Nový pavilon Emergency, COS včetně JIP v Nemocnici Chomutov

Projekt „Nový pavilon Emergency, COS včetně JIP v Nemocnici Chomutov“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Číslo výzvy: 98. výzva

Název projektu: Nový pavilon Emergency, COS včetně JIP v Nemocnici Chomutov

Číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016320

Rozpočet projektu: 
Celkové výdaje: 859 914 618,39 Kč
Celkové způsobilé výdaje: 150 000 000,00 Kč

Termín realizace: 5. 5. 2021 - 15. 11. 2024

Popis projektu: Předmětem projektu je zlepšení kvality urgentní péče - propojení s následujícími typy zdravotní péče: Anesteziologie a resuscitace (včetně operačních sálů a centrální sterilizace), JIP, ARO, semiintenzivní péče. Pracoviště bude do budoucna po stránce přístrojového vybavení nadále pevně ukotveno v regionální síti poskytovatelů zdravotních služeb. Pracoviště Nemocnice Chomutov zahrnutá do projektu mají přímou návaznost na urgentní příjem a jedná se o lůžkové části nemocnice."

Cíle projektu: Cílem projektu je vybudování a přístrojové vybavení nového pavilonu Emergency, COS vč. JIP a nadzemního spojovacího koridoru se stávajícím pavilonem D v Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnici Chomutov, o. z. Spojovacím koridorem pak dojde k nezbytnému propojení chirurgických pavilonů s interními pavilony. Součástí projektu je pořízení např. lůžek intenzivní péče, resuscitačních lůžek, ventilátorů, anesteziologických přístrojů a dalšího vybavení pro podpořená pracoviště.


Přístrojové vybavení nemocnice Most

Projekt „Přístrojové vybavení nemocnice Most“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Číslo výzvy: 98. výzva

Název projektu: Přístrojové vybavení nemocnice Most

Číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016322

Rozpočet projektu: 
Celkové výdaje: 136 767 000,00 Kč
Celkové způsobilé výdaje: 136 767 000,00 Kč
Dosud proplaceno: 86 888 718,36 Kč 

Termín realizace: 5.5. 2021 - 31.12. 2023

Popis projektu: Předmětem projektu bylo zlepšení systému funkční a udržitelné zdravotní péče prostřednictvím pořízení nových či obnovy stávajících zdravotnických prostředků, technologií a vybavení v Nemocnici Most. Tím bylo dosaženo kvalitní a rovnoměrné regionálně dostupné zdravotní péče s ohledem na situaci na regionální úrovni. Navýšením přístrojového vybavení nemocnice Most můžeme do budoucnosti reagovat na hrozby možných dalších vln pandemie COVID19, ale současně budeme moci reagovat na jiné non-epidemické hrozby, například s možností hromadné katastrofy i v souvislosti s umístěním nemocnice v blízkosti chemických závodů v Litvínově/Záluží.

Cíle projektu: Cílem projektu bylo zlepšení kvality urgentní péče, definované indikátory Integrovaného regionálního operačního programu. Z pohledu specifických cílů 98. výzvy poskytované péče byl program zaměřen na propojení s následujícími typy zdravotnické péče navazujícími na urgentní péči:

- Anesteziologie a resuscitace (včetně operačních sálů a centrální sterilizace)

- Gynekologie a porodnictví

- Chirurgie

- JIP, ARO

- Laboratoře

- Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

- Radiologie a zobrazovací metody

- Vnitřní lékařství (interna)

- Pneumologie (plicní)


Nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a kardiochirurgie včetně vybavení v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem

Projekt „Nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a kardiochirurgie včetně vybavení v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Číslo výzvy: 98. výzva

Název projektu: Nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a kardiochirurgie včetně vybavení v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem

Číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016323

Rozpočet projektu: 
Celkové výdaje: 1 713 253 269,07 Kč
Celkové způsobilé výdaje: 500 000 000,00 Kč

Termín realizace: 29. 9. 2020 - 15. 11. 2024

Popis projektu: Předmětem projektu je zlepšení kvality urgentní péče, definované indikátory integrovaného regionálního operačního projektu. Kvalita urgentní péče určuje, jak rychle se pacientovi dostane požadované péče. Zahrnuje CS: pacienti, zdravotnický personál a občany. Projekt má přímou vazbu na React-EU - IROP 6.1. Vazba na jednotlivé obory. Investičním záměrem je výstavba nového pavilonu s operačními sály, oddělením JIP a standardními lůžkovými odděleními v MNUL. "

Cíle projektu: Cílem projektu je zlepšení kvality urgentní péče, definované indikátory integrovaného regionálního operačního projektu. Kvalita urgentní péče určuje, jak rychle se pacientovi dostane požadované péče. Z pohledu specifik poskytované péče je projekt zacílen na propojení s následujícími typy zdravotní péče: anesteziologie a resuscitace (včetně operačních sálů a centrální sterilizace) chirurgie, cévní chirurgie, kardiochirurgie a neurochirurgie, urologie, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, JIP, ARO, semiintenzivní péče, kardiologie, úrazová chirurgie.


Rekonstrukce Porodnice a přístrojové vybavení nemocnice Teplice

Projekt „Rekonstrukce Porodnice a přístrojové vybavení nemocnice Teplice“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Číslo výzvy: 98. výzva

Název projektu: Rekonstrukce Porodnice a přístrojové vybavení nemocnice Teplice

Číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016337

Rozpočet projektu:
Celkové výdaje: 198 570 248,01 Kč
Celkové způsobilé výdaje: 139 988 788,93 Kč

Termín realizace: 5. 5. 2021 - 30. 6. 2024

Popis projektu: Předmětem projektu je pořízení zdravotnického vybavení a rekonstrukce pracoviště porodnice v nemocnici Teplice. Podpořené obory Anesteziologie a resuscitace (včetně operačních sálů a centrální sterilizace), Gynekologie a porodnictví, Chirurgie, Radiologie a zobrazovací metody, Vnitřní lékařství (interna). Jako hlavní aktivita projektu bude realizována právě modernizace a rekonstrukce pracoviště porodnice a dále nákup přístrojového vybavení pro oblast UP.

Cíle projektu: Cílem projektu je zlepšení kvality urgentní péče, definované indikátory integrovaného regionálního operačního programu. Z pohledu specifických cílů 98. výzvy poskytované péče je předložený projekt zaměřen na propojení s následujícími typy zdravotnické péče navazujícím na urgentní péči:

- Anesteziologie a resuscitace (včetně operačních sálů a centrální sterilizace)

- Gynekologie a porodnictví

- Chirurgie

- Radiologie a zobrazovací metody

- Vnitřní lékařství (interna)


Přístrojové vybavení nemocnice Litoměřice

Projekt „Přístrojové vybavení nemocnice Litoměřice“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Číslo výzvy: 98. výzva

Název projektu: Přístrojové vybavení nemocnice Litoměřice

Číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016263

Rozpočet projektu: 
Celkové výdaje: 143 883 587,01 Kč
Celkové způsobilé výdaje: 143 883 587,01 Kč
Dosud proplaceno: 48 776 438,63 Kč

Termín realizace: 19. 3. 2020 - 31.12.2023

Popis projektu: Projekt přispěl k naplňování specifického cíle 6.1 REACT-EU a konkrétně výzvy č. 98 IROP. Konkrétně jde o hlavní aktivitu - Pořízení a modernizace přístrojového vybavení, zdravotnických prostředků, technologií a dalšího vybavení, které slouží pro poskytování zdravotních služeb v rámci zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a jejími sociálními dopady a přípravu zeleného, digitálního a odolného oživení hospodářství.

Cíle projektu: Cílem projektu bylo zlepšení kvality urgentní péče, definované indikátory integrovaného regionálního operačního programu. Z pohledu specifických cílů 98. výzvy poskytované péče byl program zaměřen na pořízení nového vybavení pro pracoviště Nemocnice Litoměřice:

- Anesteziologie a resuscitace (včetně operačních sálů a centrální sterilizace), 

- Gynekologie a porodnictví, 

- Chirurgie, 

- JIP, ARO, 

- Laboratoře, 

- Radiologie a zobrazovací metody,

- Vnitřní lékařství (interna)


Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a JIP v Nemocnici Děčín

Projekt „Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a JIP v Nemocnici Děčín“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Číslo výzvy: 98. výzva

Název projektu: Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a JIP v Nemocnici Děčín

Číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016365

Rozpočet projektu:
Celkové výdaje: 896 745 890,31 Kč
Celkové způsobilé výdaje: 150 000 000,00 Kč

Termín realizace: 5. 5. 2021 - 15. 11. 2024

Popis projektu: Jedná se o komplexní řešení problematických nebo chybějících částí nemocnice, tak , aby byla schopna zajistit nepřetržitou péči o pacienty, jak v oblasti UP, který v této nemocnici chybí. Dále řeší nedostatečnou kapacitu v oblasti intenzivní péče. Zároveň odstraňuje zásadní technické a hygienické nedostatky současných operačních sálů, které již neodpovídají současným potřebám. Součástí stavby je i perioperační a příjmový komplement včetně RTG oddělení a pooperačního odd.

Cíle projektu: Cílem projektu je zlepšení kvality urgentní péče, definované indikátory integrovaného regionálního operačního projektu. Kvalita zdravotních služeb poskytovaných v rámci urgentní péče a vysoce specializované péče je zaměřena na vybudování urgentního příjmu, který zajišťuje příjem a poskytování intenzivní akutní lůžkové péče a specializované ambulantní péče pacientům s náhle vzniklým závažným postižením zdraví a pacientům v přímém ohrožení života v propojení s následujícími typy zdravotní péče a vysoce specializované péče. Předkládaný projekt se zaměřuje na následující obory:

- Anesteziologie a resuscitace včetně operačních sálů a centrální sterilizace JIP

- ARO, semiintenzivní péče, 

- Radiologie a zobrazovací metody, 

- Laboratoře, 

- Chirurgie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 

- Vnitřní lékařství (interna)


Pořízení přístrojového vybavení pro urgentní pracoviště 2. typu Rumburk

Projekt „Pořízení přístrojového vybavení pro urgentní pracoviště 2. typu Rumburk“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Číslo výzvy: 98. výzva

Název projektu: Pořízení přístrojového vybavení pro urgentní pracoviště 2. typu Rumburk

Číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016376

Rozpočet projektu: 
Celkové výdaje: 132 761 844,04 Kč
Celkové způsobilé výdaje: 132 761 844,04 Kč
Dosud proplaceno: 29 995 849,27 Kč

Termín realizace: 5. 5. 2021 - 31. 12. 2023

Popis projektu: Předmětem předkládaného projektu bylo pořízení přístrojového vybavení a technologií (zdravotnické techniky a zdravotnických prostředků) pro urgentní pracoviště 2. typu žadatele. Toto vybavení bude umístěno ve stávající hlavní budově nemocnice, konkrétně v oddělení urgentních pracovišť chirurgie, MOJIP, interny a gynekologicko-porodnickém oddělení. Realizací projektu žadatel obnovil své technické zázemí, čímž zkvalitnil své zdravotnické služby a přizpůsobil se současným trendům zdravotnictví.

Cíle projektu: Hlavním cílem projektu bylo zajistit infrastrukturu pro nabídku kvalitní a dostupné zdravotní péče v oblasti urgentních příjmů 2. typu, zkvalitnění a zajištění dostupnosti zdravotní péče ve spádové oblasti. Pořízení nového vybavení pro pracoviště urgentního příjmu 2. typu nemocnice Rumburk: anesteziologie a resuscitace (včetně operačních sálů a centrální sterilizace), gynekologie, chirurgie, vnitřní lékařství (interna), radiologie a zobrazovací metody, JIP. Tato pracoviště navazují na lůžkovou péči. Cílem bylo rovněž podpora zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID19 a posílení odolnosti zdravotní péče vůči potenciálním hrozbám.


Obnova a doplnění vybavení Komplexního onkologického centra v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem

Projekt „Obnova a doplnění vybavení Komplexního onkologického centra v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Číslo výzvy: 99.výzva

Název projektu: Obnova a doplnění vybavení Komplexního onkologického centra v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem

Číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_122/0016660

Rozpočet projektu: 
Celkové výdaje: 149 426 850,00 Kč
Celkové způsobilé výdaje: 104 557 495,00 Kč
Dosud proplaceno: 84 696 286,05 Kč

Termín realizace: 25. 11. 2020 - 31. 12. 2023

Popis projektu: Projekt Obnova a doplnění vybavení Komplexního onkologického centra v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem posílil odolnost páteřní nemocnice v Ústí nad Labem, a to aktivitami s cílem zlepšení kvality péče o onkologické pacienty. Obsahem projektů byl nákup souboru zdravotnických zařízení určených pro léčbu a péči o onkologické pacienty. Projekt se dotkl Komplexního onkologického centra Krajské zdravotní, a.s. s místním poskytováním zdravotních služeb v Ústí nad Labem a Chomutově.

Cíle projektu: Cílem projektu bylo zlepšení kvality péče o onkologické pacienty, definované indikátory Integrovaného regionálního operačního programu, a to formou pořízení zdravotnické techniky. Projekt posílil odolnost páteřní nemocnice Ústeckého kraje prostřednictvím:

1) obnovy vybavení operačních sálů a endoskopického centra pro onkochirugickou operativu resp. diagnostické a intervenční endoskopické výkony, včetně vybavení pro anestezii a perioperační intenzivní péči v onkochirurgických oborech,

2) implementací pokročilých metod zpracování a vizualizace dat ze zdravotnických systémů s cílem zlepšení perioperační péče a zkrácení doby hospitalizace onkochirurgických pacientů (a z toho vyplývajícím navýšením kapacity pro onkochirurgickou péči),

3) zřízení monitorovaného pokoje pro onkologické pacienty s rizikem zhoršení orgánových funkcí na chirurgickém pracovišti poskytujícím péči o pacienty s nádorovým onemocněním.


Obnova a doplnění přístrojového vybavení laboratoří KZ v MN Ústí nad Labem

Projekt „Obnova a doplnění přístrojového vybavení laboratoří KZ v MN Ústí nad Labem“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Číslo výzvy: 100.výzva

Název projektu: Obnova a doplnění přístrojového vybavení laboratoří KZ v MN Ústí nad Labem

Číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_123/0016684

Rozpočet projektu: 
Celkové výdaje: 59 807 233,00 Kč
Celkové způsobilé výdaje: 41 865 063,10 Kč
Dosud proplaceno: 38 921 357,30 Kč

Termín realizace: 15. 6. 2021 - 31. 12. 2023

Popis projektu: Projekt "Obnova a doplnění přístrojového vybavení laboratoří KZ v MN Ústí nad Labem" napomohl rozvíjet laboratorní kapacitu klíčového zdravotnického zařízení páteřní sítě nemocnic Ústeckého kraje, posílil jeho odolnost a zlepšuje připravenost na řešení potenciálních hrozeb prostřednictvím obnovy a pořízení přístrojů v MNUL.

Cíle projektu: Výstupem projektu je zlepšení systému funkční a udržitelné zdravotní péče prostřednictvím pořízení nových či obnovy stávajících zdravotnických prostředků, technologií a vybavení pro podporu péče o pacienty a rozvoj laboratorní kapacity MN Ústí nad Labem. Tím bylo dosaženo kvalitní a rovnoměrné regionálně dostupné zdravotní péče s ohledem na situaci na regionální úrovni a podpora výkonů zdravotních služeb s ohledem na boj s COVID 19 a dalšími infekčními nemocemi. Cílem projektu bylo zlepšení kvality péče o pacienty, definované indikátory Integrovaného regionálního operačního programu, a to formou pořízení zdravotnické techniky.


Pořízení laboratorního zařízení pro Nemocnici Litoměřice, o.z.

Projekt „Pořízení laboratorního zařízení pro Nemocnici Litoměřice, o.z.“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Číslo výzvy: 102.výzva IROP

Název projektu: Pořízení laboratorního zařízení pro Nemocnici Litoměřice, o.z.

Číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_125/0017508

Rozpočet projektu: 
Celkové výdaje: 1 473 503,21 Kč
Celková přijatá dotace: 1 031 452,24 Kč (70 %)                                                                                              

Termín realizace: 12. 3. 2022 - 31. 12. 2023

Popis projektu: Předmětem projektu bylo doplnění vybavení a zařízení pro Klinické laboratoře Nemocnice Litoměřice, o. z. Nákupem předmětného vybavení došlo k rozvoji laboratorních kapacit pro PCR testování tak, jak bylo výzvou stanoveno. Doplněno bylo takové vybavení, kterým aktuálně klinická laboratoř nedisponovala, případně se jednalo o vybavení, které bylo potřeba pro zvýšení kapacity testování obnovit či zcela nahradit.

Cíle projektu: 

Výstupem projektu bylo pořízení laboratorního zařízení:

- 1 ks vysokotlaký parní sterilizátor

- 1 ks myčka na laboratorní sklo s dezinfekčním mycím programem

- 1 ks třepačka k homogenizaci tekutých chemikálií či dalších suspenzí

- 1 ks biohazard box laminární pro bezpečné nakládání s biologickým materiál (potenciálně infekčním nebo infekčním)

- 1 ks germicidní zářič k ozařování nebo ničení mikroorganismů.

Pořízením tohoto vybavení pro Nemocnici Litoměřice, o.z. se zvýšila schopnost KZ a.s. reagovat na krizi související s pandemií COVID-19. Průběžná obnova a kontinuální pořizování nového laboratorního vybavení pak přímo vedla nejen k rozvoji laboratorních kapacit, ale rovněž zvýšila odolnost celého systému vůči potenciálním hrozbám či přímo selháním. S ohledem na skutečnost, že drtivá většina klinických rozhodnutí je podmíněna komplementárními vyšetřeními, je dobré vybavení laboratorních kapacit nezbytné pro zajištění kvalitních podmínek pro akutní i standardní zdravotní péči.Pořízení laboratorního zařízení pro Nemocnici Most, o.z.

Projekt „Pořízení laboratorního zařízení pro Nemocnici Most, o. z.“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Číslo výzvy: 102.výzva IROP

Název projektu: Pořízení laboratorního zařízení pro Nemocnici Most, o. z.

Číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_125/0017509

Rozpočet projektu: 
Celkové výdaje: 1 250 283,85 Kč
Proplaceno: 875 198,69 Kč (70 %)

Termín realizace: 12. 3. 2022- 31. 12. 2023

Popis projektu: Předmětem projektu bylo doplnění vybavení a zařízení pro laboratorní komplement Nemocnice Most, o. z. Nákupem předmětného vybavení došlo k rozvoji laboratorních kapacit pro PCR testování tak, jak bylo výzvou stanoveno. Doplněno bylo takové vybavení, kterým aktuálně laboratorní segment nemocnice nedisponoval, případně se jednalo o vybavení, které bylo potřeba pro zvýšení kapacity testování obnovit či zcela nahradit.

Cíle projektu: 

Cílem projektu bylo pořízení laboratorního vybavení pro Nemocnici Most, o.z. k zajištění vhodných podmínek prostředí pro provádění laboratorních vyšetření, skladování vzorků a diagnostik
a zvyšující bezpečnost práce v laboratoři (zajištění plnění hygienických a epidemiologických opatření) s důrazem na rozvoj laboratorních kapacit pro PCR testování:

- 8 ks lednice s centrálním digitálním monitoringem (0 - 8°C) k uchovávání biologického materiálu

- 2 ks mrazák s centrálním digitálním monitoringem do - 30°C k uchovávání biologického materiálu a  vakcín

- 1 ks mrazák do - 80°C k uchovávání biologického materiálu a vakcín

- 3 ks centrifuga s chlazením k oddělování různých látek (např. pro sedimentaci).


Pořízení laboratorního zařízení pro Nemocnici Teplice, o.z.

Projekt „Pořízení laboratorního zařízení pro Nemocnici Teplice, o. z.“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Číslo výzvy: 102.výzva IROP

Název projektu: Pořízení laboratorního zařízení pro Nemocnici Teplice, o. z.

Číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_125/0017510

Rozpočet projektu: 
Celkové výdaje: 942 196,45 Kč
Celková přijatá dotace: 659 537,51 Kč (70 %)

Termín realizace: 12. 3. 2022- 31. 12. 2023

Popis projektu: Předmětem projektu bylo doplnění vybavení a zařízení pro Oddělení laboratorního komplementu Nemocnice Teplice, o. z. Nákupem předmětného vybavení došlo k rozvoji laboratorních kapacit pro PCR testování tak, jak bylo výzvou stanoveno. Doplněno bylo takové vybavení, kterým aktuálně laboratorní segment nemocnice nedisponoval, případně se jednalo o vybavení, které bylo potřeba pro zvýšení kapacity testování obnovit či zcela nahradit.

Cíle projektu: 

Cílem projektu bylo pořízení laboratorního vybavení pro Nemocnici Teplice, o. z. k zajištění vhodných podmínek prostředí pro provádění laboratorních vyšetření, skladování vzorků a diagnostik a zvyšující bezpečnosti práce v laboratoři (zajištění plnění hygienických a epidemiologických opatření) s důrazem na rozvoj laboratorních kapacit pro PCR testování:

- 6 ks lednice s monitorováním teploty - k uchovávání biologického materiálu a vakcín

- 2 ks mrazák s monitorováním teploty - k uchovávání biologického materiálu a vakcín

- 1 ks třepačka - k laboratorní homogenizaci látek a biologických suspenzí

- 3 ks centrifuga - laboratorní odstředivka bez chlazení s výkyvným rotorem určená k oddělování různých látek (např. pro sedimentaci apod.)

- 1 ks centrifuga - laboratorní odstředivka s chlazením určená k oddělování různých látek (např. pro sedimentaci apod.)

Prosím, čekejte