportního systému

3. Zavedení jednotného systému značení nástrojů a chirurgických – operačních sít

4. Doplnění kontejnerového a transportního systému, standardizace a optimalizace chirurgických - operačních sít

V první etapě je projekt realizován v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o.z., ve druhé etapě pak ve zbývajících čtyřech odštěpných závodech v Děčíně, Teplicích, Mostě a Chomutově.

Pacientům realizace projektu přinese zkrácení čekací doby na ošetření či zákrok, zkrácení doby nutné k ošetření, zkrácení doby hospitalizace, zvýšení úspěšnosti léčby a dílčích zákroků a snížení možnosti komplikací.

Pro lékařský i nelékařský zdravotnický personál nemocnice představuje projekt zlepšení efektivity léčebné péče v souladu s moderními trendy v operačních oborech a možnost dalšího odborného růstu v souvislosti s využíváním nových nástrojů a techniky.

Projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu Severozápad resp. Evropského fondu pro regionální rozvoj a jeho hodnota přesahuje 55 milionů korun, přičemž Evropská unie se na něm podílí z 85 %.

Přiložené soubory

30.07.2010

Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
"Vize přestane být snem"