Oddělení klinické biochemie

Umístění: Budova: D, Podlaží: mezipatro

Oddělení se člení na odběrovou místnost a laboratoř. Oddělení klinické biochemie neprovozuje žádnou odbornou ambulanci a nedisponuje lůžky.

Popis a výkony oddělení:
Laboratoř je pracovištěm s nepřetržitým provozem. Zpracovává materiál především z lůžkové části nemocnice, dále pak od praktických lékařů a specialistů z blízkého okolí. Spektrum poskytovaných služeb je uvedeno v laboratorní příručce, která je dostupná níže.Prosím, čekejte