Radiodiagnostické oddělení

Umístění: Budova: Poliklinika, B + C, Podlaží: 1. až 4.

Oddělení se skládá z 11 pracovišť. Osm z nich je umístěno v budově B (poliklinika - sekce B, 1. - 4. NP), dvě pracoviště jsou ve staré zástavbě (budova C).

Provozní doba:

Pondělí – Pátek  
7:00 – 11:30      12:00 – 14:30 (pro urgentní stavy je zajištěn nepřetržitý provoz)

Větší detail k provozní době ZDE.

Detašované RDG pracoviště – Nemocnice MEDICINA s.r.o., Podbořany

Popisy a výkony: běžná skiagrafie, bez objednání
Kontakt: +420 415 237 160.
Provozní doba:
Po 7:00-15:30
Út 7:00-15:30
St 7:00-16:30
Čt 7:00-15:30
7:00-14:30

Informace pro pacienty

Z důvodu probíhajících stavebních prací na novém pavilonu Emergency a nadzemním koridoru spojujícího budovu C a D, byly zcela uzavřeny některé cesty a vchody do budov a areál není přímo průjezdný. Parkoviště, které se nachází za autobusovou zastávkou, bude po celou dobu stavby uzavřeno pro veřejnost.

Prosíme všechny, kteří míří do budovy C na chirurgický příjem nebo na RDG pohotovost, aby zhodnotili své možnosti. V případě, že se bude jednat o akutní případ (u pacientů se zhoršenou pohyblivostí a u akutních stavů, kdy pacient nemůže na příjem dojít) je možné využít vjezd do areálu hlavní vrátnicí (z ulice Edisonova), po domluvě s bezpečnostní službou (služebna u hlavního vjezdu - před závorou). Upozorňujeme však, že je to jediný vjezd pro složky IZS, tedy je potřeba nezdržovat se v těchto místech a urychleně tento prostor opustit. Ostatní pacienty žádáme, aby vjeli do areálu ve směru z ulice Beethovenova a na určené místo došli pěšky a tím tak pomohli k plynulému provozu naší nemocnice.

Též prosíme všechny o dodržování bezpečnostních opatření z důvodu probíhající výstavby.

Níže na mapce jsou vyznačeny hlavní přístupové cesty v areálu nemocnice a do jednotlivých budov. Omlouváme se za komplikace a věříme, že pro nás pro všechny budou nové stavby přínosem.


Telefonní čísla pro objednávání pacientů

Telefonické objednávání pacientů je možné pouze v běžné pracovní době, není-li uvedeno jinak.

CT vyšetření
                              +420 474 447 723

Ultrazvuk                                    +420 474 447 702 (zde se nelze objednat na ultrazvuk prsu, volejte číslo mamografie

Skiaskopická vyšetření            +420 474 447 702 

Magnetická rezonance             +420 474 447 234 
na tomto telefonním čísle získáte veškeré informace o průběhu a způsobu vyšetření a objednávání na MR, na spojení prosím vyčkejte delší dobu, dojde k přesměrování na mobilní telefon

Pro vyšetření je nezbytný průvodní list, objednání dle typu vyšetření.

Email MR: mr.cv@kzcr.eu - do přílohy vložte oskenovaný nebo ofocený průvodní list k vyšetření. Emailová schránka slouží pouze k přikládání průvodního listu k vyšetření.


Mamografie                               +420 477 117 680 (včetně objednání ultrazvuku prsu)
                                                     Elektronické objednávání ZDE
                                                     Telefonické i osobní objednání v době od 7:00hod – 11:00hod, 12:00hod – 14:00hod.
Při objednávání musí mít klientka již napsanou žádanku na vyšetření! Informace o jednotlivých vyšetřeních i potřebné dokumenty naleznete také níže v sekci "Ke stažení"

Oznámení Radiodiagnostické oddělení - objednávání pacientů na vyšetření magnetickou rezonancí

Podrobný popis, jak se mají pacienti objednávat na vyšetření magnetickou rezonancí v Nemocnici Chomutov, o. z. naleznete v přiloženém souboru.

Popis a výkony oddělení

Budova B, poliklinika, sekce B:

1. NP: 
3 skiagrafická pracoviště - ambulantní provoz, 
pracoviště ultrasonografie
2. NP   
1 skiagrafické pracoviště - nemocniční provoz,
1 skiaskopické pracoviště,
3. NP  
Archiv RTG dokumentace a administrativní část
4. NP
Mamodiagnostické centrum

Budova C (stará zástavba):
1 skiagrafické pracoviště - traumatologie, RTG pohotovost, 1 CT pracoviště, pracoviště magnetické rezonance

Radiodiagnostické oddělení zajišťuje všechna vyšetření uvedená v seznamu - viz  "Ke stažení". 
V této sekci naleznete také formuláře a další užitečné informace a pokyny.

Provozní doba RDG pracoviště

Pondělí – Pátek  
7:00 – 11:30 hod.         
12:00 – 14:30 hod. (pro urgentní stavy je zajištěn nepřetržitý provoz)

Ve všední dny od 14:30 hod. do 7:00 hod. následujícího dne a dále v sobotu, neděli a ve dnech pracovního klidu (svátky) je zajištěn nepřetržitý RDG provoz v budově C staré zástavby.

Ve středu a v pátek je navíc RDG provoz od 9:00 hod. do 14:30 hod. v budově C staré zástavby pro potřeby traumatologické poradny chirurgického oddělení.

Informace o výsledcích vyšetření
nelze podávat telefonicky.
Zapůjčování snímkové dokumentace z archivu je možné v pracovních dnech v době od 7:00 do 11:30 hod. a od 12:00 do 14:00 hod.
Zapůjčování dokumentace z CT vyšetření je možné od 12:00 do 14:00 hod.
U pacientů transportovaných na pracoviště vyššího typu po domluvě.

Informace pro pacienty a odesílající lékaře

Poznámky:
U pacientů je před intravaskulárním vyšetřením kontrastní látkou nutná dostatečná hydratace, zvláště u pacientů s vyššími hodnotami renálních funkcí, u pacientů s hodnotami kreatininu nad 180 je nutná konzultace nefrologa (kontrastní látky, i neionické, jsou nefrotoxické a vylučují se výhradně ledvinami).
U diabetiků s perorální léčbou metforminovými preparáty (Metformin 500 a 850, Glucophage 500, Glucophage forte 850, Siofor 500 a 850, Glibomet, Adimet 500 a 850, Gluformin 850) je nutné vysazení těchto preparátů 48 hodin před a 48 hodin po výkonu (opět možnost poškození ledvin).
Termín menses
- vyšetření v oblasti břicha nebo pánve u žen v produktivním věku (14 - 45 let) lze provést pouze 1. - 10. den menstruačního cyklu;
- v případě, že požaduje lékař provést vyšetření i přes nevyhovující termín menses, výrazně toto vyznačí na žádance;
- ženy s antikoncepcí mohou vyšetření podstoupit bez ohledu na menstruační cyklus.

Diabetes mellitus
- skutečnost (diagnózu Diabetes mellitus) uvede lékař na žádance a specifikuje léčebný režim (dieta, inzulin,…),
-
před náročnějším vyšetřením je diabetikovi vyšetřena hladina glykémie,
-
ošetřující lékař ordinuje infuzi glukózy s inzulínem (na základě výsledku),
-
sestra zajistí podání infuze pacientovi (dle potřeby odešle pacienta s infuzí k vyšetření).

Telefonní čísla pro objednání:
CT vyšetření: +420 474 447 723
Sonografie, vylučovací urografie, vyšetření GIT: +420 474 447 702
Mamografické vyšetření: +420 477 117 680

Relevantní odkazy:
Stránky Společnosti radiologických asistentů
Stránky České společnosti intervenční radiologie
Radiologická společnost ČLS JEP


Prosím, čekejte