Interní oddělení

Umístění: Areál/pavilon: A, B a C, Budova: D

Interní oddělení - lůžková část: sekce A, 1. NP
Interní oddělení - vyšetřovny + administrativa: sekce B, 1. NP + 2. NP
Interní oddělení - lůžková část: sekce C, 1. NP 
Interní oddělení - lůžková část: sekce C, 2. NP  
Komplement, interní oddělení JIP, AAJ: 1. NP 
 
Interní oddělení je tvořeno 3 částmi:
  1. úsekem akutní péče, který tvoří příjmová ambulance, jednotka intenzivní péče (JIP) antiarytmická jednotka (AJJ) a konziliární služba;
  2. oddělením standardních lůžek - stanice A, B, D;
  3. ambulantní pracoviště, která v současnosti poskytují péči v oboru kardiologie a gastroenterologie. Rozsah v této oblasti je dán odbornými možnostmi oddělení a potřebou pokrytí odborné ambulantní péče ve spádu.

Lůžková kapacita: JIP - 14 lůžek, AAJ - 4 lůžka, standardní oddělení - 3 stanice po 20 lůžkách, tj. 60 lůžek.

Příjmová ambulance:
Telefonní kontakt: +420 474 447 474

Primář

MUDr. Miroslav Šofr

Tel.:
+420 474 447 476
Email:

Zástupce primáře a vedoucí lékař JIP

MUDr. Petr Ježil

Tel.:
+420 474 447 464
Email:

Vrchní sestra

Mgr. Jana Rejhonová

Tel.:
+420 474 447 461
Email:

Sekretariát

Růžena Hernádyová

Tel.:
+420 474 447 476
Email:

Staniční sestra JIP, AAJ

Iveta Kopolovičová

Tel.:
+420 474 447 561

Staniční sestra - stanice A

Věra Iglerová

Tel.:
+420 474 447 472
Email:

Staniční sestra - stanice B

Monika Plívová

Tel.:
+420 474 447 469
Email:

Staniční sestra - stanice D

Hana Grunclová

Tel.:
+420 474 447 435

Popis a výkony oddělení

Vnitřní lékařství je základní medicínský obor, který léčí pacienty s onemocněním vnitřních orgánů. Léčba probíhá zpravidla konzervativně, bez chirurgického zákroku.
 
Interní oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. poskytuje základní diagnostickou a terapeutickou činnost v oboru vnitřního lékařství a nadregionální diagnostickou a terapeutickou činnost v podoboru kardiologie se zaměřením na diagnostiku a léčbu srdečního selhání, arytmologii včetně kardiostimulace.
 
Spektrum poskytovaných služeb by se dalo rozdělit do oblastí:

1) Ambulantní péče
- poskytujeme péči pro pacienty, kteří jsou léčeni a sledování ambulantní formou. Spektrum ambulancí: kardiologická, lipidová, gastroenterologická (jejich zaměření je uvedeno v sekci ambulancí).

2) Standardní péče
- poskytujeme péči pro pacienty, jejichž zdravotní stav vyžaduje hospitalizaci na standardním lůžku. Standardní pokoje jsou dvojmístné, vybavené standardním lůžkem, stolkem, signalizačním zařízením, každé lůžko má centrální rozvod kyslíku. Samostatné sociální zařízení je společné vždy pro dva pokoje. Jsme schopni ve spolupráci s laboratořemi provést širokou škálu vyšetření od fyzikálního vyšetření, kompletních odběrů biochemických, hematologických, serologických, histologických, kultivačních až po metody neinvazivních či invazivních vyšetření - příkladem u pacientů s chorobami oběhového systému - EKG, Holterovo monitorování, ergometre, Head-up-tilt test, transtorakální echokardiografie, u pacientů s chorobami trávící ústrojí - sonogragie břicha, fibroskopie, rektoskopie, kolonoskopie, biopsie jater,ERCP.

3) Intenzivní péče - specializovaná péče u pacientů, jejichž stav intenzivní péči vyžaduje. Lůžka jsou vybavena monitorovacím systémem, inf. pumpami a injektomaty, dále pak dalšími přístroji důležitými k podpoře a obnově vitálních funkcí - defirilátory vč. bifázického, plicní ventilátory vč. zvlhčovače, enterální pumpy, zevní kardiostimulátor apod. Dispečink sester je polootevřeného typu se skleněnou čelní stěnou, je vybaven komunikačním systémem, centrálami monitorovacího systému a výpočetní technikou, klimatizací. Součástí je sálek pro invazivní výkony, kde se provádí ve spolupráci s chirurgickými lékaři kardiostimulace. Sálek je vybaven RDG přístrojem ZIEHM, diagnostickým EKG kompletem a kardiostimulační technikou. Příkladem léčebných metod JIP je elektrické kardioverze, stimulační techniky - implantace trvalé a dočasné kardiostimulace (prováděné u nás od roku 1989). Při potřebě invazivní terapie u pacientů s akutními koronárními syndromy využíváme oddělení invazivní kardiologie Masarykovy nemocnice Ústí n/L. V některých specifických případech úzce spolupracujeme s klinikami IKEM a Nemocnice Na Homolce.

4) Antiarytmická jednotka - zde jsou umístěni především pacienti, u kterých je nutná telemetrická monitorace.
Péči poskytují lékaři a převážně registrované sestry, kteří svým vzděláním, následnými atestacemi a specializacemi splňují dané zákonné normy.
 
Od roku 2009 INT oddělení získalo souhlasné stanovisko MZ ČR ve věci žádosti o udělení akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu pro odbornost Vnitřní lékařství.

Nadstandardní služby

Dle vašeho přání Vám můžeme nabídnout hospitalizaci s možností uložení na nadstandardní pokoj. V rámci našeho oddělení máme k dispozici celkem 6 nadstandardních pokojů. Z toho 5x jednolůžkový pokoj s rozšířeným nadstandardním vybavením s příslušenstvím. Pokoje jsou vybaveny nábytkem vyrobeným na zakázku, barevným televizorem, radiomagmetofonem, telefonem, lednicí, rychlovarnou konvicí, samostatným sociálním zařízením - cena činí 500 Kč/ den. 1x jednolůžkový pokoj se základním nadstandardním vybavením s příslušenstvím - pokoj je vybaven barevným televizorem, radiomagmetofonem, telefonem, lednicí, rychlovarnou konvicí, samostatným sociálním zařízením - cena činí 400 Kč/den.
 
Rezervaci nadstandardního pokoje si můžete předem domluvit na příjmové interní ambulanci - tel.: +420 474 447 474. Vyúčtování se provádí na konci hospitalizace, před propuštěním, kdy je pacientovi vystaven účet za pobyt na pokoji a za telefonní hovory (pokud používal pevnou telefonní linku). Účet můžete hradit hotově u sekretářky INT oddělení.
 
Výběr stravy:
Pokud v rámci Vašeho onemocnění nejste omezeni dietní stravou a ošetřující lékař souhlasí, můžete využít nabídky výběru jídel. Tuto službu si dohodnete přímo při Vaší hospitalizaci s personálem oddělení, kde budete hospitalizován, není třeba předem objednávat. Cena za možnost výběru činí 25 Kč /den.

Informace pro veřejnost

Doporučená návštěvní doba: denně od 13:00 - 19:00 hod., mimo tuto dobu po domluvě s ošetřujícím lékařem. 
Podávání informacío zdravotním stavu pacientů: každý všední den od 14:30 - 15:30 hod. po ohlášení u službu konající sestry, která následně zajistí rozhovor s lékařem.
Informace o stavu pacientů jsou podávány telefonicky pouze na základě vyřčení hesla, které si pacient a jeho rodina může určit při příjmu.

Pacienti na interní oddělení jsou přijímáni plánovaně či akutně (neplánovaně). K plánovanému příjmu se dostavte v hodinu, která Vám byla sdělena odesílajícím lékařem, zpravidla to bývá v ranních či brzkých dopoledních hodinách. S sebou vezměte doporučení od odesílajícího lékaře, event. výsledky ambulantně provedených vyšetření či další související lékařské zprávy, občanský průkaz a průkaz pojištěnce. Je důležité, aby pacient věděl, či ve zprávě měl zaznamenáno, jaké léky užívá či jiná důležitá upozornění.
 
Současně si pacient sebou přináší věci osobní hygieny, věci na převlečení, přezůvky. Zanechte doma větší obnosy peněz, cennosti, ostatní doklady, které nezbytně nepotřebujete. Pokud žádáte při hospitalizaci vystavit potvrzení o pracovní neschopnosti, bude Vám tato na požádání vystavena u sekretářky oddělení.
 
Další informace Vám poskytne Váš ošetřující lékař či staniční sestra příslušného oddělení.
Informace k některým přípravám na invazivní vyšetření:  

Ke stažení


Prosím, čekejte