Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.

Jakýmsi předchůdcem zdravotnických zařízení v Děčíně byl městský špitál U dvanácti apoštolů písemně doložený k roku 1527. První skutečný špitál pro nemocné však vznikl až roku 1852. S ohledem na zvyšující se počet obyvatel byla v den císařových 70. narozenin 18. srpna 1900 slavnostně otevřena nová nemocnice odpovídající nárokům na moderní zdravotnické zařízení své doby. V roce 1931 byla k původní dvoupatrové budově přistavena čtyřpodlažní budova chirurgického pavilonu.
Po skončení II. světové války nastoupili do nemocnice první čeští zaměstnanci. V roce 1946 měla nemocnice 15 lékařů, 60 ošetřovatelek a 22 pomocnic. Ve druhé polovině 70. let byla již nemocnice na hranici kapacitních možností, a proto se v roce 1978 začalo s výstavbou nového objektu mezi nejstarším a chirurgickým pavilonem (tzv. proluka). Tento objekt byl dokončen v roce 1982, bylo zde umístěno ARO a rozšířeno interní a gynekologicko-porodnické oddělení. Do období 70. let také spadá výstavba tří přízemních montovaných objektů.
Avšak ani tato opatření nemohla vyřešit kapacitní problémy nemocnice, a tak bylo v polovině 80. let rozhodnuto o výstavbě rozsáhlého areálu budov. Po změně politických poměrů a principů financování zdravotnictví po roce 1989 byla však dokončena pouze první etapa – výstavba výškového objektu. Určité modernizace doznaly i hospodářské provozy.
V 90. letech minulého století nemocnice opustila řadu objektů umístěných na území města Děčín, aby zefektivnila svůj provoz a zůstala jako jednotný celek v areálu v Děčíně II.
Na přelomu století byla s finanční spoluúčastí státu zahájena nutná modernizace zdravotnických objektů v areálu nemocnice. Zcela modernizovány byly do konce roku 2003 objekty:
  • staré interny, kde jsou po modernizaci umístěny zejména laboratorní provozy, ústavní lékárna, neurologická ambulance, odborné interní ambulance a logopedie
  • proluky, kde je nyní umístěno oddělení ARO, část gynekologie a chirurgická příjmová ambulance.
Zahájena byla také rekonstrukce pavilonu chirurgických oborů, která byla částečně dokončena ve dvou nadzemních podlažích, v nichž jsou umístěna oddělení oční, ORL a gynekologie.
V letech 2003 - 2004 mohlo dojít díky postupnému dokončování rekonstrukce k racionalizaci a intenzifikaci využití prostor. Lůžková zdravotní péče je tak nyní poskytována ve dvou blocích – bloku interních oborů, kam bylo umístěno i dětské oddělení a bloku oborů chirurgických. Současně s realizací stavebních úprav nemocnice investovala značné prostředky do obnovy a rozvoje zdravotnických technologií, určených pro oblast diagnostiky a léčby onemocnění.
Nemocnice Děčín zajišťuje akutní lůžkovou zdravotnickou péči pro oblast Děčína a v některých oborech pro celý okres, tedy pro spádovou oblast 80 až 130 tisíc obyvatel. Na lůžkovou péči je navázáno provozování řady specializovaných ambulantních provozů a komplementů tak, aby zdravotní péče mohla být poskytována komplexně a na odpovídající úrovni.
V Nemocnici Děčín i v celém okrese Děčín již v devadesátých letech minulého století proběhla restrukturalizace počtu akutních lůžek a jejich stav se tak pohybuje hluboko pod celostátním i krajským průměrem.
 

V současné době je v Nemocnici Děčín 9 lůžkových oddělení a to Chirurgické, Interní vč. Ošetřovatelských lůžek, Dětské vč. Novorozeneckého, Gynekologicko-porodnické, ARO, Neurologické, Rehabilitační, ORL a Oční oddělení.

Tyto činnosti jsou dále doplněny společnými vyšetřovacími složkami: Radiodiagnostické oddělení, Laboratoře a transfusní služba, Patologicko-anatomické oddělení, Hemodialýza a dalšími odbornými ordinacemi a poradnami.


Prosím, čekejte