Anesteziologicko-resuscitační oddělení

Umístění: Budova: D, Podlaží: 2. NP

Anesteziologicko-resuscitační oddělení je rozděleno do následujících částí:

1. resuscitační – lůžková
2. anesteziologická část
3. oddělení urgentní medicíny
4. ambulance nutrice
5. ambulance pro předoperační vyšetření
6. tým pro dlouhodobé periferní vstupy                                                                                                                                                                                                                                     7. ambulance bolesti
Primář

MUDr. Michal Hanauer MBA

Tel.:
+420 412 705 482
Email:

Zástupce primáře

MUDr. Smržová Eva

Tel.:
+420 412 705 482
Email:

Vrchní sestra

Martina Galášová

Tel.:
+420 412 705 282
Email:

Staniční sestra

Tschakertová Jaroslava

Tel.:
+420 412 705 481
Email:

Staniční sestra - ARO lůžka

Marcela Temeschinková

Tel.:
+420 412 705 484
Email:

Lůžka

Počet lůžek: 5 + 1 lůžko urgentní


Prosím, čekejte