Získejte náborový příspěvek až 500 000 Kč

Lékař, všeobecná sestra, dětská sestra nebo radiologický asistent může při nástupu do pracovního poměru na vybraných odděleních jednotlivých nemocnic získat náborový příspěvek.

Vyberte si oddělení konkrétní nemocnice, ve které byste měli zájem pracovat a rozvíjet své znalosti a dovednosti. Kontaktujte příslušného vedoucího: primáře nebo vrchní sestru (nebo ředitele nemocnice nebo hlavní sestru) a domluvte se na podmínkách Vašeho nástupu.

Více informací můžete také získat u Ing. Mgr. Vlasty Kašparové, email: vlasta.kasparova@kzcr.eu, tel.: +420 477 117 960, nebo Mgr. Miroslava Pajonka, email: nadacni.fond@kzcr.eu


Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. přijme všeobecné sestry

na tato oddělení:

Chirurgické oddělení
Bc. Markéta Hrabáková, 474 447 376, marketa.hrabakova@kzcr.eu
Ortopedické oddělení
Jaroslava Hašková, 474 447 414, jaroslava.haskova@kzcr.eu
Neurologické oddělení
Bc. Jiřina Nepovímová, 474 447 494, jirina.nepovimova@kzcr.eu
Interní oddělení
Mgr. Jana Rejhonová, 474 447 461, jana.rejhonova@kzcr.eu
Radiodiagnostické oddělení
Bc. Alexandr Kuchař, 474 447 674, alexandr.kuchar@kzcr.eu
Onkologické oddělení
Bc. Ivana Minaříková, 474 447 881, ivana.minarikova@kzcr.eu
Oddělení nukleární medicíny
Bc. Jana Mixová, 474 447 628, jana.mixova@kzcr.eu
Gynekologicko-porodnické oddělení (instrumentářky, porodní asistentky)
Bc. Veronika Hýblová, 474 447 340, Veronika.Hyblova@kzcr.eu
Oddělení centrálních operačních sálů (instrumentářky)
Bc. Veronika Kalašová, 474 447 384, veronika.kalasova@kzcr.eu

Základní popis oddělení najdete po kliknutí na jeho odkaz,
pro bližší informace využijte kontaktu daného oddělení (viz výše)
nebo zastupující hlavní sestru Nemocnice Chomutov, o.z.:
Mgr. Jana Rejhonová, tel.: 474 447 461, email: jana.rejhonova@kzcr.eu.

Požadujeme:
vysokoškolské/středoškolské vzdělání zdravotnického zaměření,
odbornou způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry,
trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost,
spolehlivost, flexibilnost, schopnost samostatné a týmové práce,
znalost práce na PC (Word, Excel),
ochotu k dalšímu vzdělávání

Nabízíme:
pracovní poměr s odpovídajícím finančním ohodnocením,
možnost okamžitého nástupu, zázemí úspěšné a stabilní společnosti,
moderní a příjemné pracovní prostředí,
5 týdnů dovolené, závodní stravování,
možnost dalšího vzdělávání financovaného zaměstnavatelem,
podporu dalšího profesního rozvoje,
dobrou dopravní dostupnost


Hlavní sestra

Ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa
hlavní sestra

Kvalifikační a osobní předpoklady uchazečů:
vysokoškolské vzdělání, odborná způsobilost dle § 5 - § 6 zákona č. 96/2004 Sb., specializovaná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání dle zákona č. 96/2004 Sb.
praxe na pozici vedoucího pracovníka ve zdravotnictví min. 5 let
organizační a řídící schopnosti
občanská a morální bezúhonnost
zdravotní způsobilost
schopnost efektivní komunikace
schopnost motivovat podřízené
vysoká úroveň flexibility, rozhodnost, analytické a strategické myšlení
schopnost práce v zátěžových situacích, rezistence na stres
vítána základní znalost alespoň jednoho cizího jazyka (Aj, Nj) 

Rámcová pracovní náplň:
plnění úkolů ředitele zdravotní péče
organizace, řízení a kontrola chodu ošetřovatelské péče
zodpovědnost za svěřený útvar

Obsah přihlášky:
název pracovního místa a označení společnosti, v níž má být vedoucí pracovní místo vykonáváno
ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi, odborných znalostech a dovednostech
výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu vedoucího pracovního místa
datum a vlastnoruční podpis uchazeče
udělení souhlasu společnosti Krajská zdravotní, a.s., aby za účelem výběrového řízení na obsazení vedoucího pracovního místa, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, zpracovávala osobní údaje v rozsahu, v jakém je uchazeč poskytne
písemná rámcová koncepce útvaru (v rozsahu max. 5 stran formátu A4)

Doplňující informace:
předpokládaný nástup do funkce nejdříve od 1. 6. 2022
mzdové podmínky se řídí vnitřními organizačními normami společnosti

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Přihlášky do výběrového řízení s požadovanými přílohami zašlete nebo předejte osobně v bezpečně zalepené obálce označené „VŘ-HS CV - NEOTVÍRAT“ nejpozději do 31. 5. 2022 do 12:00 hod. na adresu:
Krajská zdravotní, a. s.
Ing. Mgr. Vlasta Kašparová, náměstek ŘLZ
Sociální péče 3316/12a, 401 13  Ústí nad Labem

Odborný pracovník v laboratorních metodách / bioanalytik

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.
přijme do pracovního poměru na Oddělení klinické biochemie
Odborného pracovníka v laboratorních metodách / bioanalytika

Požadavky:
vysokoškolské vzdělání v magisterském programu přírodovědného zaměření (chemické, biologické, fyzikální)
odborná způsobilost dle z.č. 96/2004 Sb. – o nelékařských zdravotnických povoláních
aktivní zájem o obor
komunikační dovednosti
schopnost týmové práce
zdravotní způsobilost
trestní bezúhonnost

Kontakt:
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.
Kochova 1185, 430 12 Chomutov
Mgr. Lukáš Loub
T: 474 447 202
email: lukas.loub@kzcr.eu


Primář Interního oddělení

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce
primář Interního oddělení

Požadavky:
VŠ vzdělání – lékařská fakulta
specializovaná způsobilost v oboru
licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru
praxe min. 10 let ve zdravotnictví
organizační, komunikační a řídící schopnosti
manažerské dovednosti, počítačová gramotnost
zdravotní způsobilost a bezúhonnost
řidičský průkaz skupiny B

Přihlášky s životopisem, přehledem dosavadní praxe,
kopií dokladů o vzdělání, licencí ČLK , výpisem z rejstříku trestů,
doplněné stručnou koncepcí rozvoje a řízení oddělení,
zašlete nejpozději do 31.01.2022 na adresu:
Krajská zdravotní, a.s.
Ing. Mgr. Vlasta Kašparová
náměstek pro řízení lidských zdrojů
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
obálku označte VŘ INT CV


Primář Radiodiagnostického oddělení

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice
primář Radiodiagnostického oddělení

Požadujeme:
VŠ vzdělání – lékařská fakulta
specializovaná způsobilost v oboru
licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru
praxe min. 10 let ve zdravotnictví
organizační, komunikační a řídící schopnosti
manažerské dovednosti, počítačová gramotnost
zdravotní způsobilost a bezúhonnost
řidičský průkaz skupiny B

Nabízíme:
práce na plný úvazek
smluvní mzda od 100 000 Kč
zázemí úspěšné a stabilní společnosti
podporu a podmínky pro další vzdělávání financované zaměstnavatelem
podpora dalšího profesního rozvoje 
moderní a příjemné pracovní prostředí 
zaměstnanecké benefity (příspěvek na penzijní připojištění, nadstandartní pokoje v případě hospitalizace, firemní školka, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dovolenou, závodní stravování)
možnost vyhrazeného parkování v areálu nemocnice

Přihlášky s životopisem, přehledem dosavadní praxe,
kopií dokladů o vzdělání, licencí ČLK, výpisem z rejstříku trestů,
doplněné stručnou koncepcí rozvoje a řízení oddělení,
zašlete nejpozději do 31.01.2022 na adresu:

Krajská zdravotní, a.s.
Ing. Mgr. Vlasta Kašparová
náměstek pro řízení lidských zdrojů
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
obálku označte VŘ RDG CV


Jiný odborný pracovník VŠ Hematologicko-transfuzního oddělení

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.
přijme do pracovního poměru na Hematologicko-transfuzní oddělení
jiného odborného pracovníka VŠ

Požadavky:
odborná způsobilost dle § 43 z.č. 96/2004 Sb. – o nelékařských zdravotnických povoláních, magisterský studijní obor biologického zaměření
aktivní zájem o obor
komunikační dovednosti
schopnost týmové práce
zdravotní způsobilost
trestní bezúhonnost

Nabízíme:
pracoviště s vysokou kvalitou v oboru
možnost vzdělávání a profesního růstu
odpovídající finanční ohodnocení
zaměstnanecké výhody

Kontakt:
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.,
Kochova 1185, 430 12 Chomutov
Prim. MUDr. Vladimíra Kašková
T: 474 447 652,
email: vladimira.kaskova@kzcr.eu

Krajská zdravotní, a.s. přijme lékaře

Seznam oddělení najdete zde: odkaz

Požadujeme:
vysokoškolské vzdělání - lékařská fakulta, zájem o vzdělávání v oboru, bezúhonnost a zdravotní způsobilost, spolehlivost, dobré komunikační schopnosti, schopnost samostatné a týmové práce, znalost práce na PC (Word, Excel), výhodou specializovaná způsobilost v oboru

Nabízíme:
pracovní poměr s odpovídajícím finančním ohodnocením, zázemí úspěšné a stabilní společnosti, podporu a podmínky pro další vzdělávání financované zaměstnavatelem, podporu dalšího profesního rozvoje, řadu oborů s nejvyšším stupněm akreditace a specializovaná centra, moderní a příjemné pracovní prostředí, 5 týdnů dovolené, závodní stravování

Kontakt:
Ing. Mgr. Vlasta Kašparová
náměstkyně
Úsek řízení lidských zdrojů

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A,
401 13 Ústí nad Labem
Tel. +420 477 117 960
Email: vlasta.kasparova@kzcr.eu

Krajská zdravotní, a.s. přijme všeobecné sestry

Požadujeme:
vysokoškolské/středoškolské vzdělání zdravotnického zaměření, odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry, trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost, spolehlivost, flexibilnost, schopnost samostatné a týmové práce, znalost práce na PC (Word, Excel), ochota k dalšímu vzdělávání

Nabízíme:
pracovní poměr s odpovídajícím finančním ohodnocením, možnost okamžitého nástupu, zázemí úspěšné a stabilní společnosti, moderní a příjemné pracovní prostředí, 5 týdnů dovolené, závodní stravování, možnost dalšího vzdělávání financovaného zaměstnavatelem, podpora dalšího profesního rozvoje, dobrá dopravní dostupnost

Seznam oddělení a kontakty najdete po kliknutí na následující odkazy:

Nemocnice Děčín, o.z.
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Nemocnice Teplice, o.z.
Nemocnice Most, o.z.
Nemocnice Chomutov, o.z.
Nemocnice Litoměřice, o.z.

Prosím, čekejte