Nefrologicko-dialyzační oddělení

Je nutné objednání předem a doporučení.

Umístění: Budova: R, Podlaží: přízemí

Nefrologicko-dialyzační oddělení je ambulantní oddělení zajišťující péči o klienty s chorobami ledvin a o nemocné se selháním ledvin, kteří vyžadují různé formy náhrady jejich funkce. Zajišťuje diagnostickou, léčebnou, preventivní a dispenzární péči pro pacienty s onemocněními ledvin  okresu Děčín .

Páteřní součástí oddělení je hemodialyzační středisko, které pečuje v nepřetržitém provozu o pacienty s akutním i chronickým  selháním ledvin, kteří jsou léčeni hemodialýzou.

Pacienti zařazení do pravidelného hemodialyzačního programu docházejí na hemodialyzační  léčbu zpravidla třikrát týdně. Oddělení využívá celé spektrum současných hemoeliminačních metod – hemodialýzu, domácí hemodialýzu i v současné nejmodernější metodu – vysokoobjemovou hemodiafiltraci. Oddělení je vybaveno moderními hemodialyzačními monitory fy Braun a Fresenius. Hemodialyzační oddělení poskytuje péči i mimoděčínským pacientům – tzv. rekreační dialýzy.

V rámci nefrologické ambulance jsou pacienti léčení i další formou domácí dialýzy – peritoneální dialýzou . Pacienti jsou léčeni jak základní metodou – CAPD (výměny dialyzačního roztoku jsou prováděny manuálně) – tak přístrojovou variantou této metody.

Oddělení má v pravidelné péči i pacienty připravující se k transplantaci ledviny i pacienty, kteří tuto transplantaci již prodělali (naši pacienti jsou vesměs transplantování v českém největším transplantačním centru – IKEM ).

Nefrologická ambulance pečuje zejména o nemocné s chronickými onemocněními ledvin a o pacienty v různé fázi nedostatečnosti ledvin.

Při péči o naše klienty dlouhodobě spolupracujeme se špičkovými nefrologickými zařízeními – IKEM, Fakultní nemocnice Královské vinohrady, Všeobecná fakultní nemocnice Praha.


Popis oddělení:

Hemodialyzační  část má 13 lůžek (12 pro chronické, 1 pro akutní nemocné) a pracuje v nepřetržitém provozu (kromě neděle)

 

Přístroje:

Moderní Hemodialyzační monitory Braun a Fresenius, BCM – přístroj pro stanovení složení tělesných tkání a stanovení obsahu vody, peritoneální dialyzační monitory , tzv. „cyclery“ firem Fresenius a Baxter.


Primář

MUDr. Martin Ullrych

Vrchní sestra

Monika Lounová

Tel.:
+420 412 705 233

Ordinační hodiny

Hemodialyzační oddělení:

nepřetržitý provoz kromě neděle

Nefrologická ambulance v budově R (střední vchod):

pondělí - pátek           8:30-12:00   

Lůžka

Počet lůžek: 13 
Prosím, čekejte