Oddělení následné péče

Umístění: Budova: D

Oddělení následné péče je umístěno:
1. Budova D (dostavba), sekce C – 2., 3. a 4. NP

Oddělení následné péče poskytuje zdravotní péči při pobytu na lůžku pacientům, u kterých došlo ke zvládnutí akutního onemocnění nebo akutního zhoršení chronického onemocnění, anebo ke stabilizaci zdravotního stavu, ale jejichž zdravotní stav vyžaduje další léčení nebo dlouhodobé ošetřování na lůžku.

Popis a výkony oddělení

Oddělení poskytuje standardní ošetřovatelskou a léčebnou péči převážně starým a dlouhodobě nemocným (dle platných standardů ošetřovatelské péče Nemocnice Chomutov, o.z.). Péče spočívá v každodenní hygienické očistě, podávání stravy, krmení, aplikace léčebných přípravků, zajištění kontrolních vyšetření, polohování, posazování, event. nácvik chůze, ale i v řešení sociální problematiky. O pacienty je v co největší míře pečováno v souladu s jejich bio-psycho-sociálními potřebami. Pacienti jsou k nám odesíláni po jejich předchozím souhlasu, a to z různých oddělení Nemocnice Chomutov, o.z., event. i z jiných pracovišť v rámci Krajské zdravotní, a.s. Přijímáni jsou i pacienti mimo spádovou oblast. Příjem je realizován na základě doporučení ošetřujícího lékaře příslušného pracoviště nebo praktického lékaře v případě, že pacient přichází z domova.
 
Oddělení následné péče má tři stanice. Všechny tři stanice mají po 27 lůžkách (celkem 81), dvě stanice se nacházejí v tzv. “Dostavbě“ ve 2.,3. a 4. nadzemním podlaží. Na stanici ONP1  jsou dva samostatné jednolůžkové pokoje. Ostatní pokoje ONP jsou dvou až tří lůžkové. U některých pokojů jsou WC i sprchy, v ostatních případech je společná koupelna i WC na každé stanici.

Informace pro veřejnost

Při nástupu na ONP je potřebné, aby byli pacienti vybaveni vlastními toaletními potřebami, tj. toaletním papírem, tekutým mýdlem a šamponem, kartáčkem na zuby a zubní pastou, event. čisticím prostředkem na umělý chrup, vč. vhodné nádoby na uložení zubní náhrady. Z dalších potřeb je vhodná osuška, ručníky, kapesníky, přezůvky, teplé ponožky, vesta nebo župan (vše řádně označené jménem pacienta) a další dle přání a osobních potřeb pacienta. Dále je nezbytné, aby měl pacient občanský průkaz a průkaz pojišťovny.
Doporučená návštěvní doba: denně od 14:00 - 18:00 hod., výjimky lze uskutečnit po individuální domluvě na oddělení.
Konzultace o stavu pacienta podává primář oddělení denně od 14:30 - 15:30 hod., event. po telefonické domluvě.
  

Prosím, čekejte