Nemocnice Děčín, o.z. - kontaktní údaje

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.
U Nemocnice 1
405 99  Děčín II
Tel.:  +420 412 705 111
Fax:  +420 412 705 502
E-mail:  sekretariat.dc@kzcr.eu

Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550.
IČO: 25488627
DIČ: CZ25488627
bankovní spojení: ČSOB a.s. Ústí nad Labem
č. účtu: 216686400/0300
Číslo datové schránky: 5gueuef

Logo Nemocnice Děčín, o.z. ke stažení


Základní info o Krajské zdravotní, a.s.

celkový majetek společnosti5 273 828 000 Kč

roční obrat7 337 mil. Kč

počet zaměstnanců celkem8 743
z toho
- lékařů1 160
- sester3 012

počet lůžek celkem3 238
z toho
- nemocnice Děčín   308
- nemocnice Teplice   478
- nemocnice Most   733
- nemocnice Chomutov   458
- Masarykova nemocnice v ÚL1 261
Prosím, čekejte