Patologické oddělení

Umístění: Budova: H, Podlaží: 1.

Oddělení se nachází ve dvou budovách v areálu nemocnice. V budově patologie G (nad prádelnou) jsou umístěny laboratoře a administrativa.

Vedoucí laborant

Jana Doxanská

Tel.:
+420 412 705 390
Email:

Fotogalerie oddělení

Popis činností PAO

Bioptická a cytologická vyšetření a pitvy zajišťujeme pro děčínskou nemocnici svozem na Patologické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Popis a výkony oddělení

Provozní doba: každý všední den 7,00 – 15,30 hodin.

Upozornění:
V souladu se Zákonem o pohřebnictví č. 256/2001 Sb.  je zakázáno na oddělení vystavovat zemřelé. Pozůstalí si tuto službu mohou dojednat s pohřební službou.

Poplatek za využití chladícího zařízení pro uložení těla zemřelého v budově H (po překročení zákonné lhůty 48 hodin) činí za každých započatých 24 hodin  550 Kč vč. 21 % DPH.

Prosím, čekejte