Informace o provozu MAD Děčín v zastávce Pod Nemocnicí

Trasa č. 1

Od 29. 4. do 30. 6. je zaveden mimořádný autobusový spoj do zastávky Pod Nemocnicí ze zastávky Myslbekova po stávající trase linky č. 201 směr nemocnice. Ze zastávky Nemocnice projíždí autobus horní vrátnicí, areálem nemocnice s výjezdem ve spodní vrátnici a zastavením v zastávce Pod Nemocnicí. Dále spoj pojede do zastávky Myslbekova. Autobusy jsou provozovány v pracovní den v počtu 14 spojů směr nemocnice a 14 spojů od nemocnice.

Trasa č. 2

Od 1. 7. 2024 dojde k průjezdu autobusu areálem od ul. Lužická, zastávka bude umístěna k travnaté ploše dle dohody (budova D) a výjezd bude opět v horní části vrátnice.

UPOZORNĚNÍ - letní uzavírka ORL

V období od 27.7. 2024 - 7:00 hod. – do 12.8.2024 – 7:00 hod. dojde k plánovanému letnímu uzavření oddělení ORL v Děčíně. Uzavřena bude lůžková i ambulantní část. Pacienti budou ve všední den v dopoledních hodinách ošetřeni v soukromých ordinacích ORL Děčín po telefonické domluvě.

Ordinace ORL Děčín:

MUDr. Bureš R. tel. – 731 923 293 (po telefonické domluvě)

MUDr. Šafaříková J. – 412 151 906 (24.7. – 2.8. – dovolená)

MUDr. Poláková J. – 412 513 935 (24.7. – 6.8. – dovolená)

MUDr. Stríbrský I. – 412 151 566 (8:00 – 11:00 hod.)

Mimo ordinační dobu zajišťuje ošetření pacientů pohotovostní ambulance ORL Masarykova nemocnice Ústí nad Labem – budova D1.


Ordinační hodiny pohotovostní služby ORL:

Všední dny Po - Pá:                18.00 hod - 22.00 hod

AKUTNÍ STAVY VE VŠEDNÍ DNY V DOBĚ OD 15:00 - 18:00 OŠETŘÍ EMERGENCY (DUŠENÍ, KRVÁCENÍ A ÚRAZY).

Víkendové dny + svátky:       8.00 hod - 12.00 hod

                                                 16.00 hod - 22.00 hod

 Mimo ordinační hodiny - víkendy a noční hodiny se ošetřují pouze AKUTNÍ stavy (KRVÁCENÍ, DUŠENÍ A ÚRAZY V ORL)

Aktuality


Tichá linka

Tichá linka je sociální služba tlumočení znakového jazyka a přepisu mluvené řeči do textu online. Je určena lidem se sluchovým nebo kombinovaným postižením a umožňuje jim komunikovat se slyšícími lidmi bez bariér. Tato služba je dostupná i v Nemocnici Děčín.
Tablet ke komunikaci je uložen na rehabilitačním odd., budova I, 6. patro.

Krizová linka pomoci pro blízké pacientů

Ve spolupráci Systému psychosociální intervenční služby a Ministerstva zdravotnictví byla zřízena speciální linka poskytující psychickou podporu blízkým pacientů.
Na tel. čísle +420 227 272 225 Vás proškolení pracovníci pomohou provést zátěžovou situací
Prosím, čekejte