21.5.2008

Doplnění tiskové zprávy z 20. května 2008

Doplnění původní tiskové zprávy k odvolání ředitele Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., vydané 20. května 2008.

Představenstvo Krajské zdravotní, a. s. na svém jednání dne 19. 05. 2008 rozhodlo o odvolání ředitele Masarykovy nemocnice.

Představenstvo Krajské zdravotní, a. s. na svém jednání dne 19. 05. 2008 rozhodlo o odvolání ředitele Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Ing. Roberta Poskočila.

Důvodem odvolání Ing. Poskočila byly neuspokojivé výsledky hospodaření Masarykovy nemocnice v prvním kvartálu tohoto roku a pokračující narůstající disproporce mezi ekonomickými ukazateli, stanoveným podnikatelským plánem pro rok 2008, a skutečností.

Představenstvo Krajské zdravotní, a. s. proto ustavilo stabilizační tým pro řízení odštěpného závodu Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, pod vedením Ing. E. Reichelta, ředitele společnosti, ve složení Ing. R. Budjač, MUDr. T. Indra, Ing. L. Rückl, Ing. M. Řehák a Ing. P. Severa, jehož cílem je realizovat kroky, vedoucí k vyrovnanému hospodaření Masarykovy nemocnice.

Následně bude, ve spolupráci s představenstvem společnosti, řešeno také personální obsazení místa ředitele Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.


20.5.2008

Odvolání ředitele Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Představenstvo Krajské zdravotní, a. s. na svém jednání dne 19. 05. 2008 rozhodlo o odvolání ředitele Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Představenstvo Krajské zdravotní, a. s. na svém jednání dne 19. 05. 2008 rozhodlo, z důvodu neuspokojivých hospodářských výsledků, o odvolání ředitele Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Ing. Roberta Poskočila.

Do doby obsazení funkce nového ředitele odštěpného závodu bude Masarykova nemocnice pod přímým vedením Krajské zdravotní, a. s.


16.5.2008

Den otevřených dveří neurologického oddělení teplické nemocnice 21. května 2008

Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Teplice, o. z. je zapojena do celostátního projektu „30 dnů pro prevenci a léčbu cévních mozkových příhod"

Program:

Přednášky pro laickou veřejnost - v pavilonu „O“ polikliniky Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., U nemocnice 2, Teplice (vedle hlavní budovy polikliniky)

Prevence a léčba cévních mozkových příhod

Přednášející: MUDr. Marta Vachová, začátek ve 13:00 h. a v případě zájmu i ve 14:00 h.

Endarterektomie

- operační čištění vnitřní krkavice

Přednášející: MUDr. Petr Zajíc, začátek ve 13:30 h. a v případě zájmu i ve 14:30 h.

diskuse s účastníky po skončení každé přednášky

Prohlídka vybraných pracovišť

Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Teplice, o. z.

začátek akcí ve 14:00 h., ukončení v 17:00 h.

 • Neurologické oddělení s nadstandardním pokojem a trvalou expozicí fotografií z Botanické zahrady Teplice
 • Pracoviště EEG, EMG, rehabilitační místnost s ukázkou rehabilitace pacientů po CMP „Virtuální prohlídka neurologické JIP na informační tabuli“

Stanovení rizikových faktorů

Začátek akcí ve 14:00 h., ukončení v 17:00 h.

místo konání - bývalá nemocniční kaple v budově ředitelství

 • měření krevního tlaku a tepové frekvence
 • měření glykémie (hladiny cukru v krvi)
 • měření tělesné výšky, tělesné hmotnosti a stanovení BMI
 • vybraným jedincům se zvýšeným rizikem vzniku nedokrevnosti mozku bude provedeno ultrazvukové vyšetření krkavic a mozkových tepen

Prezentace občanských pacientských sdružení,

spolupracujících s neurologickým oddělením

začátek akcí ve 14:00 h., ukončení v 17:00 h.

místo konání - bývalá nemocniční kaple v budově ředitelství

 • Sdružení CMP – pobočka Teplice
 • Společnost Parkinson – Klub Most
 • Roska Teplice
 • Sdružení Arkadie Teplice

Doprovodný program v nemocničním parku

Začátek akcí ve 14:00 h., ukončení do 17:00 h.

místo konání -bývalá přistávací plocha pro vrtulníky za chirurgickým pavilonem, vchod také z Anglické ulice.

 • ukázka hiporehabilitace (rehabilitace jízdou na koni) neurologicky nemocných pacientů ve spolupráci s EQUIPARK Svinčic
 • ukázky canisterapie (aneb terapie za pomoci psů) členy občanského sdružení Arkadie
 • jízda na ponících pro děti
 • ukázka sanitky RZP Teplice, ukázky požární techniky HZS ČR
 • ukázky první pomoci na figuríně

Vstup na všechny akce je bezplatný, možnost zakoupení občerstvení. Akce se konají za každého počasí, na ploše bude postaven stan. Informace o místech konání jednotlivých akcí na vrátnici z Duchcovské ulice a ve vestibulu polikliniky


15.5.2008

Nový ředitel Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Teplice, o. z.

Představenstvo Krajské zdravotní, a.s. rozhodlo o novém řediteli Nemocnice Teplice. Nový ředitel teplické nemocnice se ujme funkce dne 16. května 2008. Ředitelem Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Teplice, odštěpného závodu Krajské zdravotní, a.s. bude od 16. 05. 2008 Ing. Karel Prokop.

Představenstvo Krajské zdravotní, a. s. na svém jednání 29. 04. 2008 rozhodlo o novém řediteli Krajské zdravotní, a. s. Nemocnice Teplice, o. z., kterým se od 16. 05. 2008 stane Ing. Karel Prokop. Představenstvo Krajské zdravotní, a. s. takto rozhodlo na základě výsledku předchozího výběrového řízení na post ředitele teplické nemocnice.

Představenstvo Krajské zdravotní, a. s. na svém jednání 29. 04. 2008 rozhodlo o novém řediteli Krajské zdravotní, a. s. Nemocnice Teplice, o. z., kterým se od 16. 05. 2008 stane Ing. Karel Prokop.

Ředitel společnosti Krajská zdravotní, a. s. Ing. Eduard Reichelt, popřál novému řediteli teplické nemocnice mnoho úspěchů v jeho funkci.

Agenda vedení teplické nemocnice přechází pod kompetence nového ředitele dnem 16. května 2008.


Systém Krajských odborníků společnosti Krajská zdravotní, a.s.

Na základě usnesení představenstva Krajské zdravotní, a.s., ze dne 14. 4. 2008, byli jmenováni Krajští odborníci společnosti Krajská zdravotní, a.s.

Slavnostní akt jmenování krajských odborníků proběhl dne 6. května 2008, v sídle společnosti Krajská zdravotní, a. s.

Jmenovací dekrety předal nově jmenovaným krajským odborníkům ředitel společnosti Ing. Eduard Reichelt, za účasti hejtmana Ústeckého kraje Ing. Jiřího Šulce, náměstka hejtmana Ústeckého kraje Ing. Petra Fialy a předsedy představenstva Krajské zdravotní, a. s. Ing. René Budjače.


Systém Krajských odborníků společnosti Krajská zdravotní, a.s.

je vytvářen jako poradní skupina náměstka zdravotní péče Krajské zdravotní, a.s.

Krajští odborníci Krajské zdravotní, a.s.

 • jsou odbornými garanty zdravotní péče v daných oblastech
 • spolupodílí se na tvorbě a realizaci koncepce zdravotní péče KZ, a.s.
 • určují členy odborných týmů pro jednotlivé lékařské obory
 • účastní se v komisích při výběrových řízeních na obsazení vedoucích pracovníků primariátů
 • spolupodílí se na metodickém řízení ve svěřené oblasti zdravotní péče
 • jsou partnery Vědecké rady KZ, a.s.

Je stanoveno osm základních oborů, které zastřešují jednotlivé specializace v rámci našich pěti nemocnic. Jedná se o následující oblasti a pro každou oblast je určen krajský odborník a jeho zástupce:

Obor Odborník Zástupce
- chirurgické obory MUDr. Martin Sauer (ÚL) MUDr. Jan Rejholec (DC)
- interní obory I MUDr. Jan Nebáznivý (ÚL) MUDr. Vlastimil Woznica (TP)
- interní obory II MUDr. Pavel Dlouhý (ÚL) zatím neobsazeno
- péče o matku a dítě MUDr. Jiří Biolek (MO) MUDr. Ivo Blšťák (ÚL)
- zobrazovací metody MUDr. Milouš Derner (ÚL) MUDr. Aleš Chodacki (CV)
- komplement MUDr. Jiří Masopust (ÚL) Ing. František Hájek (TP)
- intenzivní péče MUDr. Daniel Nalos (ÚL) MUDr. Miroslav Peleška (MO)
- lékárny Mgr. Martin Mátl (ÚL) Mgr. Žižková Jana (MO)
 1. Chirurgické obory:
  - chirurgie, traumatologie, ortopedie, hrudní chirurgie, urologie, ORL, oční, neurochirurgie, stomatochirurgie
 2. Interní obory I:
  - interna, gastroenterologie, kardiologie, neurologie, dialýza, LDN
 3. Interní obory II:
  - infekce, kožní, onkologie, rehabilitace, funkční vyšetřování, nemoci z povolání, psychiatrie, sexuologie, plicní
 4. Péče o matku a dítě:
  - pediatrie, perinatologie, gynekologie a porodnice, genetika
 5. Zobrazovací metody:
  - radiologie, nukleární medicína
 6. Komplement:
  - biochemie, hematologie, transfůzní oddělení, patologie, soudní patologie a toxikologie, mikrobiologie
 7. Intenzivní medicína:
  - ARO, anestezie, emergency, centrální JIP
 8. Lékárny:
  - lékárny ústavní i veřejné, prodejny zdravotnických potřeb

30 dní pro prevenci a léčbu cévních mozkových příhod 2008

Problematiku cévních mozkových příhod připomene celosvětově organizovaný projekt pod názvem „STROKE AWARENESS DAY“, který v tomto roce připadá na 14. května.

V České republice je tento den navíc od roku 2006 rozšířen o projekt s názvem „30 dní pro prevenci a léčbu cévních mozkových příhod“, jehož vyhlašovatelem a odborným garantem je Cerebrovaskulární sekce Neurologické společnosti ČLS JEP.

Kampaň, která bude v rámci těchto dnů probíhat od 29. dubna až do 27. května, začne celostátní tiskovou konferencí, zapojením pacientské organizace Sdružení ICTUS a představením nemocnic zapojených do letošního projektu.


Celosvětový projekt, nesoucí název „STROKE AWARENESS DAY“ má zvýšit informovanost veřejnosti o problematice cévních mozkových příhod (CMP). V České republice se tento den navíc rozšířil od roku 2006 o projekt s názvem „30 dní pro prevenci a léčbu cévních mozkových příhod“, jehož vyhlašovatelem a odborným garantem je Cerebrovaskulární sekce Neurologické společnosti ČLS JEP.

Jedná se o celostátní akci, která má upozornit, že CMP je velmi závažný a akutní stav, informovat o možnostech prevence a také o klinických příznacích a nutnosti časného zahájení léčby tohoto onemocnění. Od 29. dubna až do 27. května 2008 bude probíhat informační a vzdělávací kampaň pro laickou a ve vybraných regionech i odbornou veřejnost.

Kampaň bude zahájena 29. dubna celostátní tiskovou konferencí, zapojením pacientské organizace Sdružení ICTUS a představením nemocnic zapojených do letošního projektu. V rámci kampaně je také zřízena e-mailová poradna s adresou cmp2008@centrum.cz, na kterou mohou zájemci z řad veřejnosti psát své dotazy na odborníky z takzvaných iktových center a intervenčních neuroradiologií.

Do projektu se zapojí, jako každoročně, i neurologické oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o. z. Odborným garantem projektu za chomutovskou nemocnici je MUDr. Jiří Neumann. Dne 6. května 2008 od 14:30 hodin proběhne představení projektu, prezentace neurologického oddělení a iktového centra. Součástí bude přednáška k tématu cévních mozkových příhod, zaměřená zejména na prevenci, rizikové faktory, příznaky a přednemocniční péči. Pro zájemce je připraveno také změření krevního tlaku, glykémie.


Cévní mozková příhoda (iktus) je vedoucí příčinou trvalé invalidity a po onemocněních srdce druhou nejčastější příčinou úmrtí. Každý rok postihne iktus v ČR téměř 35 000 lidí, z nichž až třetina na toto onemocnění zemře a u další třetiny zůstanou trvalé následky různého stupně postižení. CMP se může dostavit v každém věku, nejčastěji postihuje osoby po 65 roce života, nicméně v ČR je velmi vysoký počet CMP i u lidí mezi 50-65 rokem věku, a to zejména u mužů. V současné době existují možnosti specifické a účinné léčby, ale jen pokud je zahájena včas, to znamená do třetí hodiny od vzniku a rozvoje prvých příznaků. Velmi důležitá je také prevence.19.8.2019

Krajská zdravotní, a. s., nabízí pracovní uplatnění všem zdravotníkům Lužické nemocnice a polikliniky v Rumburku

Krajská zdravotní, a. s., nabízí pracovní uplatnění všem zdravotníkům Lužické nemocnice a polikliniky v Rumburku v nemocnicích Krajské zdravotní, a to v Děčíně, případně také v Ústí nad Labem,
Teplicích, Mostě nebo Chomutově.

V případě budoucího působení Krajské zdravotní, a. s., v Rumburku Vám bude při Vašem zájmu umožněn návrat do rumburské nemocnice.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte:
Bc. Martina Placatová, vedoucí personálního a mzdového oddělení Krajské zdravotní, a.s.
e-mail: martina.placatova@kzcr.eu; tel.: +420 477 117 952
Mgr. Danuše Tomášková, hlavní sestra Nemocnice Děčín, o. z.
e-mail: danuse.tomaskova@kzcr.eu; tel.: +420 412 705 221

Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení – Středisko komunikace

Základní informace:
Organizační oddělení zajišťuje služby pěti nemocnicím Krajské zdravotní, a.s. Pod toto oddělení spadá Středisko komunikace, které obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře, organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s., vydává odborný časopis Infolisty určený pro laickou a odbornou veřejnost. 

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení, Středisko komunikace, budova ředitelství R, 6. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem


Zmocněn k zastupování pozice Vedoucí Organizačního oddělení

Mgr. Lukáš Vítek

Tel.:
+420 477 117 948
Email:

Vedoucí Střediska komunikace, Tisková mluvčí KZ

Jana Mrákotová

Tel.:
+420 477 114 090
Mobil:
+420 721 927 133
Email:

Mgr. Ivo Chrástecký

zástupce vedoucí Střediska komunikace

Tel.:
+420 477 114 147
Email:

Ing. Zuzana Babická

referent Střediska komunikace

Tel.:
+420 477 114 104
Email:

Martin Klimeš

redaktor Infolistů

Tel.:
+420 477 114 101
Email:

Tereza Komanová

koordinátorka Infolistů

Tel.:
+420 477 112 030
Email:
Prosím, čekejte