Ortopedické oddělení - lůžková část

Umístění: Areál/pavilon: Stará zástavba, Budova: C, Podlaží: 2

Kontakt

Tel.:
+420 474 447 322
Tel.:
+420 474 447 213

Primář

MUDr. Jiří Jurča

Tel.:
+420 474 447 593
Email:

Vrchní sestra

Jaroslava Hašková

Tel.:
+420 474 447 414
FAX:
+420 474 447 245
Email:

Staniční sestra

Jitka Belušová, DiS.

Tel.:
+420 474 447 404
Email:

Ortopedické oddělení

Ortopedické oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Chomutov, o. z. se zabývá kompletní léčebně - preventivní péčí v oboru ortopedické chirurgie a traumatologie dětí a dospělých.    

Ortopedické oddělení Nemocnice Chomutov, o. z., udržuje současný světový i evropský trend vývoje ortopedie zaváděním nových moderních léčebných i operačních metod. V některých oblastech ortopedie dokonce drží primariát v rámci Ústeckého kraje, a to zejména v oblasti endoprotetiky. V oblasti chirurgie ruky a nohy patří mezi několik málo pracovišť v České republice komplexně se zabývajících touto problematikou.                        

Endoprotetický program

Vedle totálních náhrad kyčelního a kolenního kloubu včetně složitých revizních a reimplantačních výkonů těchto kloubů, provádíme na našem pracovišti totální náhrady kloubů ramenního a hlezenního. Jako jedno z mála pracovišť v České republice se specializujeme na náhrady drobných kloubů prstů rukou a nohou a jsem 2. pracovištěm v republice provádějícím totální náhrady zápěstí.

V případě artrotického postižení kolenního kloubu provádíme v indikovaných případech unikompartmentní náhrady pouze postižené části kolena se zachováním vazů a zbylé nepostižené kloubní plochy.

Artroskopická operativa

Endoskopická miniinvazivní léčba, která je na našem oddělení poskytována, zahrnuje ošetření ramenního, kolenního a hlezenního kloubu s využitím artroskopu, včetně složitých rekonstrukčních technik - plastiky předního zkříženého vazu, stabilizačních výkonu a rekonstrukce rotátorové manžety ramenního kloubu, mozaikové plastiky kloubních chrupavek kolenního a hlezenního kloubu.

Chirurgie nohy

Kompletní chirurgie vrozených a získaných deformit a onemocnění nohy včetně složitých rekonstrukčních výkonů a náhrad kloubů od hlezenního až po klouby prstů. Operativa entezopatií v oblasti nohy, deformit přednoží a prstů, revmatochirurgie a rekonstrukční operativa plochonoží.

Chirurgii nohy se na ortopedii v Chomutově, jako na jediném pracovišti v severních Čechách a jako na jednom z mála v celé České republice provádí i miniinvazivní technikou (MIS). MIS je v chirurgii nohy poměrně novou a moderní metodou v řešení deformit přednoží, prstců, v případě artrotických postižení, metatarzalgií i nevhodného postavení patní kosti. V porovnání s konvenčními metodami chirugie nohy nabízí MIS provedení osteotomií z drobných, pouze několik milimetrových incizí.

Chirurgie ruky a revmatochirurgie

Plné spektrum chirurgie ruky, od drobných ambulantních zákroků (lupavé prsty, syndrom karpálního tunelu, exstirpace benigních rezistencí a drobných nádorů, atd.), přes rozsáhlejší výkony jako operativa Dupuytrenovy kontraktury, až po složité rekonstrukční a replantační výkony u vrozených, poúrazových či jinak získaných poruch/chorob v oblasti zápěstí (rekonstrukce vazů u nestabilit, limitované a totální dézy, náhrady karpálních kostí, totální náhrada zápěstí), rekonstrukční a replantační výkony šlachového aparátu prstů, rekonstrukce vrozených, poúrazových  a jinak získaných deformit prstů a ruky, náhrady kořenového kloubu palce, náhrady drobných kloubů prstů. V neposlední řadě kompletní revmatochirurgie (od synovektomií po složité rekonstrukční a replantační výkony) řešící často těžká někdy až invalidizující postižení a deformity rukou.

Jsme jedno z mála pracovišť v České republice poskytující plné spektrum operativy chirurgie ruky a v Ústeckém kraji jediné.

Onkoortopedie

Ve spolupráci s onkologií se naše pracoviště spolupodílí na diagnostice a léčbě benigních i maligních onemocnění pohybového aparátu, včetně metastatického postižení kostí a kloubů. Provádíme rekonstrukční, extirpační, resekční a ablativní zákroky v závislosti na rozsahu, typu a charakteru onkologického onemocnění.

Dětská ortopedie

Péče o dětské pacienty zahrnuje záchyt a léčbu vrozených vývojových vad pohybového aparátu, a to konzervativně a v indikovaných případech i operačně.

Ambulantně či ve spolupráci s dětským oddělením je zajištěna léčba vrozených i získaných vývojových onemocnění dětského kyčelního kloubu, ať již konzervativně nebo operačně (rekonstrukční výkony, korekční ostetomie, atd.). Dále se jedná VV deformity nohou a rukou, deformity jako součásti systémových onemocnění, choroby růstového věku (exostosová nemoc, M.Osgood-Schlatter, atd.), dětské plochonoží či juvenilní deformity přednoží.

Součástí je i ve spolupráci s chirurgií léčba dětských úrazů a následně zejména poúrazových stavů v oblasti kloubů a šlachově - svalového aparátu. 

Traumatologie

Naše pracoviště se ve spolupráci s chirurgickým oddělením podílí na léčbě a řešení úrazů pohybového aparátu u pacientů ve spádové oblasti nemocnice v Chomutově. Dominantně řešíme traumatologickou problematiku v oblasti kyčelního a kolenního kloubu. Následně v druhé době se naše pracoviště zabývá řešením poúrazových stavů, funkčních postižení a případných deformit.

Obecná a jednodenní ortopedie

Cestou ambulantních zákroků či v rámci jednodenní ortopedie řešíme postižení/onemocnění pohybového aparátu charakteru entezopatií v oblasti lokte (tenisový, oštěpařský loket), chorob zápěstí a ruky (syndrom karpálního tunelu, lupavý prst, ganglion, enchondrom, fibrom, atd.), entezopatií v oblasti Achillovy šlachy a paty, otlaků a deformit v oblasti prstů nohou (kladívkový prst, apod.) a povšechně afekcí v oblasti měkkých tkání končetin (lipomy, fibromy, ganglia).

 

Standartní ortopedické oddělení má 22 lůžek, včetně dvou nadstandartních jednolůžkových pokojů (více je uvedeno v části Nadstandartní pokoje). Součástí oddělení je i příjmová a převazová ambulance.

Pacienti po velkých rekonstrukčních a replantačních zákrocích jsou pooperačně monitorováni na mezioborové jednotce intenzivní péče. Na standartní lůžko ortopedie se vrací následující den či dle zdravotního stavu, kdy již není vyžadována intenzivní péče a monitorace.

Rehabilitaci na oddělení, pokud je u pacientů vyžadována, zajišťuje celodenně kvalifikovaný rehabilitační personál, a to ve spolupráci s rehabilitačním oddělením. Na základě této spolupráce jsou pacienti po náhradách velkých kloubů či v jiných indikovaných případech následně překládáni na rehabilitační oddělení, kde probíhá dále řízená rehabilitace a rekondice.

Ošetřovatelskou péči na ortopedickém oddělení poskytují registrované sestry. Při práci využívají veškeré moderní ošetřovatelské postupy a pracují metodou ošetřovatelského procesu, který je zaměřen na individuální potřeby pacienta.


Nadstandardní pokoje

Dle přání pacienta můžeme nabídnout hospitalizaci s možností většího soukromí a komfortu v příjemně zařízených interiérech nadstandardních pokojů. Ortopedické oddělení disponuje čtyřmi nadstandartními pokoji, které jsou vybaveny barevným televizorem, rychlovarnou konvicí, telefonem a jeden z nich též samostatným sociálním zařízením. 

Ubytování v těchto pokojích je možné za paušální denní úhradu dle platného Ceníku nadstandardních služeb. Cena za ubytování na nadstandardním pokoji činí 350,-Kč/den, 500 Kč/den (pokoje jsou vedle sebe a mají společné sociální zařízení) nebo 600,-Kč/den (pokoj se samostatným sociálním zařízením). Vyúčtování nadstandardních služeb se provádí na konci hospitalizace, před propuštěním z nemocnice, kdy je pacientovi vystaven účet za telefonní hovory a pobyt v nadstandardním pokoji. Účet může uhradit pacient přímo na oddělení. 

Nadstandardní pokoj je možné si rezervovat u příjmové sestry před nástupem k hospitalizaci.
 
Kontaktní osoba pro rezervaci nadstandardních pokojů:
příjmová sestra - Charlotte Přecechtělová
tel.: +420 474 447 365

Informace pro pacienty

Doporučená návštěvní doba:
Denně od 15:00 - 19:00 hod. nebo kdykoliv po domluvě s personálem oddělení.

Podávání informací
o zdravotním stavu pacientů
Úterý a pátek v návštěvních hodinách, popřípadě (u závažných stavů) po domluvě s ošetřujícím lékařem. Svůj požadavek sdělte službu mající sestře, která zajistí Váš pohovor s lékařem. Informace o stavu pacientů nejsou podávány telefonicky.

Informace k příjmu pacientů:
 
K plánovaným operacím jsou obvykle pacienti přijímáni den před plánovanou operací v 9:00 hod., a to na příjmové ortopedické ambulanci,  nestanoví-li jejich ošetřující lékař, jenž hospitalizaci doporučuje, jinak. 
K přijetí na lůžko potřebuje pacient občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, doporučení odesílajícího pracoviště, event. výsledky ambulantně provedených vyšetření. Je výhodou, když si pacient k hospitalizaci přinese informace o dosavadní léčbě a informace o lécích, které v poslední době užívá.
Současně si pacient k hospitalizaci přináší věci osobní hygieny a vhodnou obuv (je-li pravděpodobné, že pacient podstoupí operační zákrok, který vyžaduje v pooperační fázi chůzi o berlích, volte prosím plnou obuv s pevnou patou). 
Pokud je hospitalizace podmíněna pracovní neschopností, je legitimace práce neschopného vystavována na oddělení (pokud již není pacient v pracovní neschopnosti před nástupem na oddělení). Další informace Vám poskytne Váš ošetřující lékař, popř. se můžete obrátit na příjmovou sestru.

Prosím, čekejte