Provozní doba odběrového místa nemocnice Chomutov od 1. 1. 2022

Odpovědná osoba: Ing. Bc. Lucie Šimková

Umístění: budova „A“ (vedle hlavní vrátnice, druhá strana veřejné lékárny, býv. platební místo) 

Adresa: Kochova 1185, 430 12 Chomutov, 

Telefonní číslo: +420 603 392 206

Pondělí :                              8:00-12:00     14:00-18:00
Úterý:                                 
8:00-12:00
Středa:                               
8:00-16:00
Čtvrtek:                               
8:00-12:00      14:00-18:00
Pátek:                                 
8:00-16:00
Víkendy:                             
8:00-13:00

Přednostně pro objednané! Neobjednaní pouze dle časových možností odběrového místa!

Pro zájemce odeslané k odběru hygienikem nebo praktickým lékařem i samoplátce je v provozu elektronický objednávkový systém na adrese www.kzcr.eu/testcovid - po rozkliknutí se uživateli zobrazí odkaz na požadované odběrové míst, kde si zájemce zvolí požadovaný druh služby (PCR test, antigenní apod.) a termín.

Informace k testování na onemocnění COVID-19

PCR test je nově hrazen ze zdravotního pojištění, a to 5 x za měsíc osobám do 18 let, dále rozočkovaným a osobám, které se nemohou očkovat z důvodu kontraindikací (prokáží se písemným vyjádřením lékaře).

Osoby očkované mají nárok na PCR test ze zdravotního pojištění 2 x za měsíc

PCR test je ze zdravotního pojištění také hrazen všem, které na test posílá lékař (KHS či praktický lékař) k vyloučení či potvrzení onemocnění COVID-19. 

Všichni ostatní si test mohou zaplatit. Cena PCR testu je 853,- Kč. Platnost PCR testu je 72 hodin.

Antigenní test již není hrazen z veřejného zdravotního pojištění, je zpoplatněn částkou 201,- Kč. Platnost antigenního testu je 24 hodin. 

V ČR již není možné se prokazovat negativním antigenním či PCR testem v restauracích a službách. 


Prosím dbejte těchto pokynů: 

1. Dostavte se na odběr ve stanovený čas a den, není žádoucí abyste čekali hodinu před odběrovým centrem 

2. Dodržujte prosím rozestupy 2 metry 

3. Zakrytá ústa i nos k ochraně dýchacích cest 

4. Před odběrem nepoužívejte ústní vody 

5. Při vstupu do odběrového centra si vydezinfikujte ruce 

6. Předložte kartičku pojištěnce a doklad na který budete cestovat (občanský průkaz nebo pas) 

7. Výsledek testu vám bude zaslán formou SMS zprávy do 48 hodin 

8. Potvrzení o PCR vyšetření obdržíte jako druhou SMS s odkazem na portál pro tisk certifikátu https://ocko.uzis.cz

Prosím, čekejte